Mentorstva

Mentorstva

MENTORSTVA OBRANJENIH DISERTACIJA I MAGISTARSKIH RADOVA

 • ZEHRA LAZNIBAT, dipl.ing.arh. – disertacija Modeli integralne zaštite arheološkoga naslijeđa u dubrovačkoj povijesnoj cjelini, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 14. srpnja 2021.
 • IRMA HUIĆ, dipl.ing.arh. – disertacija Kašteli i naselja sjeveroistočne Istre od 10. do 18. stoljeća – urbanistički razvoj i preobrazbe, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 8. travnja 2015.
 • MARKO RUKAVINA, dipl.ing.arh. – disertacija Metode integracije arheološkoga naslijeđa u urbanističkom planiranju, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 13. travnja 2015.
 • KSENIJA PETRIĆ, dipl.ing.arh. – magistarski rad Pejsažna i prostorno-organizacijska obilježja tradicijskih naselja na području Nacionalnog parka Plitvička jezera, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad obranjen 24. studenoga 2012.
 • MAJA ANASTAZIJA KOVAČEVIĆ, dipl.ing.biol. – disertacija Perivoj Gučetićeva ljetnikovca u Trstenom – od renesansnoga perivoja do arboretuma – preobrazbe autohtonoga renesansnog predloška i njegov utjecaj na ladanjske perivoje dubrovačkog područja, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 24. svibnja 2012.
 • BISERKA DUMBOVIĆ BILUŠIĆ, dipl.ing.arh. – disertacija Krajolik kao kulturno naslijeđe – metode prepoznavanja, vrjednovanja i zaštite kulturnih krajolika Hrvatske, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 21. svibnja 2012.
 • LJILJANA VEGRIN, dipl.ing.agr. – magistarski rad Perivojno naslijeđe Crikvenice, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad obranjen 13. prosinca 2011.
 • MIĆE GAMULIN, dipl.ing.arh. – disertacija Starigradsko polje na otoku Hvaru – prostornoplanerski, gospodarski i krajobrazni utjecaji grčke limitacije Hore Pharosa nakon antike do 21. stoljeća, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 1. prosinca 2011.
 • IRENA MATKOVIĆ, dipl.ing.arh. – magistarski rad Prijedlozi uređivanja rijeke Save s priobaljem na području Zagreba od 1899. do 2010 – urbanistička, arhitektonska, pejsažna i hidrotehnička obilježja, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad obranjen 26. svibnja 2011.
 • ZORANA SOKOL GOJNIK, dipl.ing.arh. – disertacija Arhitektonska i urbanistička obilježja liturgijskih građevina u Zagrebu u 20. stoljeću, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 21. prosinca 2010.
 • MIRNA MEŠTROVIĆ, dipl.ing.arh. – magistarski rad Zagrebački ljetnikovci od kraja 18. do početka 20. stoljeća – prostorno pejsažna i urbanistička i arhitektonska obilježja, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad obranjen 12. listopada 2010.
 • ZLATKO KARAČ, dipl.ing.arh. – disertacija Analiza urbanističko-arhitektonskog razvoja grada Vukovara – s težištem na urbanom razvoju tijekom srednjovjekovnoga i turskog razdoblja do 1700. godine, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 12. srpnja 2010.
 • VEDRAN IVANKOVIĆ, dipl.ing.arh. – disertacija Ulica grada Vukovara 1945.-1971. i moderne vizije Zagreba u 20. stoljeću – refleksije utjecaja Internacionalnog stila u hrvatskoj arhitekturi i urbanizmu nakon Drugoga svjetskog rata, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 12. svibnja 2008.
 • KORALJKA VAHTAR-JURKOVIĆ, dipl.ing.građ. – disertacija Gradski perivoji i perivojni trgovi Opatije – nastanak, razvoj, obilježja, europski utjecaji i vrednovanje, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 14. rujna 2007.
 • DAMIR KRAJNIK, dipl.ing.arh. – disertacija Urbanistička preobrazba bastionskih utvrđenja – modeli i urbanistička obilježja preobrazbe sedam gradova kontinentalne Hrvatske u kontekstu europske gradogradnje, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 13. veljače 2007.
 • KORALJKA VAHTAR-JURKOVIĆ, dipl.ing.građ. – magistarski rad Opatija – urbanistički razvoj i perivojno naslijeđe, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad obranjen 15. listopada 2002.
 • KRUNOSLAV ŠMIT, dipl.ing.arh. – magistarski rad Urbanistička obilježja širenja Osijeka od 18. do kraja 20. stoljeća, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad obranjen 9. rujna 2002.

