Arhitektonski projekti

Arhitektonski projekti

2019.

  • IDEJNO RJEŠENJE OBNOVE I REVITALIZACIJE KURIJE RAUCH U GORNJOJ PUŠĆI, travanj 2019., autori: akademik Mladen Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh.; prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci; Boris Dundović, mag.ing.arch. Naručitelj: Općina Pušća, Donja Pušća. Izrađivač: Šćitaroci d.o.o., Zagreb. pdf

2018.

  • IDEJNI PROJEKT OBNOVE I REVITALIZACIJE GOSPODARSKIH ZGRADA DVORSKOGA SKLOPA KHUEN BELASSY U NUŠTRU, studeni 2018., autori: akademik Mladen Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh.; prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh.; Hrvoje Magdić, mag.ing.arch. Naručitelj: Općina Nuštar. Izrađivač: Šćitaroci d.o.o., Zagreb. pdf

2017.

  • IDEJNI PROJEKT OBNOVE I REVITALIZACIJE DVORCA KHUEN BELASSY U NUŠTRU, 2017., autori: akademik Mladen Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh.; prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh.; Hrvoje Magdić, mag.ing.arch. Naručitelj: Općina Nuštar. Izrađivač: Šćitaroci d.o.o., Zagreb. pdf

1986.

  • GLAVNI ULAZ U GROBLJE MIROŠEVAC U ZAGREBU, projekt 1986., izvedeno, autori: Prof. Miroslav Kollenz i Mladen Obad Šćitaroci. Naručitelj: Gradska groblja. Izrađivač: Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

1979.

  • OBITELJSKA KUĆA U DONJOJ STUBICI, autor: Mladen Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh., projekt 1978.-1979., izvedeno.