Zbornik Villas 2005

Zbornik Villas 2005

SUVREMENO KORIŠTENJE I KREATIVNO UPRAVLJANJE DVORCIMA, KURIJAMA I LJETNIKOVCIMA / CONTEMPORARY USE AND CREATIVE MANAGEMENT OF MANORS, CASTLES AND VILLAS
UREDNIK I REDAKTOR TEKSTOVA: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
NAKLADNIK: ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb, 2005., ISNB 953-6229-40-4 (zbornik radova), 953-6229-39-0 (zbornik sažetaka)
IZVRŠNI UREDNIK: Nikša Božić
GRAFIČKO OBLIKOVANJE: Saša Stubičar, Nikša Božić
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Denona, Zagreb
PODATCI O KNJIZI: veličina 21×26, 292 stranice (zbornik), 68 stranica (zbornik sažetaka), tekstovi na hrvatskom i na engleskom jeziku. Zbornik radova međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa održanog 10. studenoga 2005. u Zagrebu (organizator: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) u sklopu projekta Europske unije Interreg IIIB “Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management” i u sklopu projekta Arhitektonskog fakulteta “Urbanističko i perivojno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture”.