MENTORSTVA DOKTORSKIH ISTRAŽIVANJA U TIJEKU

 • BORIS DUNDOVIĆ, mag.ing.arch. – A Method for Contemporary Architectural Restitution of Croatian Country House Complexes, Technische Universität Wien – Fakultät für Architektur und Raumplanung, Institut fur Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege. Mentor 1: Ao.Univ.Prof.Dipl.-Ing Dr.techn. Caroline Jäger-Klein, TU Wien; mentor 2: Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsko istraživanje u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost “Heritage Urbanism” (HRZZ-2032, HERU), koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci).
 • MIRNA MEŠTROVIĆ, dipl.ing.arh. – Povijesni modeli i urbanistički kriteriji za izgradnju u kulturnom krajoliku – zagrebačko podbrežje Medvednice, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu donijelo je Odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija na 13. sjednici Senata 13. rujna 2016. u 347. akademskoj godini (2015./2016.). Doktorsko istraživanje u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost “Heritage Urbanism” (HRZZ-2032, HERU), koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci).
 • MARIJANA SIRONIĆ, dipl.ing.arh. – Urbanistička obilježja istočnoga dijela Donjega grada u Zagrebu 1905.-2017., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu donijelo je Odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija na 11. sjednici Senata 9. lipnja 2015. u 346. akademskoj godini (2014./2015.). Doktorsko istraživanje u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost “Heritage Urbanism” (HRZZ-2032, HERU), koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci).
 • DARIO SIRONIĆ, dipl.ing.arh. – Urbanistička obilježja i gradotvornost Ulice kralja Zvonimira u Zagrebu, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu donijelo je Odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija na 13. sjednici Senata 21. srpnja 2015. u 346. akademskoj godini (2014./2015.). Doktorsko istraživanje u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost “Heritage Urbanism” (HRZZ-2032, HERU), koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci).

MENTORSTVA DOKTORANDIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

 • NIKOLA MATUHINA, mag.ing.arch., doktorand u suradničkom zvanju i radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na određeno vrijeme (2+2 godine) na znanstvenom projektu Heritage Urbanism – Urban and Spatial Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage (HERU), kojega financira Hrvatska zaklada za znanost (Hrzz-2032). Ugovor o međusobnim pravima i obvezama radi provedbe Plana razvoja karijere doktoranda od 7. siječnja 2015.

