Posteri HERU 2015

Posteri HERU 2015

PROSTORNE I RAZVOJNE MOGUĆNOSTI KULTURNOG NASLIJEĐA / CULTURAL HERITAGE – POSSIBILITIES FOR SPATIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT, POSTERI
NAKLADNIK: ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb, 2015., ISBN 978-953-8042-12-6 (e-izdanje)
GLAVNI UREDNIK I REDAKTOR TEKSTOVA: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
IZVRŠNI UREDNICI: Nikola Matuhina i Ivan Mlinar
GRAFIČKI UREDNIK I OBLIKOVANJE: Boris Dundović
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Denona, Zagreb
PODATCI O KNJIZI: veličina: 26×21 cm (landscape format), 72 stranice, tekstovi na hrvatskom i na engleskom jeziku. Zbornik postera međunarodnoga znanstvenog skupa: 22.-23. listopada 2015. u Zagrebu. Organizatori: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Pokrovitelji: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Zagreb. Skup je organiziran u sklopu znanstvenog projekta Heritage Urbanism – Urban and Spatial Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage (HERU, 2014.-2018.), kojega je financirala Hrvatska zakłada za znanost (HRZZ-2032). U zborniku postera objavljena su 23 rada koje potpisuje 37 autora.