Mladen Obad Šćitaroci

Mladen Obad Šćitaroci

Životopis

Akademik Mladen Obad Šćitaroci (rođen 1. siječnja 1955.), diplomirani je inženjer arhitekture, doktor tehničkih znanosti, znanstveni savjetnik, professor emeritus na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu. Osim na Arhitektonskom bio je nositelj kolegija na Šumarskom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je kolegija na poslijediplomskom doktorskom znanstvenom studiju Arhitektura i urbanizam Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavao je na poslijediplomskim studijima na Arhitektonskom i Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski znanstveni studij „Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata“ završio je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1986.), a disertaciju „Metodologija obnove povijesnih perivoja“ obranio je 1989. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Autor je (s Bojanom Bojanić Obad Šćitaroci) sedam knjiga od kojih su dvije prevedene na engleski i njemački jezik: Perivoji i dvorci Hrvatskoga zagorja, Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja (prevedena na engleski i njemački jezik), Dvorci i perivoji u Slavoniji (prevedena na engleski i njemački jezik, njemačko izdanje izdao je austrijski nakladnik), Hrvatska parkovna baština – zaštita i obnova, Vrbanićev perivoj u Karlovcu, Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću i Dvorac Golubovec u Donjoj Stubici. Jedan je od sedam autora knjige Stadtparks in der Österreichischen Monarchie 1765-1918 – Studien zur Bürgerlichen Entwicklung des urbanen Grüns in Österreich, Ungarn, Kroatien, Slowenien und Krakau aus europäischer Perspective (Wien-Köln-Weimar, 2007.). Glavni je urednik četiri zbornika znanstvenih skupova i znanstvene knjige Cultural Urban Heritage (Springer, Švicarska).

U svojim istraživanjima, publiciranim i stručnim radovima primjenjuje interdisciplinarni pristup što je dijelom i rezultat interdisciplinarne izobrazbe. U njegovim radovima i akademskom djelovanju isprepleću se urbanizam, prostorno planiranje, pejsažna arhitektura, arhitektura, povijest umjetnosti i zaštita kulturnoga naslijeđa. U sveučilišnoj nastavi uveo je nekoliko novih kolegija u diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Arhitektonskom i Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Objavio je oko 200 radova, od toga stotinjak znanstvenih radova i pedesetak radova u inozemstvu. Povodom njegovih knjiga i radova objavljeno je približno 270 prikaza u časopisima, tisku, na radiju i televiziji, od toga pedesetak u inozemstvu. Autor ili koautor je oko 200 stručnih projekata – prostornih i urbanističkih planova, studija i projekata pejsažne arhitekture te idejnih arhitektonskih projekata. Brojni su projekti bili usko povezani s temama kulturnoga naslijeđa – urbanističkoga, graditeljskoga i pejsažnoga. U brojnim medijskim nastupima (tiskovine, radio i televizija) promicao je očuvanje, obnovu i revitalizaciju kulturno-povijesnog naslijeđa te održivo prostorno i urbanističko planiranje.

Voditelj je i recenzent znanstvenoistraživačkih projekata, recenzent brojnih znanstvenih članaka i knjiga. Kao istraživač sudjeluje u znanstvenoistraživačkim projektima od 1986. godine. Bio je voditelj (glavni istraživač) četiri hrvatska znanstvena projekta koji su se provodili na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: 1. Prostorno uređenje i zaštita okoliša Hrvatske (2000.-2002.), 2. Urbanističko i perivojno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture (2002.-2005.), i 3. Urbanističko i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulure (2007.-2013.) i 4. Urbanizam naslijeđa – urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa – HERU / Heritage Urbanism – Urban and Spatial Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage (Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ-2032, 2014.-2018.).

