Urbanistički planovi

Urbanistički planovi

2013.

 • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA JEZERČICA-ZALUKA U DONJOJ STUBICI – izmjene i dopune, 2013., glavni planer i koordinator plana: Mladen Obad Šćitaroci, planer: Damir Krajnik, plan prihvaćen na Gradskom vijeću Grada Donja Stubica 10. travnja 2013., “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 12/2013. pdf pdf

2012.

 • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MJESTA DONJA STUBICA, glavni planer: Mladen Obad Šćitaroci, planer: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, planeri suradnici: Marko Rukavina, Tin Oberman i Ana Mrđa, plan prihvaćen na Gradskom vijeću Grada Donja Stubica 5. srpnja 2012.,”Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 13/2012.

2009.

 • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA POPOVAČA – izmjene i dopune, 2009., glavni planer: Mladen Obad Šćitaroci, planer: Damir Krajnik; plan prihvaćen na Općinskom vijeću Općine Popovača 15. prosinca 2009., “Službene novine Općine Popovača”, br. 06/2009.

2007.

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA KARLOVCA (GUP), 2005.-2007., glavni planer i koordinator: Mladen Obad Šćitaroci; planeri: Nenad Lipovac, Branko Mihalić i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Grad Karlovac, GUP prihvaćen na Gradskom vijeću Grada Karlovca 19. srpnja 2007., “Glasnik Grada Karlovca”, br. 14/2007. jpg jpg jpg
 • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MJESTA POPOVAČA (UPU), 2006.-2007., glavni planer: Mladen Obad Šćitaroci, planeri: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Nikša Božić, Damir Krajnik; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Općina Popovača, UPU prihvaćen na Općinskom vijeću Općine Popovača 13. prosinca 2007., “Službene novine Općine Popovača”, br. 08/2007. pdf
 • URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA PREDJELA JEZERČICA-ZALUKE U DONJOJ STUBICI (UPU), 2006.-2007., glavni planer: Mladen Obad Šćitaroci, planeri: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Branko Mihalić; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Grad Donja Stubica, UPU prihvaćen na Gradskom vijeću 26. rujna 2007., “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 16/2007. pdf pdf

2006.

 • DETALJNI PLAN UREĐENJA NOVOGA CENTRA KARLOVCA, 2005.-2006. – glavni planer: Mladen Obad Šćitaroci, planeri: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Nikša Božić i Damir Krajnik, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Grad Karlovac.

2002.

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA PAZINA, 2001.-2002., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Grad Pazin.

2001.

 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA KRAPINE, 1999.-2001., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac, suradnik: Nikša Božić; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Grad Krapina.

1997.

 • REGULACIJSKI PLAN RADNOG PREDJELA STUPNIK U OPĆINI STUPNIK, 1997., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Općina Stupnik.
 • DETALJNI PLAN UREĐENJA JUŽNI BLOK II U VIROVITICI, 1997., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac, suradnik: Krunoslav Šmit; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Grad Virovitica.

1996.

 • (GENERALNI) URBANISTIČKI PLAN STUBIČKIH TOPLICA, 1996., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Općina Stubičke Toplice.

1995.

 • (GENERALNI) URBANISTIČKI PLAN JAKOVLJA, 1995., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Općina Jakovlje.
 • (GENERALNI) URBANISTIČKI PLAN GORNJE STUBICE, 1995., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Općina Gornja Stubica.

1993.

 • PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN ZA RADNI PREDJEL U DONJOJ STUBICI, 1993., autori-planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Grad Donja Stubica.

1992.

 • PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN PROŠIRENJA GROBLJA U OROSLAVJU, 1992., autori-planeri: Bojana & Mladen Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naručitelj: Grad Oroslavje.

1985.

 • PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN PROŠIRENJA GROBLJA U KLANJCU, 1985., autori-planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1984.

 • PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN I URBANISTIČKI PROJEKT GROBLJA U IVANCU, 1984., autor-planer: Miroslav Kollenz, suradnici: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROŠIRENJE GROBLJA MIROŠEVAC U ZAGREBU – IDEJNI PROJEKT PROŠIRENJA MRTVAČNICE I IZVEDBENI PROJEKT UREĐENJA ULAZNOG PROSTORA, 1984., autor-planer: Miroslav Kollenz, suradnik: Mladen Obad Šćitaroci; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1983.

 • PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN CENTRA VRBOVSKO, 1983., autor-planer: Miroslav Kollenz, suradnici: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PROJEKTA STAMBENOG NASELJA TRAVNO U OPĆINI NOVI ZAGREB, 1983., autor-planer: Miroslav Kollenz, suradnik: Mladen Obad Šćitaroci; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1982.

 • PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN I URBANISTIČKI PROJEKT GRADSKOG GROBLJA ODRA U ZAGREBU, 1982., autor-planer: Miroslav Kollenz, suradnici: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1981.

 • PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN I URBANISTIČKI PROJEKT SPOMEN PARKA PARTIZANSKIH ZEMUNICA U PLUSKI U OPĆINI ZAPREŠIĆ, 1981., autor-planer: Miroslav Kollenz, suradnik: Mladen Obad Šćitaroci; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1980.

 • PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN I URBANISTIČKI PROJEKT GAJA URNI I GRADSKOGA GROBLJA MIROGOJ U ZAGREBU, 1980., autor-planer: Miroslav Kollenz, suradnik: Mladen Obad Šćitaroci; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN I URBANISTIČKI PROJEKT SPOMEN OBILJEŽJA SKOJEVCIMA I ŽRTVAMA FAŠISTIČKOG TERORA U JANKOVAČKOJ ŠUMI POKRAJ SAMOBORA, 1980., autor-planer: Miroslav Kollenz, suradnik: Mladen Obad Šćitaroci; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.