MENTORSTVA INOZEMNIM ISTRAŽIVAČIMA

 • ANITA BIANCO, arch., PhD Student in Sustainable technologies, recovery and representation of architecture and the environment, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Architettura, Dottorato in Architettura. Stipendija Sveučilišta u Napulju za doktorsko istraživanje. Istraživački interes: green infrastractures, posebice u kontekstu povijesnih perivoja gradova. Istraživanje je provedeno na primjeru Zagreba. Naslov doktorskog istraživanja: Progettazione ambientale, climate change e infrastrutture Verdi / Environmental Design, Climate Change and Green Infrastructures. Trajanje istraživanja u Hrvatskoj: 1. listopada 2019. – 15. siječnja 2020. Disertacija obranjena u rujnu 2021.
 • FLAVIO STIMILLI, master degree in Environmental, Landscape & Physical Planning; asistent na kolegiju Urbanističko planiranje, Universita di Camerino – Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, Ascoli Piceno (Italija). Istraživanje: Kulturni krajolici Like i Dalmatinske zagore – sustav povezivanja kulturnih krajolika / Cultural landscape of Lika and Dalmatinska zagora – the mobility system and cultural landscapes of Lika and dalmatian hinterland (tema T-1d). Istraživanje je uklopljeno u znanstvenoistraživački projekt Urbanizam naslijeđa – urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa / Heritage Urbanism – Urban and Spatial Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage (tema T-1 Kulturni krajolik), kojega financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-2032, HERU), a provodi se na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci). Trajanje istraživanja u Hrvatskoj: 1. listopada 2015. – 30. lipnja 2016.
 • VINCENZO TANDOI, Politecnico di Bari – Facolta di Architettura, mentori: Prof.Arch. Ariella Zattera i Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, tema istraživanja: Tipologija tradicijskih stambenih sklopova na otocima južne Dalmacije (Il rinnovo tipologico della Residenza nelle isole della Dalmazia Meridionale), trajanje istraživanja: 1. ožujka 2004. – 1. ožujka 2005.
 • ROBERTO GRILLI, Politecnico di Bari – Facolta di Architettura, mentori: Prof.Arch. Ariella Zattera i Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, tema istraživanja: Sustavi naselja i urbani oblici na otocima južne Dalmacije (Il sistema degli insediamenti e la forma urbana nelle isole della Dalmazia Meridionale), trajanje istraživanja: 1. ožujka 2004. – 1. ožujka 2005.