Aktivno je sudjelovao u međunarodnim znanstvenim istraživanjima i projektima: 1. UNESCO: Les espaces du baroque – projekt interrégional (Atlas svjetskog baroka – međuregionalni projekt), 1992.-93. (koordinator za Hrvatsku); 2. Stadtparkanlagen in den Ländern der ehemaligen k.u.k. Monarchie (Gradski perivoji bivše k.u.k. Monarhije), 1996.-1998. (voditelj za Hrvatsku i Sloveniju); 3. Villas, Stately Homes and Castles – compatible use, valorisation and creative management (Dvorci, kurije i burgovi – prihvatljiva suvremena namjena, vrjednovanje i kreativno upravljanje), interreg iiib cadses program (voditelj hrvatskog dijela projekta).

Glavni je urednik znanstvenog časopisa “Prostor” za arhitekturu i urbanizam od 2001. do listopada 2013. Časopis izlazi od 1993. godine i postigao je međunarodnu prepoznatljivost – godine 2007. uvršten je u Web of Science (WoS) znanstvenu bazu Arts and Humanities Citation Index. Bio je urednik knjiga i zbornika znanstveno-stručnih skupova.

Mentor je doktorandima, magistrantima, znanstvenim novacima, diplomantima i stranim stipendistima. Mentor je 11 obranjenih doktorskih disertacija i 6 obranjenih magistarskih radova. U tijeku je mentor 4 doktorska istraživanja. Mentor je 10 znanstvenih novaka. Bio je član ili predsjednik povjerenstava za ocjenu i obranu doktorskih disertacija i magistarskih radova. Nositelj je Modula Heritage na Poslijediplomskom doktorskom znanstvenom studiju Arhitektura i urbanizam (od 2018.).

Kao gost-predavač držao je predavanja u Italiji i Španjolskoj na diplomskim i poslijediplomskim studijima, a kao stipendist Talijanske vlade proveo je 1986. godine znanstveno i stručno usavršavanje u Rimu. Bio je polaznik arhitektonskog seminara “Andrea Palladio” u Vicenzi (Italija). Aktivno je surađivao u nastavi Arhitektonskoga fakulteta Politehnike u Bariju (bio je komentor sedmorici diplomanata iz Barija, mentor dvojici talijanskih stipendista nakon diplomiranja), a surađivao je i s drugim fakultetima u Italiji. Surađivao je s brojnim nastavnicima raznih sveučilišta u Europi i svijetu.

Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (od 2014.) i redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (od 2005.). Odlukom Vlade Republike Hrvatske bio je član Savjeta prostornog uređenja Države od 2004. do 2012. godine.

Dobitnik je državne nagrade za znanost u 1998. godini za popularizaciju i promičbu znanosti te nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2004. u području likovnih umjetnosti za knjigu Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću (zajedno s B. Bojanić Obad Šćitaroci). Godine 2017. Dodijeljena mu je Nagrada “Fran Bošnjaković” Sveučilišta u Zagrebu za iznimne rezultate na polju znanstvene i stručne djelatnosti, za promicanje znanstvene discipline i struke te za osobit doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti.

Životopisna kronologija

2021.

 • Temeljem ugovora s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu provodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju s 50% nastavnim opterećenjem u akademskoj godini 2021./2022.
 • Sudjelovanje u radijskoj emisiji, Katolički radio, emisija Kulturni biseri Hrvatske, 28.08.2021., urednica i voditeljica: Vesna Bihar.

2020.

