Studije

Studije

2015.

 • STUDIJA ZAŠTITE I PREZENTACIJSKOG POTENCIJALA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA KUZELIN I BLISKIH ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA (Sesvete, Zagreb) / STUDY OF PROTECTION AND PRESENTATIONAL POTENTIAL OF ARCHAEOLOGICAL SITE KUZELIN AND ADJECENT ARCHAEOLOGICAL SITES (Sesvete, Zagreb), 2015. voditelj izrade: Mladen Obad Šćitaroci, autori: akademik Mladen Obad Šćitaroci, dr.sc. Marko Rukavina, dipl.ing.arh.; mr.sc. Ksenija Petrić, dipl.ing.arh.; suradnici: dr.sc. Tin Oberman, dipl.ing.arh.; Damir Fofić, dipl.arheol. Naručitelj: Muzej Prigorja Sesvete; izvršitelj: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu. Projekt je financiran sredstvima EU. pdf

2014.

 • KRAJOLIK – ČIMBENIK STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA – STUDIJA / STRUČNA PODLOGA ZA STRATEGIJU PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE, 2014., voditelj studije: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, autorica tekstova: dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić, znanstveno-stručna redaktura: izv.prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, izrada kartograma i grafička obrada: Nikša Božić, dipl.ing.arh., konzultant: dr.sc. Vladimir Kušan. Naručitelj: Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Zagreb; izvršitelj: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu. pdf

2012.

 • STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE GRADSKOG PERIVOJA U VIROVITICI – IZMJENE I DOPUNE STUDIJE IZ 1996. GODINE, 2012., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Kristina Lukačević, naručitelj: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije. pdf
 • IDEJNO URBANISTIČKO-PEJSAŽNO RJEŠENJE PREDJELA ZALUKA – za potrebe izrade izmjena i dopuna UPU Jezerčica-Zaluka u Donjoj Stubici, autori: Mladen Obad Šćitaroci, Damir Krajnik, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Lea Petrović Krajnik; naručitelj: Salvus Donja Stubica, izvršitelj: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu. pdf

2010.

 • PROMETNA STUDIJA – IDEJNO PROMETNO RJEŠENJE MJESTA DONJA STUBICA, 2010., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Marko Rukavina i Tin Oberman; naručitelj: Grad Donja Stubica, izvršitelj: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu.

2007.

 • DVORAC GOLUBOVEC U DONJOJ STUBICI – PROSTORNO-KONZERVATORSKA STUDIJA REVITALIZACIJE I OBNOVE DVORCA, PERIVOJA, PERIVOJNE ŠUME I VILINSKIH POLJANA, 2007., autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci; autori suradnici: Ksenija Petrić (kulturno-povijesna i konzervatorska istraživanja), Mirna Bojić i Amalija Denich (prirodno-ekološka i krajobrazna istraživanja), te Damir Krajnik, Vedran Ivanković i Nikša Božić (prostorno-arhitektonska istraživanja); studija je 2008. godine objavljena kao knjiga. knjiga

2005.

 • PROGRAM NATJEČAJA ZA IDEJNO URBANISTIČKO –
  ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZGRADE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U ZAGREBU
  , Gradiščanska 8, 2005., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, arhitektonska suradnja: Branko Mihalić; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • PROGRAM ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA PERIVOJA NA PROSTORU JUŽNO OD TRGA IVANA KUKULJEVIĆA U ŠPANSKOM U ZAGREBU, 2005., autori: Nikša Božić, Damir Krajnik, Mladen Obad Šćitaroci; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2003.

 • STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE PERIVOJA DVORCA U LUŽNICI POKRAJ ZAPREŠIĆA, 2003., autori: Bojana i Mladen Šćitaroci, autorska suradnja: Damir Krajnik, suradnik: Vedran Ivanković; Šćitaroci d.o.o. Zagreb.
 • STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE VRBANIĆEVA PERIVOJA U KARLOVCU 2003., autori: Bojana i Mladen Šćitaroci, suradnici: Damir Krajnik, Vedran Ivanković, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2001.

 • STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE LJEČILIŠNOGA PERIVOJA U LIPIKU / STUDIE FüR SCHUTZ UND WIEDERAUFBAU DER KURPARKANLAGE 2001., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, suradnici: Nikša Božić, Damir Krajnik; studija je prevedena na njemački jezik; “Šćitaroci” d.o.o. Zagreb.

1997.

 • STUDIJA PARKOVNOG OBLIKOVANJA SREDIŠTA OSIJEKA, 1997., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Saša Bradić, Ines Bradić, Duška Bradić i Drago Bradić; “Rabex” d.o.o. Zagreb.

1996.

 • GRADSKI PARK U VIROVITICI – STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE, 1996., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci; “VTC-projekt” Virovitica.

1995.

 • URBANISTIČKA STUDIJA ZA DETALJNI PLAN UREĐENJA SREDIŠTA OROSLAVJA, 1995., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Nenad Lipovac.

1994.

 • STUDIJA PARKOVNE I VRTNE ARHITEKTURE I PROSTORNOPEJSAŽNOG OBLIKOVANJA POVIJESNE JEZGRE ČAKOVCA, 1994., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci; Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu.

1992.

 • STUDIJA JUGOISTOČNOG UGLA GORNJEGA GRADA U ZAGREBU S ASPEKTA VRTNO-PARKOVNOG OBLIKOVANJA (smjernice za program natječaja), 1992., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci; Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb.
 • STUDIJA PARKOVNOG OBLIKOVANJA SREDIŠTA DONJE STUBICE – VALORIZACIJA POSTOJEĆEG VRTNOG I PARKOVNOG NASLIJEĐA, PRIJEDLOZI ZA ZAŠTITU I PLANIRANJE NOVIH OBJEKATA VRTNE I PARKOVNE ARHITEKTURE, 1992., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci.

1991.

 • STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE PERIVOJA UZ DVORAC NOVI DVORI ZAPREŠIĆKI, 1991., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, Amalija Denich; Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu.
 • STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE PERIVOJA UZ DVORAC BELEC U SELNICI, 1991., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, Amalija Denich.

1990.

 • STUDIJA OBNOVE PERIVOJA UZ DVORAC TRAKOŠĆAN, 1990., autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, Amalija Denich; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Republički zavod za zaštitu prirode u Zagrebu.

1989.

 • STUDIJA OBNOVE PERIVOJA UZ DVORAC U VALPOVU, 1989., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Tihomir Jukić, Amalija Denich; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Republički zavod za zaštitu prirode u Zagrebu.
 • STUDIJA OBNOVE PERIVOJA STUBIČKI GOLUBOVEC, 1989., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Amalija Denich; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Republički zavod za zaštitu prirode u Zagrebu.
 • STUDIJA PERIVOJA U NOVOM MAROFU, 1989., autori: Mladen Obad Šćitaroci, Amalija Denich; Republički zavod za zaštitu prirode u Zagrebu.

1985.

 • STUDIJA ZAŠTITE I OBNOVE POVIJESNOG PERIVOJA U LIPIKU, autor: Mladen Obad Šćitaroci, autori suradnici: Tihomir Jukić i Amalija Denich; Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Republički zavod za zaštitu prirode u Zagrebu; 1985.
 • STUDIJA UKLAPANJA OBNOVE SPOMENIKA KULTURE PRVE KATEGORIJE PUSTINJA BLACA NA OTOKU BRAČU U URBANISTIČKE PLANOVE BRAČA, 1985., autor: Mladen Obad Šćitaroci; studija u sklopu teme: Revitalizacija samostanskog kompleksa Pustinja Blaca na otoku Braču (nositelj teme: Boris Morsan).