Zbornik HERU 2015

Zbornik HERU 2015

PROSTORNE I RAZVOJNE MOGUĆNOSTI KULTURNOG NASLIJEĐA / CULTURAL HERITAGE – POSSIBILITIES FOR SPATIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT, ZBORNIK RADOVA
NAKLADNIK: ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Zagreb, 2015., ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje)
GLAVNI UREDNIK I REDAKTOR TEKSTOVA: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
IZVRŠNI UREDNICI: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Damir Krajnik, Irma Huić, Ana Mrđa i Marko Rukavina
GRAFIČKI UREDNIK I OBLIKOVANJE: Boris Dundović
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Denona, Zagreb
PODATCI O KNJIZI: veličina: 21×26 cm, 680 stranica, tekstovi na hrvatskom i engleskom jeziku. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa: 22.-23. listopada 2015. u Zagrebu. Organizatori: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Pokrovitelji: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Zagreb. Skup je organiziran u sklopu znanstvenog projekta Heritage Urbanism – Urban and Spatial Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage (HERU, 2014.-2018.), kojega je financirala Hrvatska zakłada za znanost (HRZZ-2032). U zborniku radova objavljeno je 105 radova – 68 iz Hrvatske i 37 iz 17 zemalja, ukupno 177 autora (101 iz Hrvatske i 76 iz inozemstva). Priopćenja su svrstana u tri tematske grupe: planiranje prostora naslijeđa, doživljaj naslijeđa i razvoj temeljen na naslijeđu.