 • Temeljem ugovora s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu provodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju s 50% nastavnim opterećenjem u akademskoj godini 2020./2021.
 • Odlazak u mirovinu 1. listopada 2020.
 • Sudjelovanje u televizijskoj emisiji „Dobro jutro Hrvatska”, HRT, Panel rasprava o obnovi grada Zagreba nakon potresa, 30.09.2020., urednici priloga: Branimir Farkaš i Ivana Vilović.
 • Sudjelovanje u video emisiji “Zagreb, tak imam te rad!” povodom obnove stradale kulturno-povijesne baštine i kulturnog života u gradu Zagrebu, emitirana na internetskoj platformi pod pokroviteljstvom Večernjeg lista, 2. lipnja 2020. Autor i producent: Nikola Mihaljević. Voditelj/moderator: Boris Homovec. U emisiji sudjelovali: Mladen Obad Šćitaroci (HAZU), Iva Hraste-Sočo (Ministarstvo kulture), Krunoslav Marić (Zagrebački solisti).
 • Sudjelovanje u televizijskoj emisiji Informer, Nova TV, 11.01.2020., prilog o dvorcima u Hrvatskoj, novinarka Martina Marčinko, urednica i voditeljica Gordana Gelenčer.

2019.

 • Sudjelovanje na skupnoj izložba u povodu obljetnice 100 godina Razreda za umjetnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Palača HAZU, Zagreb, Strossmayerova galerija starih majstora (07.11.2019. – 29.02.2020.). Izložen projekt: Obnova lječilišnog perivoja u Lipiku 1986.-2019.
 • Imenovanje članom Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu. Imenovanje Vlade Republike Hrvatske na sjednici 1. kolovoza 2019., predsjednik Povjerenstva: akademik Zvonko Kusić.
 • Imenovan članom Odbora za koordinaciju rada znanstvenoistraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2019.-2023. (imenovanje Predsjedništva HAZU 29.05.2019.)
 • Imenovan zamjenikom predsjednika Odbora za imovinu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2019.-2023. (imenovanje Predsjedništva HAZU 28.04.2019.)
 • Kratkim izlaganjem predstavio objavu novih knjiga: Emilio Marin – Hadrijanova kolonija uz limes rimskog carstva (11. lipnja); Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić i Ana Mrđa (urednici) – Cultural Urban Heritage – Development, Learning and Landscape Strategies (16. svibnja); Zlatko Karač i Alen Žunić – Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj – osmanska i suvremena baština (14. ožujka); Ivan Mlinar – Ljetna škola ambientura (13. ožujka); Andrija Mutnjaković – Hrvatski muzej arhitekture (24. siječnja).
 • Održao predavanje “Urbanizam naslijeđa – modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa” na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Arhitektura i urbanizam u modulu Planiranje u prostorima zaštićenoga graditeljskog i prirodnog naslijeđa, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (21.02.2019.)
 • Imenovan članom Ocjenjivačkoga suda za godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata za 2018. godinu (odluka Upravnog odbora Hrvatske komore arhitekata, veljača 2019.).
 • Imenovan članom Radne skupine Ministarstva branitelja RH za izradu Nacrta prijedloga zakona o spomen-obilježjima Domovinskoga rata, predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, imenovanje ministra (28.01.2019., klasa: 011-02/19-01/1, urbroj: 522-02/2-19-1)

2018.

