Zbornik Villas 2006

Zbornik Villas 2006

DVORCI I LJETNIKOVCI – KULTURNO NASLIJEĐE KAO POKRETAČ GOSPODARSKOG RAZVOJA / MANORS AND GARDENS – CULTURAL HERITAGE AS A GENERATOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT
UREDNIK I REDAKTOR TEKSTOVA: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
NAKLADNIK: ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb, 2006., ISBN 953-6229-49-8
IZVRŠNI UREDNIK: Nikša Božić
GRAFIČKO OBLIKOVANJE: Saša Stubičar, Nikša Božić
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Denona, Zagreb
PODATCI O KNJIZI: veličina 21×26, 448 stranica, tekstovi na hrvatskom i na engleskom jeziku. Zbornik radova međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa održanog 13.-14. listopada 2006. u Varaždinu (organizatori: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždinska županija i Dvor Trakošćan) u sklopu projekta Europske unije Interreg IIIB “Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management” i u sklopu projekta Arhitektonskog fakulteta “Urbanističko i perivojno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture”.