MENTORSTVA DIPLOMSKIH RADOVA NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 • MARIN DUIĆ: Maksimirski majur – urbanističko-arhitektonska obnova i revitalizacija / Maksimir’s Homestead – Renewal and Revitalisation, 11. srpnja 2019. pdf
 • MATIJA VINKOVIĆ: Dvorac Opeka u Vinici – revitalizacija područja i obnova arboretuma / Opeka Manor in Vinica – Renewal of the Arboretum and revitalisation of the Area, 11. srpnja 2018. pdf
 • BORIS DUNDOVIĆ: Revitalizacija dvorca Tüköry u Diošu: idejno rješenje naselja s ladanjskim sklopom / Revitalisation of the Tüköry Mansion in Dioš: A Conceptual Design of the Village and Its Country House Complex, 13. srpnja 2016. pdf
 • HRVOJE MAGDIĆ: Revitalizacija dvorca Khuen-Belassy u Nuštru – muzej i lovački hotel / Revitalisation of manor Khuen-Belassy in Nuštar – museum and hunting hotel, 15. srpnja 2015.
 • MIA MIKULA: Revitalizacija dvorca Januševec – idejno rješenje obnove sklopa dvorca i novog centra naselja Brdovec / Revitalisation of manor Januševec – conceptual design for manor renovation and for new centre of Brdovec, 15. srpnja 2015. pdf
 • SONJA SIĆ: Lipik – prostorno urbanistički plan razvoja turizma / Master Plan of Lipik’s tourist development, 4. srpnja 2013. pdf
 • MAURO MILLI: Oltremare Rovinja – aktiviranje arhipelaga u javni krajolik / Rovinj’s Oltremare: Activation of the Archipelago in the public landscape, 11. veljače 2013., mentor: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, domentorica: izv.prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci. pdf
 • NIKOLA MATUHINA: Novi Zagreb – Poligon kao prototip novog urbaniteta / Novi Zagreb – Polygon as Prototype for New Urbanity, 13. srpnja 2012., mentor: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, domentorica: izv.prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci.
 • MARIJA LAGINJA: Mali Brijun – revitalizacija otoka i prenamjena povijesnih građevina, 15. veljače 2011.
 • INA KOROŠEC: Solaris Giardini Šibenik – urbanističko-pejsažno rješenje proširenja turističkog predjela Solaris, 19. travnja 2010.
 • TIN OBERMAN: DPU turističkog naselja “Maestro” u Ninu, 23. travnja 2009.
 • MARIJA VONIĆ: Idejno rješenje tematskog parka Poloj u Slavonskom Brodu – Priče iz davnina za budućnost Slavonskog Broda, 11. prosinca 2007.
 • TAMARA SOVILJ: Botanički vrt Gračani u Zagrebu, 16. prosinca 2003. (mentor: Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, komentor: doc. Goran Rako).
 • IVANA POTOČIĆ: Šetalište i perivoj uz Vuku u Vukovaru, 6. prosinca 2001.
 • VELJKO VNUČEC: Kulturni centar i prijedlog izmjene detaljnoga plana uređenja središta Donje Stubice, 15. ožujka 2001. (mentor: Prof.dr.sc. Lenko Pleština, komentor: Prof.dr.sc. M.O. Šćitaroci).
 • IRMA HUIĆ: Prostorni plan Ribnika – prilog istraživanju i obnovi staroga grada Ribnika, 10. lipnja 1998.
 • NIKŠA BOŽIĆ: Sustav postaja gradske željeznice splitske konurbacije, 10. lipnja 1998.
 • KRUNOSLAV ŠMIT: Urbanistički plan Bilja – prilog istraživanju identiteta i obnove naselja, 20. prosinca 1996.
 • IDA JOHA: Detaljni plan uređenja šireg prostora staroga grada Dubovca u Karlovcu, 21. ožujka 1996.
 • ANDREA BITUNJAC: Urbanistički projekt poslijeratne obnove povijesne jezgre Lipika, 21. prosinca 1995.
 • AZRA SULJIĆ: Urbanistička studija poslijeratne obnove grada Petrinje, 21. prosinca 1995.
 • SONJA KOČEVAR: Detaljni plan uređenja Promenade u Karlovcu, 21. prosinca 1995.
 • TANJA MANDIĆ: Gradski park Bundek u Zagrebu – idejno rješenje revitalizacije, 21. prosinca 1995.
 • KATARINA PULJIĆ: Revitalizacija pučkog predgrađa Veli Varoš u Splitu, 16. prosinca 1994.
 • VLASTA GOLUBIĆ: Urbanistička studija povijesne jezgre Kostajnice, 16. prosinca 1994.
 • MIRELA BJELOBABA: Urbanistička studija povijesne jezgre Bjelovara, 16. prosinca 1994.

KOMENTORSTVA DIPLOMSKIH RADOVA NA INOZEMNIM SVEUČILIŠTIMA

 • POLITECNICO DI BARI (Italia), Facoltà di Architettura, akad. godina 2002./2003. – mentorska suradnja na diplomskim radovima pod zajedničkim nazivom: Forma urbana, tipi edilizi e costruzione nell’isola di Brač – Progetto per nuove residenze e servizi nella città di Pučišća; diplomandi: Antonella Dimundo, Annalisa Giglio, Roberto Grilli, Francesco Rutigliano, Lorenzo Savino, Vincenzo Tandoi, Leonardo Visceglie; voditelji: Ariella Zattera (koordinatorica), Vitangelo Ardito, Roberto Perris, Giuseppe Strappa, Maria Minini; mentorska suradnja u Hrvatskoj: Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci i Dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci.
 • POLITECNICO DI BARI (Italia), Facoltà di Architettura, akad. godina 2004./2005. – mentorska suradnja na diplomskim radovima pod zajedničkim nazivom: Ston – dall’antica città del sale alla moderna città delle terme; diplomandi: Rita C. Baffari, Gaetana Cannito, Valeria Mastrorillo, Eliana Pecere, Rosamaria Porro i Marisa Putignano; voditelji: Prof. Ariella Zattera (koordinatorica), Prof. Attilio Petruccioli, Prof. Mauro Buffi i Prof. Giorgio Ortolani; mentorska suradnja u Hrvatskoj: Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci.