Bojana Bojanić Obad Šćitaroci

Bojana Bojanić Obad Šćitaroci

Životopis

Prof.dr.sc. BOJANA BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI, rođena 6. siječnja 1956., diplomirana je inženjerka arhitekture i doktorica tehničkih znanosti iz područja arhitekture i urbanizma. Profesorica je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu (kolegiji pejsažne arhitekture i urbanističkoga planiranja). Osnovnu klasičnu školu i Klasičnu gimnaziju završila je u Zagrebu. Godine 1974. upisala je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je diplomirala 1980. Tijekom 1982. godine boravila je u Montrealu (Kanada) na znanstvenom i stručnom usavršavanju. Magistrirala je 1986. na poslijediplomskom studiju Graditeljsko naslijeđe (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), a doktorsku disertaciju Istraživanje kontinuiteta graditeljstva na prostoru središnjega dijela otoka Hvara obranila je 1990. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja radi kao arhitekt i urbanist u Urbanističkom institutu Hrvatske, a od 1991. godine kao samostalni znanstveni istraživač te kao projektant i urbanist. Autor/koautor je pet znanstvenih knjiga, tridesetak znanstvenih članaka, četrdesetak priopćenja u zbornicima konferencija, desetak znanstvenih studija iz područja perivojne arhitekture, četrdesetak urbanističkih planova i studija te tridesetak projekata iz područja vrtne i pejsažne arhitekture. Aktivno sudjeluje u domaćim i inozemnim znanstvenoistraživačkim projektima iz područja perivojne arhitekture. Kao gost predavala je na poslijediplomskom studiju u Troini (Italija). Od 1988. godine gostovala je s predavanjima na Poslijediplomskom studiju “Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura” na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj godini 2007./2008. bila je honorarni nastavnik na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kolegijima Katedre za urbanizam. Od 1. srpnja 2008. zaposlena je u znanstvenonastavnom zvanju docentice, od lipnja 2012. izabrana je u znanstvenonastavno zvanje izvanredna profesorica, a od travnja 2018. je redovita profesorica na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Istraživač je sa statusom znanstvenog savjetnika (matični broj znanstvenika 125251) na znanstvenoistraživačkim projektima registriranim u Ministarstvu znanosti Republike Hrvatske – “Urbanističko i perivojno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture” (2002.-2005.) i “Urbanističko i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture” (od 2006. godine) te od 2014. na znanstvenom projekta “Heritage Urbanism – urban and spatial models for revival and enhancement of cultural heritage / Urbanizam naslijeđa – urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa” (HERU, HRZZ-2032). Projekt se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odobrila ga je i financira Hrvatska zaklada za znanost. Istraživač je i u međunarodnom europskom znanstvenom projektu Smart U Green (2017.-2020.). Imenovana konzultanticom za pejzaž i kulturno naslijeđe u Prvoj istraživačkoj skupini projekta FAR (Fondo di Ateneo per la Ricerca), “PRE-PLAN” 2020.-2022. (Sveučilište u Camerinu, Italija).

Recenzent je znanstvenoistraživačkih projekata iz područja arhitekture i urbanizma. Sudjelovala je na nacionalnim i međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima: Zagreb, Stari Grad na otoku Hvaru, Poreč, Varaždin, Palmanova, Udine, Beč, Shanghai, Venecija, Napulj, Bari, Barcelona, Pariz, Arena, Rim, Prag, Beograd, Rijeka, Zagreb, Albena (Bugarska), Ascoli Piceno (Italija), Yeju (Korea), Copenhagen, Lisabon, Kreta, Reims, Pescara i Šibenik s temama iz područja zaštite kulturnog naslijeđa perivojne arhitekture, turizma i pejsaža te space syntaxa. Na prediplomskom studiju arhitekture i urbanizma na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nositeljica je kolegija Perivojna arhitektura i koordinator je vježbovnog kolegija Perivojno oblikovanje. Na diplomskom studiju arhitekture i urbanizma nositeljica je kolegija Suvremena perivoja arhitektura, Radionice pejsažne arhitekture i mentorica je diplomskoga semestra. Nositeljica je i drugih vježbovnih kolegija prediplomskog i diplomskog studija arhitekture i urbanizma, te kolegija Teorija i projektiranje pejsažne arhitekture i Sintaksa prostora na doktorskom znanstvenom studiju (do 2018.). Nositeljica je Modula Scape na Poslijediplomskom doktorskom znanstvenom studiju Arhitektura i urbanizam (od 2018.).

