Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja

Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja

DVORCI I PERIVOJI HRVATSKOGA ZAGORJA
AUTOR: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
NAKLADNIK: ŠKOLSKA KNJIGA d.d., Zagreb, 1991. (1. izdanje), 1993. (2. izdanje), 2005. (3. izdanje), ISBN 953-0-60-525-0
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Naša djeca, Zagreb; Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
PODATCI O KNJIZI: veličina 23×29 cm, 364 stranica, 250 bilješki, 237 bibliografskih jedinica (odabir), 616 ilustracija (u boji i crno-bijele), naklada 7000+5000+2000 primjeraka