Prostorni planovi

Prostorni planovi

2010.

 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DONJA STUBICA, 2010., glavni planer: Mladen Obad Šćitaroci, planeri: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Nenad Lipovac, planeri suradnici: Marko Rukavina i Tin Oberman, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 30/2010.

2007.

 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DONJA STUBICA – izmjene i dopune 2007., planeri: Mladen Obad Šćitaroci i Nenad Lipovac, suradnik: Matija Fegeš, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, “Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 16/2007.

2006.

 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ, 2001.-2006., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac, suradnici: Damir Krajnik i Vedran Ivanković; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2005.

 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRDOVEC, 2001.-2005., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac, suradnik: Sergej Gligorović; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2004.

 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GORNJA STUBICA, 2001.-2004., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac, suradnik: Sergej Gligorović; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE DRAGALIĆ, 2002.-2004., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac, suradnik: Damir Krajnik; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BOŠNJACI, 2002.-2004., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac, suradnik: Sergej Gligorović; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE GRADIŠTE, 2002.-2004., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac, suradnik: Sergej Gligorović; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2003.

 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE MOTOVUN, 2001.-2003., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KAROJBA, 2001.-2003., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE OPRTALJ, 2001.-2003., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JESENJE, 2001.-2003., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac, suradnik: Nikša Božić; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE JAKOVLJE, 2001.-2003., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2002.

 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OROSLAVJA, 1999.-2002., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA PAZINA, 2001.-2002., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2001.

 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA KRAPINE, 1999.-2001., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1998.

 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE ŽUMBERAK, 1998., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DONJA STUBICA, 1998., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE STUPNIK, 1998., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac, suradnik: Damir Krajnik; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1997.

 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE HUM NA SUTLI, 1997., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1996.

 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE STUBIČKE TOPLICE, 1996., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA PREGRADE, 1996., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE, 1996., planeri: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1988.

 • PROSTORNI PLAN NACIONALNOG PARKA KRKA, 1987.-1988., glavni planer: Ante Marinović-Uzelac, planer: Mladen Obad Šćitaroci; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

1986.

 • PROSTORNI PLAN NACIONALNOG PARKA MLJET, 1985.-1986., glavni planer: Ante Marinović-Uzelac, planer: Mladen Obad Šćitaroci; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.