Kolegiji poslijediplomskih studija

Kolegiji poslijediplomskih studija

KOLEGIJI POSLIJEDIPLOMSKOGA DOKTORSKOG STUDIJA ARHITEKTURE I URBANIZMA

(Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, od akad.god. 2018./19., arhitekt.hr)

 • INTENZIVNI SEMINAR: NASLIJEĐE (obvezni kolegij, 1. semestar, 15+10 sati). Teme seminara: Urbanizam naslijeđa, Zaštita naslijeđa, Projektiranje u naslijeđu, Integracija arheološkog naslijeđa u arhitekturi i urbanizmu, Društveno-humanistički pristup naslijeđu, Revitalizacija i novi život naslijeđa.
 • ISTRAŽIVAČKA RADIONICA – seminar (izborni kolegij 2. semestar, 60 sati)
 • METODOLOŠKA RADIONICA (obvezni kolegij, 3. semestar, 60 sati)
 • UVOD U PISANJE DISERTACIJE (obvezni kolegij, 3. semestar, 15 sati / predavanja: 5, seminar: 10)
 • RADIONICA – OBRANA SINOPSISA (obvezni kolegij, 4. semestar, 60 sati)

KOLEGIJI POSLIJEDIPLOMSKOGA DOKTORSKOG STUDIJA
ARHITEKTURE I URBANIZMA

– MODUL PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I PEJSAŽNA ARHITEKTURA
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, od akad.god. 2010./11. do 2017./18., arhitekt.hr

 • DOKTORSKA RADIONICA 3 (obvezni kolegij)
 • POVIJEST PERIVOJNE ARHITEKTURE (izborni kolegij)
 • ZAŠTITA I OBNOVA POVIJESNIH PERIVOJA (izborni kolegij)

KOLEGIJI POSLIJEDIPLOMSKOGA MAGISTARSKOG I DOKTORSKOG STUDIJA

Nastavni plan do akad.god. 2006./2007., arhitekt.hr

 • POVIJEST LIKOVNIH UMJETNOSTI I PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata, akad.god. 1989./90.-2004./05.)
 • POVIJEST I TEORIJA URBANISTIČKOG PLANIRANJA (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura, akad.god. 1997./98.-2005./06.)
 • POVIJEST I TEORIJA VRTNE UMJETNOSTI (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura, akad.god. 1997./98.-2005./06.)
 • ZAŠTITA PARKOVNOG NASLIJEĐA (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura, akad.god. 1997./98.-2006./07.)
 • URBANISTIČKI ASPEKTI OČUVANJA GRADITELJSKE I PRIRODNE BAŠTINE (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Graditeljsko naslijeđe, akad.god. 1997./98.-2006./07.)