 • Imenovan članom povjerenstva za organizaciju izložbe 100. godišnjice Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izložba u Hrvatskom muzeju arhitekture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, otvorenje izložbe 18. rujna 2019. (22.11.2018.)
 • Imenovan počasnim članom uredništva znanstvenog časopisa Prostor, imenovanje dekana temeljem zaključka fakultetskog vijeća Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (20.11.2018.)
 • Imenovan članom Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2019.-2023. (imenovanje Predsjedništva HAZU, 15.11.2018.)
 • Imenovan tajnikom Razreda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2019.-2023. (imenovanje Predsjedništva HAZU, 15.11.2018.)
 • Sudjelovanje u radijskoj emisiji “Život je feferon”, Gradski radio Virovitica, razgovor povodom obnove gradskog perivoja i dvorca u Virovitici, 21. listopada.
 • Sudjelovanje na stručnom skupu Međužupanijskog stručnog vijeća za područje graditeljstva, Graditeljska tehnička škola u Zagrebu, izlaganje: Urbanizam naslijeđa – urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnog naslijeđa, 7. rujna 2018.
 • Kratkim izlaganjem predstavio objavu novih knjiga: Ivan Šimunović – Prostorne čarolije (11. svibnja), Alen Žunić (ur.): Misao u arhitekturi – Velimir Neidhardt (7. lipnja), Nenad Lipovac – Englesko-hrvatski stručni pojmovnik kulturne baštine (13. lipnja) i Jasenka Kranjčević – Zanemarena baština – prostorne strukture sela u Hrvatskoj (20. Lipnja 2018.).
 • Sudjelovanje na Stručnom skupu”Kako uspješno održati i koristiti park Angiolina, čuvajući njegove vrijednosti za budućnost?“ Izlaganje: Načela obnove, održavanja i korištenja povijesnih perivoja, organizatori: Konzervatorski odjel u Rijeci, Grad Opatija i Hrvatski muzej turizma, Opatija, 1. lipnja 2018.
 • Sudjelovao na panel raspravi „Kultura, gradovi i održivi razvoj” povodom Europskog tjedna održivog razvoja i Europske godine kulturne baštine, dvorana Hrvatskoga kulturnog društva Napredak, Bogovićeva 1, Zagreb, 30. svibnja 2018.
 • Kratkim izlaganjem predstavio izložbu: Ivan Čižmek – Aproprijacija u 99 slika, Muzej arhitekture HAZU (23. svibnja 2018.)
 • Imenovan članom Povjerenstva za razvoj i institucionalno uređenje sustava znanosti i visokog obrazovanja, imenovanje Senata Sveučilišta u Zagrebu, 11. redovita sjednica u 349. akademskoj godini, 15.05.2018.
 • Održao uvodna izlaganja na panelima „Kulturno naslijeđe – komercijalno-razvojni potencijali” i „Poslovna ulaganja u turizam kulturnog naslijeđa – kritični čimbenici uspjeha” na XIV. međunarodnoj konferenciji o razvoju nekretnina, Hotel Esplanade Zagreb, organizator: Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb, 25. travnja 2018.
 • Izlaganjem sudjelovao na Predstavljanju Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (Zagreb: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Hrvatski zavod za prostorni razvoj (2017.), Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 9. ožujka 2018.
 • Imenovan članom Ocjenjivačkoga suda za godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata za 2017. godinu (odluka Upravnog odbora Hrvatske komore arhitekata, 2. veljača 2018.).
 • Imenovan članom Izvršnog odbora Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma, mandatno razdoblje 4 godine (imenovanje Predsjedništva HAZU, 31.01.2018.)

2017.

 • NAGRADA “FRAN BOŠNJAKOVIĆ” SVEUČILIŠTA U ZAGREBU za 2017. godinu za iznimne rezultate na polju znanstvene i stručne djelatnosti, za promicanje znanstvene discipline i struke te za osobit doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti. Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu na 15. izvanrednoj sjednici u 348. akademskoj godini (2016./2017.) održanoj 28. rujna 2017.
 • Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata promoviralo ga je u počasnog člana «u znak priznanja i zahvale za doprinos u osnivanju i razvoju Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata te izniman doprinos razvoju i promicanju krajobrazne arhitekture», 20. studenoga 2017.
 • Organizacija znanstvenog kolokvija MODELI REVITALIZACIJE I UNAPRJEĐENJA KULTURNOG NASLIJEĐA, 24. svibnja 2017., nositelji kolokvija: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, pokrovitelj: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Skup je organiziran u sklopu znanstvenog projekta Heritage Urbanism – Urban and Spatial Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage (HERU), kojega financira Hrvatska zakłada za znanost (HRZZ-2032).
 • Imenovan članom Ocjenjivačkoga suda javnog projektnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-oblikovnog rješenja uređenja javne površine i oblikovanje spomen obilježja žrtvama holokausta u Branimirovoj ulici u Zagrebu, 2017. Investitor i raspisivač: Grad Zagreb, organizator i provoditelj: Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), imenovanje Gradonačelnika Grada Zagreba, 19.05.2017.
 • Imenovan članom Ocjenjivačkoga suda za godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata za 2016. godinu (odluka Upravnog odbora Hrvatske komore arhitekata, 2. veljača 2017.).