Završila je radionicu za mentore Professionalization of PhD Supervision za mentorski rad na doktorskim disertacijama. Ovlaštena je arhitektica. Aktivno radi na engleskom, francuskom, njemačkom i talijanskom jeziku, a služi se također španjolskim, latinskim i starogrčkim jezikom.

Životopisna kronologija

2021.

 • Sudjelovanje s izlaganjem (zajedno sa Ivanom Banović Đorđević), na znanstveno-stručnom skupu „XI International scientific and professional conference Architectural Heritage and Urban Planning“, Beograd, 8. listopada 2021.

2020.

 • Imenovana konzultanticom za pejzaž i kulturno naslijeđe u Prvoj istraživačkoj skupini projekta FAR (Fondo di Ateneo per la Ricerca), “PRE-PLAN” 2020.-2022. (Sveučilište u Camerinu, Italija).

2019.

 • Sudjelovanje na skupnoj izložba u povodu obljetnice 100 godina Razreda za umjetnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Palača HAZU, Zagreb, Strossmayerova galerija starih majstora (07.11.2019. – 29.02.2020.). Izložen projekt: Obnova lječilišnog perivoja u Lipiku 1986.-2019.
 • Sudjelovanje na radionici (zajedno s Anom Sopinom) u Anconi, Italija, 27.-28. lipnja 2019., međunarodni znanstveni projekt SMART URBAN GREEN – Governing conflicting perspectives on transformations in the urban rural continuum, Europski projekt br. 693443 (2017-2020), koordinatori projekta: Prof. Derk Loorbach i Dr. Matthijs Hisschemoller, DRIFT Erasmus University Rotterdam, Nizozemska.
 • Sudjelovanje na znanstvenom skupu: IZAZOVI HRVATSKOG TURIZMA, Zagreb, 5. lipnja 2019.
 • Nositeljica panel rasprave (zajedno s Anom Mrđom) „AESTHETIC, FUNCTIONAL AND HUMAN DIMENSION OF THE CONTEMPORARY LIFE through Art, Architecture, Design, Interior Design, Landscape Architecture and Urbanism” na XV. međunarodnoj konferenciji o razvoju nekretnina. Hotel Esplanade Zagreb, organizator: Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb, 15. svibnja 2019.
 • Sudjelovanje s izlaganjem HERITAGE URBANISM & URBANSCAPE EMANATION na međunarodnom znanstvenom skupu Proceed with Care / Living with Tourism (zajedno s Anom Sopinom), Šibenik, 1.-3. svibnja 2019.
 • Izlaganje na okruglom stolu FUTURE SUSTAINABILITY – NEW IDEAS, Šibenik, 1.-3. svibnja 2019.
 • Imenovana članicom Znanstvenog vijeća / Advisory Board REDI (Reducing Risks of Natural Disaster), Sveučilište Camerino, Italija, 11. ožujka 2019.
 • Sudjelovanje na radionici (zajedno s Anom Sopinom i Tamarom Zaninović), u Dordrechtu, Nizozemska, 21.-22. veljače 2019., međunarodni znanstveni projekt SMART URBAN GREEN – Governing conflicting perspectives on transformations in the urban rural continuum, Europski projekt br. 693443 (2017-2020), koordinatori projekta: Prof. Derk Loorbach i Dr. Matthijs Hisschemoller, DRIFT Erasmus University Rotterdam, Nizozemska.

2018.

 • Sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu IFAU 2018 Fragile Territorise (zajedno s Anom Sopinom), Pescara, 8.-10. studenoga 2018.
 • Izlaganje DEMOCRATIC USE OF TERMS – EDUCATION FROM UNDERGRADUATE TO DOCTORAL STUDIES na međunarodnom znanstvenom skupu Integrated approach to landscape protection, planning and management, Zagreb, 20. listopada 2018.
 • Imenovana članicom Znanstvenog vijeća REDI (Reducing Risks of Natural Disaster), Sveučilište Camerino, Italija, 18. srpnja 2018.
 • Voditeljica znanstvenoistraživačkog projekta URBANA EMANACIJA. Projekt odobrilo Sveučilište u Zagrebu, lipanj 2018.
 • Sudjelovanje na Stručnom skupu Kako uspješno održati i koristiti park angiolina, čuvajući njegove vrijednosti za budućnost? Izlaganje: STVARANJE SUSTAVA GRADSKIH PERIVOJA, organizatori: Konzervatorski odjel u Rijeci, Grad Opatija i Hrvatski muzej turizma, Opatija, 1. lipnja 2018.
 • Sudjelovanje na Okruglom stolu Kultura, gradovi i održivi razvoj, panel rasprava UTJECAJ, DOPRINOS I VAŽNOST KULTURE I KULTURNE BAŠTINE ZA ODRŽIVI RAZVOJ GRADOVA, organizatori skupa: Udruga gradova i Udruga Odraz (održivi razvoj zajednice), Zagreb, 30. svibnja 2018.
 • Nositeljica dvije panel rasprave: „Kulturno naslijeđe – komercijalno-razvojni potencijali” i „Poslovna ulaganja u turizam kulturnog naslijeđa – kritični čimbenici uspjeha” na XIV. međunarodnoj konferenciji o razvoju nekretnina, Hotel Esplanade Zagreb, organizator: Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb, 25. travnja 2018.

2017.

 • Predavanje na Seminaru iz serije La Ville Environnement(s), EVCAU, Ecole Nationale Superieure d’architecture, Paris-Val De Seine, Paris, 30.11.2017. Predavanje: ADAPTIVE LIVING LANDSCAPE – LANDSCAPE BEYOND BOUNDARIES / PERIPHERY LOCUS AMOENUS.
 • Sudjelovanje na okruglom stolu European Youth and the sustainable Development: is Conflict inevitable?, NOEMA Business School, Grande Ecole De Management, Reims, 30.11.2017. Predavanje: THE ZAGREB CASE STUDY.
 • Održala završno predavanje na konferenciji MAPPING URBAN CHANGES, Dubrovnik: Institut za povijest umjetnosti (Zagreb) i Centre for Advanced Academic Studies University of Zagreb (Dubrovnik), Dubrovnik, 20-22. rujna 2017.
 • Sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu: 11th INTERNATIONAL SPACE SYNTAX SYMPOSIUM (zajedno s: Tamara Marić, Garyfalia Palaiologou i Sam Griffiths). Lisabon: Instituto Superior Técnico, Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos, Portugal, 3.-7. srpnja 2017.
 • Sudjelovanje na međunarodnom skupu (sa Stjepkom Golubićem): LANDSCAPE FUTURES, UNISCAPE CONFERENCE 2017; tema 4 – The Right to Landscape and Democratic Practices. Copenhagen, 19.-21. lipnja, 2017.
 • Sudjelovanje na međunarodnom skupu (s Anom Mrđom i Richie Howittom) LOCAL IDENTITY AND TOURISM MANAGEMENT ON WORLD HERITAGE SITES – 5th UNESCO UNITWIN, Coimbra, Španjolska, 18.-22. travnja 2017.
 • Prezentacija postera (s Tamarom Marić): URBANSCAPE EMANATION IN THE HERITAGE LAYERS OF THE URBANARCHIPELAGO – UNESCO World Heritage Sites as Core Attractors in Split Urbanarchipelago (poster), Historic Urban Landscape Forum, Bartlett University College London, 21. ožujka 2017.
 • Voditeljica završne rasprave OUTCOME DEBATE – ROUND TABLE 4, glavni diskutant: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, sudionici: Dennis Rodwell, Ana Pereira Roders i predstavnici radnih grupa. Historic Urban Landscape Forum, Bartlett University College London (UCL), London, 21.-22. ožujka 2017.
 • Sudjelovanje u međunarodnom znanstvenom projektu SMART URBAN GREEN – Governing conflicting perspectives on transformations in the urban rural continuum, Europski projekt br. 693443 (2017-2020), koordinatori projekta: Prof. Derk Loorbach i Dr. Matthijs Hisschemoller, DRIFT Erasmus University Rotterdam, Nizozemska.
 • Voditeljica znanstvenoistraživačkog projekta EMANACIJA URBANOG PEJSAŽA. Projekt odobrilo Sveučilište u Zagrebu, odluka od 13. lipnja 2017.

