Pejsažna arhitektura

Pejsažna arhitektura

2018.

 • Idejni projekt obnove i revitalizacije lječilišnog perivoja u Lipiku (dio u vlasništvu Grada Lipika), 2018., autori: akademik Mladen Obad Šćitaroci, dipl.ing.arh.; Marko Sošić, univ.spec.prosp.arch.; Sanja Bibulić, mag.ing. prosp.arch.; Andreja Benčić, mag.ing. prosp.arch.; dr.sc. Lido Sošić, kraj.arh., Katja Sošić, mag.pp.u.po. Izrađivač: Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoliš d.o.o. Rovinj, Naručitelj: Grad Lipik. Projekt financiran novcem EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Operativni program konkurentnost i kohezija, Europski strukturni i investicijski fondovi).

2017.

 • GLAVNI PROJEKT OBNOVE BOLNIČKOGA DIJELA LJEČILIŠNOG PERIVOJA U LIPIKU, glavni projektant: Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, projektant: izv.prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, projektant-suradnik: Ksenija Radić, mag.ing.arh., suradnici: Amalija Denich, dipl.ing.agr. i Ana Sopina, dipl.ing.arh.; naručitelj: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik. pdf

2014.

 • IDEJNI PROJEKT OBNOVE BOLNIČKOGA DIJELA LJEČILIŠNOGA PERIVOJA U LIPIKU – zamisao obnove, revitalizacije i afirmacije povijesnoga perivoja, 2013., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Ksenija Radić; naručitelj: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik. pdf

2013.

 • IDEJNO RJEŠENJE OBNOVE BOLNIČKOGA DIJELA LJEČILIŠNOGA PERIVOJA U LIPIKU – prepoznavanje i vrjednovanje naslijeđenih vrijednosti povijesnoga perivoja, 2013., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Ksenija Radić; naručitelj: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik. pdf
 • DENDROLOŠKI PLAN S VRJEDNOVANJEM NASADA BOLNIČKOGA DIJELA LJEČILIŠNOGA PERIVOJA U LIPIKU, 2013., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Ksenija Radić; naručitelj: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik. pdf

2012.

 • IDEJNO-PROGRAMSKO RJEŠENJE OBNOVE JULIJEVA PERIVOJA U DARUVARU, 2012., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Ksenija Radić, naručitelj: Daruvarske Toplice – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. pdf

2008.

 • GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT TRGA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U JASTREBARSKOM, 2008., glavni projektant: Mladen Obad Šćitaroci, projektant: Damir Krajnik; naručitelj: Grad Jastrebarsko. pdf pdf
 • IDEJNO RJEŠENJE STROSSMAYEROVA TRGA U JASTREBARSKOM – idejno rješenje, 2007.-2008., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Damir Krajnik i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci; naručitelj: Grad Jastrebarsko. pdf

2007.

 • PROJEKT ŠETALIŠTA BRAĆE KAZIĆ U JASTREBARSKOM – idejno rješenje 2005., glavni projekt s izvedbenim detaljima 2006., izvedba 2007.; autori: Mladen Obad Šćitaroci, Damir Krajnik i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci; naručitelj: Grad Jastrebarsko.
 • IDEJNO URBANISTIČKO-LIKOVNO RJEŠENJE SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTVAMA STRADALIM U VUKOVARU I VUKOVARSKOJ BOLNICI, natječajni rad, 2007., autori urbanističko-perivojnog rješenja: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Damir Krajnik i Mladen Obad Šćitaroci; autori likovno-spomeničkog rješenja: Dominique Jurić i Zoran Kakša.

2005.

 • GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT UREĐENJA VRTA URBANE VILE, 2005., Zagreb, Jurjevska 44, autori: Bojana & Mladen Šćitaroci; Šćitaroci d.o.o., naručitelj: “Radnik” d.d. Križevci.

2004.

 • IDEJNI PROJEKT NOVOGA GRADSKOG PERIVOJA U NOVOM CENTRU KARLOVCA, 2004., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, Nikša Božić, Damir Krajnik; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Grad Karlovac. pdf pdf pdf
 • IZVEDBENI PROJEKT OBNOVE I REVITALIZACIJE VRBANIĆEVA PERIVOJA U KARLOVCU, 2004., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, Nikša Božić, Damir Krajnik; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Grad Karlovac; izvedba u tijeku. pdf

2003.

 • IDEJNO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO I HORTIKULTURNO RJEŠENJE KAZALIŠNOG PERIVOJA U RIJECI, natječajni rad, 2003., autori: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Nikša Božić, Vedran Ivanković, Damir Krajnik i Mladen Obad Šćitaroci. pdf pdf pdf

2000.