2016.

 • Produžetak članstva u uredništvu znanstvenog časopisa Ybl Journal of Built Environment, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering, Szent István University, Budapest, Mađarska, degruyter.com

2015.

 • Kao gostujući predavač sudjelovao na međunarodnom seminaru “Quality of Landscape and Quality of Life in the Sustainable Adriatic City”, Ascoli Piceno (Italija), 04.12.2015., Universita di Camerino – Architettura e Design “Eduardo Vittoria”. Izlaganje: Heritage as an active space and spatial resource.
 • Imenovan članom Povjerenstva za monitoring nad izradom Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika (Gradonačelnik Grada Dubrovnika, rješenje od 21. srpnja 2015. do kolovoza 2018.)
 • Društvo arhitekata Zagreba promoviralo ga je u počasnog člana “zbog iznimnog doprinosa afirmaciji arhitektonske i perivojne baštine kroz edukaciju i publicistiku”, 22. svibnja 2015.

2014.

 • Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu dodijelio mu je Povelju za osobit doprinos razvoju i promicanju šumarske struke u Republici Hrvatskoj povodom 116. obljetnice Šumarskog fakulteta (16. listopada 2014.)
 • Izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (Izborna skupština 15. svibnja 2014., svečano proglašenje i dodjela povelje 17. lipnja 2014.), hazu
 • Imenovan članom Izvršnog odbora za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno (imenovanje na 6./205. redovitoj sjednici Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održanoj 13. lipnja 2014., za mandatno razdoblje od četiri godine, hazu
 • Imenovan predstavnikom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske u Stručno-savjetodavnom povjerenstvu za obnovu Dubrovnika (dopis Ministarstva od 4. lipnja 2014.)

2013.

 • Imenovan članom uredništva znanstvenog časopisa Ybl Journal of Built Environment, Ybl Miklós Faculty of Architecture and Civil Engineering, Szent István University, Budapest.www.degruyter.com
 • Imenovan članom kulturologijskog segmenta Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog interesa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (koordinator za teme: kulturni krajolik i urbane kulturne cjeline).
 • Imenovan članom Znanstvenog vijeća za graditeljstvo, obnovu i razvoj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (imenovanje na 193. redovitoj sjednici Predsjedništva HAZU održanoj 26. ožujka 2013.), hazu

2012.

 • Imenovan članom Savjeta prostornog uređenja Države (imenovanje Vlade Republike Hrvatske 13. rujna 2012., klasa: 080-02/12-01/535, urbroj: 5030115/1-12-02, NN 107/2012.), trajanje mandata četiri godine (do kraja 2016.), www.mzopu.hr
 • Imenovan članom Uredničkog odbora Razreda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (imenovanje na sjednici Razreda za likovne umjetnosti održanoj 22. svibnja 2012.), hazu

2011.

 • Izabran za Predstojnika Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2011./12. i 2012./13.
 • Izabran za predstavnika članova suradnika HAZU Razreda za likovne umjetnosti, s pravom sudjelovanja u radu skupštine Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; imenovanje na 5. (175.) redovitoj sjednici Predsjedništva HAZU održanoj 25. svibnja 2011. hazu
 • Imenovan članom Odbora za obnovu i razvitak Arboretuma Trsteno (imenovanje na 3./173. redovitoj sjednici Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održanoj 30. ožujka 2011. za mandatno razdoblje od četiri godine. hazu

2010.

 • Imenovan članom Stručne radne skupine za izradu Urbanističko-arhitektonske i konzervatorske studije uređenja javnih prostora Gornjega grada u Zagrebu (imenovanje Gradonačelnika od 13. rujna 2010.).