2016.

 • Voditeljica znanstvenoistraživačkog projekta EMANACIJA URBANOG PEJSAŽA. Projekt odobrilo Sveučilište u Zagrebu, odluka od 21. srpnja 2015.
 • Sudjelovanje na međunarodnom skupu (s Anom Mrđom) TOURISM AND CULTURAL LANDSCAPES: TOWARDS A SUSTAINABLE APPROACH, Foundation for Information Society (INFOTA): Budimpešta, Mađarska, 11.-16. Lipnja 2016.
 • Sudjelovanje na međunarodnom skupu (s Anom Mrđom) LOCAL IDENTITY AND TOURISM MANAGEMENT ON WORLD HERITAGE SITES – 4th UNESCO UNITWIN CONFERENCE, Budimpešta, Mađarska, 18.-22. travnja 2016.
 • Sudjelovanje i prezentacija na okruglom stolu TECHNOLOGY TOURISM LANDSCAPE (TTL), Technische Universität Wien, Beč, Austrija, 1. prosinca 2016.

2015.

 • Kao gostujući predavač sudjelovala na međunarodnom seminaru “Quality of Landscape and Quality of Life in the Sustainable Adriatic City”, Ascoli Piceno (Italija), 04.12.2015., Universita di Camerino – Architettura e Design “Eduardo Vittoria”. Izlaganje: Urbanscape Emanation vs. Types of Landscape.
 • Sudjelovanje (s Anom Mrđom) na međunarodnom skupu ICOMOS-IFLA ISCCL 2015, Annual Meeting / International Symposium: Re-thinking Lifescape: Linking Landscape to Everyday Life; Haenyeo Museum & Jeju Stone Park, Yeju, Korea, 1.-6. studenoga 2015.
 • Gostujuće predavanje: Urbanscape Emanation, Master Universitario en Planeamiento y Ordenación del Territorio, Madrid, Španjolska, 23. rujna 2015.
 • Voditeljica znanstvenoistraživačkog projekta EMANACIJA URBANOG PEJSAŽA. Projekt odobrilo Sveučilište u Zagrebu, odluka od 21. srpnja 2015.

2014.

 • Sudjelovanje na skupovima u Beogradu, Rijeci, Zagrebu, Bugarskoj i Veneciji:
  • 1st International Academic Conference Places and Technologies, Beograd, 3.-4.04.2014.
  • 6. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, Rijeka, 24.-25.04.2014.
  • SINERGI – Social Integration through Urban Growth Strategies, Zagreb, Thematic Seminar 15.-17.7.2014.
  • SGEM 2014., International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Science and Arts, Performing Arts, Architecture & Design, Albena Resort and SPA, Bugarska, 2.-7.09.2014.
  • 2nd International Conference on Defence Sites Heritage and Future, Venecija, 17.-19.09.2014.

2013.