 • IDEJNO PERIVOJNO-URBANISTIČKO RJEŠENJE PERIVOJA I TRGA SV. JURJA U GORNJOJ STUBICI, 2000., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, suradnik Nikola Škarić; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Općina Gornja Stubica. pdf

1997.

 • IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA VRTA KUĆE ADAMOVICH, Zagreb, 1997., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci; izvedeno.

1996.

 • IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKT ZA UREĐENJE ŠETNICE OKO GRADSKOG PARKA U VIROVITICI, 1996., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, naručitelj: Grad Virovitica.

1995.

 • IDEJNO RJEŠENJE PARKOVNOG UREĐENJA OKOLIŠA KAPELE U LEPOJ VESI (DONJA STUBICA), 1995., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci.

1994.

 • IDEJNO RJEŠENJE PARKOVNOG OBLIKOVANJA OKOLIŠA OSNOVNE ŠKOLE I ŠPORTSKE DVORANE U DONJOJ STUBICI, 1994., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci.
 • PROGRAM ZA PARKOVNO OBLIKOVANJE SREDIŠTA OSIJEKA, 1994., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci (u sklopu elaborata: Programske smjernice središta Osijeka, autori: Duška, Drago i Saša Bradić i Ines Nizić); naručitelj: Grad Osijek.

1993.

 • IDEJNO RJEŠENJE OBLIKOVANJA OKOLIŠA ŽUPNE CRKVE SV. MARIJE U KLOŠTAR IVANIĆU, 1993., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, Srečko Pegan; djelomično izvedeno.
 • IZVEDBENI PROJEKT UREĐENJA ISTOČNOG I ZAPADNOG ULAZA U PERIVOJ VALPOVO, 1993., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, naručitelj: Grad Valpovo.
 • IDEJNI I IZVEDBENI PROJEKT UREĐENJA TRGA IVANA PEŠTAJA U DONJOJ STUBICI, 1993., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, Srečko Pegan; naručitelj: Grad Donja Stubica.

1992.

 • IDEJNO RJEŠENJE PARKOVNOG OBLIKOVANJA SREDIŠTA DONJE STUBICE (u sklopu detaljnoga plana), 1992., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci.

1991.

 • IDEJNO RJEŠENJE ZAŠTITE I OBNOVE VRTA GALERIJE MEŠTROVIĆ U SPLITU; IDEJNO RJEŠENJE VRTNOG UREĐENJA CRIKVINE U SPLITU, 1991., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, naručitelj: Galerija Meštrović.
 • IZVEDBENI PROJEKT OBNOVE PERIVOJA U VALPOVU, 1991., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, Amalija Denich, naručitelj: Grad Valpovo.

1990.

 • BELI MANASTIR – IDEJNI PROJEKT OBLIKOVANJA SLIKE GRADA DRVOREDIMA, 1990., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, naručitelj: Općina Beli Manastir.
 • IDEJNO RJEŠENJE PARKOVNOG OBLIKVOANJA NASELJA KAJZERICA U ZAGREBU, 1990., autor: Mladen Obad Šćitaroci (u sklopu provedbenog urbanističkog plana, autor: Branko Kincl), Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • IZVEDBENI PROJEKT OBNOVE PERIVOJA UZ DVORAC STUBIČKI GOLUBOVEC U DONJOJ STUBICI, 1990., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, Amalija Denich; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Općina Donja Stubica.
 • IDEJNI I IZVEDBENI PROJEKT PARKOVNOG UREĐENJA PROSTORA OKO ŽUPNE CRKVE MARIJE MAGDALENE U SELIMA KOD SISKA, 1990., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci; djelomično izvedeno.

1989.

 • IZVEDBENI PROJEKT PARKOVNOG UREĐENJA POLJA B.1. NA GROBLJU LOVRINAC U SPLITU, 1989., autor: Mladen Obad Šćitaroci, autor oblikovanja groblja: Miroslav Kollenz; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; izvedeno.
 • GLAVNI PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA DEPANDANSE DOMA BORACA U NEMETOVOJ ULICI U ZAGREBU, 1989., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Tihomir Jukić.
 • IZVEDBENI PROJEKT PARKOVNOG UREĐENJA SJEVERNE CVJETNE POLJANE GAJA URNI NA MIROGOJU (III/2 etapa), 1989., autor: Mladen Obad Šćitaroci, autor uređenja gaja urni: Miroslav Kollenz, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; izvedeno.
 • IZVEDBENI PROJEKT ZA VRTNO UREĐENJE KUĆE MIHALJEVIĆ U ZAGREBU, 1989., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci.
 • IDEJNI I IZVEDBENI PROJEKT PARKOVNOG UREĐENJA TVORNICE MLIJEČNIH PROIZVODA U BELOM MANASTIRU, 1989., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci.

1988.

 • IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA OKOLIŠA DEPANDANSE DOMA BORACA U NEMETOVOJ ULICI U ZAGREBU, 1988., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Tihomir Jukić.
 • IZVEDBENI PROJEKT PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA GOSPODARSKOG PUTA GAJA URNI NA MIROGOJU U ZAGREBU, 1988., autor: Mladen Obad Šćitaroci, autor urbanističkog rješenja: Miroslav Kollenz; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • IZVEDBENI PROJEKT PARKOVNOG UREĐENJA SJEVERNE CVJETNE POLJANE GAJA URNI NA MIROGOJU (3. etapa), 1988., autor: Mladen Obad Šćitaroci, autor uređenja Gaja urni: Miroslav Kollenz, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • IZVEDBENI PROJEKT PARKOVNOG UREĐENJA TRGA SLOBODE U BELOM MANASTIRU, 1988., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, naručitelj: Općina Beli Manastir; izvedeno.

1987.

 • IDEJNI PROJEKT SPOMEN PODRUČJA NAZOROV I GORANOV PUT U LIJEVIM ŠTEFANKIMA, 1987., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Sanja Mažuranić.
 • IZVEDBENI PROJEKT OBNOVE POVIJESNOG PERIVOJA U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA, 1987., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Tihomir Jukić, Amalija Denich; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • IZVEDBENI PROJEKT VRTNOG OBLIKOVANJA OKOLIŠA ZGRADE PMF-A (ODJEL MATEMATIKE I FIZIKE) NA HORVATOVCU U ZAGREBU, 1987., vrtno oblikovanje: Mladen Obad Šćitaroci, projektant zgrade: Milan Čanković, urbani dizajn i popločenje: Tihomir Jukić; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • IZVEDBENI PROJEKT OBNOVE POVIJESNOG PERIVOJA UZ KURIJU BISTRAC (SAMOBOR), 1987., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Tihomir Jukić, Amalija Denich; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1986.

 • IDEJNI PROJEKT OBNOVE POVIJESNOG PERIVOJA UZ DVORAC U VELIKOM BUKOVCU, 1986., autor: Mladen Obad Šćitaroci.
 • IZVEDBENI PROJEKT OBNOVE POVIJESNOG PERIVOJA U LIPIKU, 1986., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Tihomir Jukić, Amalija Denich; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; djelomično izvedeno.

1985.

 • IDEJNI PROJEKT PARKOVNOG OBLIKOVANJA PROŠIRENJA GROBLJA U KLANJCU, 1985., autor: Mladen Obad Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROGRAMSKI PRIJEDLOG UREĐENJA SPOMEN PODRUČJA NAZOROV I GORANOV PUT U PARTIZANE U LIJEVIM ŠTEFANKIMA, 1985., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Sanja Mažuranić.
 • IZVEDBENI PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE U LUKOVDOLU, 1985., autor: Mladen Obad Šćitaroci, projektant zgrade: Mihajlo Kranjc; djelomično izvedeno.
 • IZVEDBENI PROJEKT PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA SPOMEN PODRUČJA BIJELI POTOCI KAMENSKO – PROSTOR TIFUSARA, 1985., autor; Mladen Obad Šćitaroci, autor urbanističkog rješenja: Berislav Radimir; djelomično izvedeno.
 • IZVEDBENI PROJEKT UREĐENJA OKOLIŠA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PEŠĆENICA U ZAGREBU, 1985., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Tihomir Jukić; projektanti zgrade: Berislav Šerbetić i Damir Rubeša; izvedeno.

1984.

 • IDEJNI PROJEKT PEJSAŽNOG I PARKOVNOG OBLIKOVANJA GROBLJA U IVANCU (u sklopu urbanističkog plana groblja), 1984., autor: Mladen Obad Šćitaroci, autor projekta groblja: Miroslav Kollenz; izvedeno.
 • IDEJNI PROJEKT PARKOVNOG I PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA PROŠIRENJA GROBLJA MIROŠEVAC U ZAGREBU (u sklopu projekta proširenja groblja), 1984., autor: Mladen Obad Šćitaroci, autor projekta proširenja groblja: Miroslav Kolenz; izvedeno.

1983.

 • IDEJNI PROJEKT PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA CENTRA U VRBOVSKOM (u sklopu provedbenog urbanističkog plana centra Vrbovsko), 1983., autor: Mladen Obad Šćitaroci, autor urbanističkog rješenja: Miroslav Kollenz.
 • IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA PARCELE KUĆE TURK U ZADRU, 1983., autor: Mladen Obad Šćitaroci.
 • IZVEDBENI PROJEKT OBLIKOVANJA PARCELE KUĆE HORVAT U STAROJ NOVALJI NA OTOKU PAGU, 1983., autor: Mladen Obad Šćitaroci, projektant kuće: Mihajlo Kranjc; djelomično izvedeno.