2009.

 • Izabran za Predstojnika Katedre za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2009./10. i 2010./11.
 • Imenovan članom Područnoga znanstvenog vijeća za tehničke znanosti Republike Hrvatske (imenovanje Nacionalnog vijeća za znanost od 9. lipnja 2009.), mandat: četiri godine, do 9. travnja 2013.

2008.

 • Izabran za ČLANA IZVRŠNOG ODBORA ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA TURIZAM Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; izbor na izvanrednoj skupštini Znanstvenog vijeća za turizam HAZU održane 3. lipnja 2008., hazu
 • Imenovan ČLANOM SAVJETA PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVE (imenovanje Vlade Republike Hrvatske 10. travnja 2008., klasa: 080-02/08-01/253, urbroj: 50304/2-08-01), trajanje mandata četiri godine (do kraja 2012.), www.mzopu.hr
 • U dvorcu Golubovec predstavljena KNJIGA DVORAC GOLUBOVEC u Donjoj Stubici 10. travnja 2008. (autori Mladen i Bojana Šćitaroci sa suradnicima).

2007.

 • Izabran za PREDSTOJNIKA KATEDRE ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I PEJSAŽNU ARHITEKTURU Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dužnost obnaša od 1. listopada 2007).
 • U Beču predstavljena knjiga STADTPARKS IN DER ÖSTERREICHISCHEN MONARCHIE 1765-1918, Burggarten – Palmenhaus, 28. lipnja 2007. (Bojana i Mladen Šćitaroci autori su poglavlja o gradskim perivojima Hrvatske).
 • U Milanu održao predavanje (zajedno s B.B.O. Šćitaroci) L’ARCHITETTURA PAESAGGISTICA IN CROAZIA: PATRIMONIO STORICO, ATTUALITA E PROGETTI, Museo Civico di Storia Naturale, 7. lipnja 2007.
 • Izabran za mentora i člana Maloga vijeća Poslijediplomskoga doktorskoga studija Povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2006.

 • Izabran za ČLANA SURADNIKA Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (18. svibnja 2006.), hazu
 • Izabran za ČLANA ODBORA ZA OBNOVU I RAZVITAK ARBORETUMA TRSTENO (imenovanje na 2./127. redovitoj sjednici Predsjedništva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održanoj 22. veljače 2006. za razdoblje od tri godine).

2005.

 • Izabran za REDOVITOGA ČLANA Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (26. veljače 2005.), www.hatz.hr
 • NAGRADA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2004. godinu u području likovnih umjetnosti za knjigu Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću (zajedno s Bojanom Bojanić Obad Šćitaroci)
 • Imenovan članom PODRUČNOG ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA TEHNIČKE ZNANOSTI (imenovanje Nacionalnog vijeća za znanost od 1. ožujka 2005.)
 • U Zagrebu predstavljena knjiga GRADSKI PERIVOJI HRVATSKE U 19. STOLJEĆU – JAVNA PERIVOJNA ARHITEKTURA HRVATSKIH GRADOVA U EUROPSKOM KONTEKSTU (Muzej Mimara, 7. ožujka 2005.)

2004.

 • Izabran u TRAJNO znanstveno-nastavno zvanje REDOVITOGA PROFESORA u tehničkom znanstveno-nastavnom području, polje: arhitektura i urbanizam (potvrda Senata Sveučilišta u Zagrebu, 14. rujna 2004.), www.arhitekt.hr
 • Imenovan ČLANOM SAVJETA PROSTORNOG UREĐENJA DRŽAVE (imenovanje Vlade Republike Hrvatske 22. siječnja 2004.), www.mzopu.hr
 • Imenovan članom Upravnog vijeća Javne ustanove “Maksimir” (imenovanje Gradskoga poglavarstva Grada Zagreba 4. veljače 2004., razrješenje 20. prosinca 2004.)
 • U Karlovcu predstavljena knjiga VRBANIĆEV PERIVOJ U KARLOVCU (9. srpnja 2004.)

2003.

 • TREĆA NAGRADA na natječaju za izradu Idejnog urbanističko
  arhitektonskog i hortikulturnog rješenja KAZALIŠNOG PARKA
  U RIJECI.

2002.

 • Izabran za IZVANREDNOGA ČLANA Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (3. travnja 2002.), www.hatz.hr
 • Izabran za tajnika Odjela za arhitekturu i urbanizam Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (3. travnja 2002., dužnost obnašao do 26. veljače 2005.), www.hatz.hr
 • U Londonu predstavljena knjiga MANORS AND GARDENS IN CROATIA – SLAVONIA FROM ZAGREB TO VUKOVAR (The Royal Institute of British Architects, 30. travnja 2002.)

2001.

 • Imenovan GLAVNIM I ODGOVORNIM UREDNIKOM ZNANSTVENOG ČASOPISA “PROSTOR” za arhitekturu i urbanizam (imenovanje Fakultetskoga vijeća Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), uređivao časopis od vol. 8 (od broja 21/2001.) do vol. 20 (do broja 45/2013. www.arhitekt.hr/prostor
 • OVLAŠTENJE MINISTARSTVA KULTURE za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (22. listopada 2001.)
 • U Beču predstavljena knjiga SLAWONIENS SCHLÖSSER – VON ZAGREB BIS VUKOVAR (Hrvatsko veleposlanstvo, 26. ožujka 2001.)

2000.

 • Imenovan ČLANOM stručno-savjetodavnog POVJERENSTVA ZA OBNOVU DUBROVNIKA (16. svibnja 2000.)
 • Imenovan članom ODBORA ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST za područje tehničkih znanosti (imenovanje Ministra znanosti 4. rujna 2000., do 2004.)
 • U Grazu predstavljena knjiga SLAWONIENS SCHLÖSSER – VON ZAGREB BIS VUKOVAR (Hrvatski konzulat, 12. prosinca 2000.)

1999.

 • Izabran u zvanje REDOVITOGA PROFESORA u području tehničkih znanosti, znanstveno polje arhitektura i urbanizam (potvrda Senata Sveučilišta u Zagrebu 5. listopada 1999.)
 • Izabran za PREDSTOJNIKA KATEDRE ZA URBANIZAM Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dužnost obnašao od 1. listopada 1999. do 30. rujna 2005.)
 • Godišnja DRŽAVNA NAGRADA ZA ZNANOST za popularizaciju i promičbu znanosti u području tehničkih znanosti (30. svibnja 1999., nagradu dodjeljuje Predsjednik Hrvatskoga državnog sabora)
 • Upis u imenik ovlaštenih arhitekata – OVLAŠTENI ARHITEKT URBANIST i OVLAŠTENI KRAJOBRAZNI ARHITEKT (28. rujna 1999., matični broj 1065), www.arhitekti-hkaig.hr, www.hkaig.hr

1998.

 • Izabran za ČLANA SURADNIKA Akademije tehničke znanosti Hrvatske, www.hatz.hr
 • U Zagrebu predstavljena knjiga DVORCI I PERIVOJI U SLAVONIJI – OD ZAGREBA DO ILOKA (Palača Dverce, 15. prosinca 1998.)

1997.

 • Izabran za člana DIPLOMSKOGA POVJERENSTVA Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (14. siječnja 1997.), www.arhitekt.hr

1995.

 • Izabran u zvanje IZVANREDNOGA PROFESORA (20. prosinca 1995.)
 • Imenovan ČLANOM UREDNIČKOG ODBORA SVEUČILIŠNIH IZDANJA Sveučilišta u Zagrebu (odluka Rektora 12. travnja 1995., do 1997.)

1994.

 • Izabran u znanstvenoistraživačko zvanje VIŠI ZNANSTVENI SURADNIK (26. svibnja 1994.)
 • Odlikovan SPOMENICOM DOMOVINSKOG RATA 1990.-1992. (odluka Predsjednika Republike Hrvatske 21. siječnja 1994.)

1993.

 • Imenovan članom HRVATSKE NACIONALNE KOMISIJE za UNESCO za područje arhitekture i okoliša (imenovanje Vlade Republike Hrvatske 24. kolovoza 1993., do 1998.)
 • U Beču predstavljena knjiga SCHLÖSSER UND GÄRTEN DES KOATISCHEN ZAGORJE (18. ožujka 1993.)

1992.

 • U Zagrebu predstavljena knjiga HRVATSKA PARKOVNA BAŠTINA – ZAŠTITA I OBNOVA (Muzej Mimara, 26. listopada 1992.)

1991.

 • U Zagrebu predstavljena knjiga DVORCI I PERIVOJI HRVATSKOGA ZAGORJA (Palača Dverce, 3. prosinca 1991.)

1990.

 • Izabran u znanstveno-nastavno zvanje DOCENTA (5. ožujka 1990.)
 • Imenovan članom KOMISIJE ZA STRUČNU OCJENU PROSTORNIH PLANOVA Skupštine grada Zagreba (imenovanje Izvršnog vijeća grada Zagreba 8. ožujka 1990., do 1991.)

1989.

 • DOKTORIRAO na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (16. siječnja 1989., disertacija Istraživanje metodologije obnove povijesnih perivoja)
 • Izabran u znanstveno zvanje ZNANSTVENI SURADNIK (18. listopada 1989., matični broj 045083)
 • Imenovan VODITELJEM NAKLADNIČKOG SAVJETA Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (16. listopada 1989., do 2001.)
 • U Zagrebu predstavljena knjiga PERIVOJI I DVORCI HRVATSKOGA ZAGORJA (Društvo arhitekata grada Zagreba, 25. travnja 1989.)

1987.

 • Izabran u zvanje ASISTENTA na Katedri za urbanizam Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1986.

 • STIPENDIJA TALIJANSKE VLADE za znanstveno usavršavanje u Italiji, Accademia dei Lincei, Rim, mentor: Prof.Arch. Marcello Fagiolo
 • MAGISTRIRAO na poslijediplomskom studiju Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (26. prosinca 1986., magistarski rad Prilog istraživanju vrtova i perivoja uz dvorce Hrvatskoga zagorja, Arhitektonski i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Izabran u zvanje POMOĆNOG PROJEKTANTA u Zavodu za urbanizam Arhitektonskog fakulteta (7. veljače 1986.)

1984.

 • Polaznik MEĐUNARODNOG SEMINARA “L’Architettura di Andrea Palladio – XXVI. Corso Internazionale di Storia dell’Architettura”, Vicenza (5.-15. rujna 1984.)

1983.

 • Upisuje POSLIJEDIPLOMSKI MAGISTARSKI STUDIJ Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1981.

 • Postaje članom Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) i Društva arhitekata Zagreba (DAZ)

1980.

 • Zaposlen na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao pripravnik-suradnik na godinu dana u Zavodu za urbanizam (3. ožujka 1980.)
 • Izabran za HONORARNOG ASISTENTA na Katedri za urbanizam Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (9. svibnja 1980.)

1979.

 • DIPLOMIRAO na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (21. studenoga 1979., diplomski rad Ščitarjevo-Andautonija – kulturno i prirodno naslijeđe i urbanističke mogućnosti šireg područja)

1974.

 • MATURIRAO u Drugoj gimnaziji u Zagrebu
 • Upisao Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1962-1970.

 • Polazi OSNOVNU ŠKOLU “Ivo Marinković” (danas Osnovna škola Rapska) u Zagrebu

1955.

 • ROĐEN 1. siječnja 1955. u Cirkveni (danas Općina Sveti Ivan Žabno, Koprivničko-križevačka županija)