 • Sudjelovanje na skupovima u Parizu, Pragu, Rimu, Zagrebu i Ateni:
  • Landscape and Imagination, Pariz, 2.-4.05.2013.
  • Urban Popcultures 3, Prag, 12.-14.05.2013.
  • Planning Times, Rim, 20.-23.05.2013.
  • Zelenilo grada Zagreba, Zagreb, 5.-6.06.2013.
  • EcHoPolis Conference, Atena, 29.09.-03.10.2013.
  • VII. International PhD Seminar Urbanism and Urbanisation, Pariz, 03.-05.10.2013.

2012.

 • Izabrana u znanstveno-nastavno zvanje Izvanredni profesor u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grane Urbanističko i prostorno planiranje i Pejsažna arhitektura na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (odluka Vijeća tehničkog područja od 18. lipnja 2012.; zaključak Fakultetskoga vijeća Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 9. listopada 2012.).
 • Sudjelovala na International Workshop: Architecture, Education and Society, Barcelona 23-25.05.2012.

2011.

 • Završila radionicu za mentore “Professionalization of PhD Supervision”, održana 6. i 7. prosinca 2011. u Zagrebu, pod vodstvom dr. Johana Sonnevelda (Sveučilište u Utrechtu).
 • Sudjelovala na međunarodnom skupu “Primo congresso internazionale di Retevitruvio, Il Progetto di Architettura fra Didattica e Ricerca”; Bari 2.-6. svibnja 2011.; organizator: Facolta di Architettura, Politechnico di Bari.

2008.

 • Sudjelovala na međunarodnoj konferenciji Europska iskustva u revitalizaciji dvoraca i povijesnih zgrada / European success stories in the revitalisation of castles and historic houses, Zagreb, Hotel Sheraton, 10. listopada 2008., organizatori: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Aquis d.o.o. Zagreb i CBBS d.o.o. Zagreb; suorganizator: Union of European Historic Houses Association, Brussels.
 • Izabrana u znanstveno-nastavno zvanje Docent u području Tehničkih znanosti, polje Arhitektura i urbanizam, grana Urbanističko i prostorno planiranje i Pejsažna arhitektura na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (odluka Vijeća tehničkog područja od 12. svibnja 2008.; zaključak Fakultetskoga vijeća Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 17. lipnja 2008.)
 • U dvorcu Golubovec predstavljena knjiga DVORAC GOLUBOVEC U DONJOJ STUBICI 10. travnja 2008. (autori Mladen i Bojana Šćitaroci sa suradnicima).

2007.

 • Izabrana za honorarnog nastavnika na Katedri za urbanizam Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za kolegije Projektni studio II, Projektni studio III, Projektni studio IV, Urbanističko planiranje III i Urbanističko planiranje IV.
 • U Beču predstavljena knjiga STADTPARKS IN DER ÖSTERREICHISCHEN MONARCHIE 1765-1918, Burggarten – Palmenhaus, 28. lipnja 2007. (Bojana i Mladen Šćitaroci autori su poglavlja o gradskim perivojima Hrvatske).
 • U Milanu održala (zajedno s M.O. Šćitarocijem) predavanje L’ARCHITETTURA PAESAGGISTICA IN CROAZIA: PATRIMONIO STORICO, ATTUALITA E PROGETTI, Museo Civico di Storia Naturale, 7. lipnja 2007.

2006.

 • ČLAN ZNANSTVENOG ODBORA drugoga međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskoga razvoja (Varaždin, 13.-14. listopada 2006.)

2005.

 • Izabrana u znanstveno zvanje ZNANSTVENI SAVJETNIK u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje arhitekture i urbanizma (odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti – polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva, 20. listopada 2005.)
 • NAGRADA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2004. godinu u području likovnih umjetnosti za knjigu Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću (zajedno s Mladenom Obadom Šćitarocijem)
 • ČLAN ZNANSTVENOG ODBORA prvoga međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima (Zagreb, 10. studenoga 2005.)
 • U Zagrebu predstavljena knjiga GRADSKI PERIVOJI HRVATSKE U 19. STOLJEĆU – JAVNA PERIVOJNA ARHITEKTURA HRVATSKIH GRADOVA U EUROPSKOM KONTEKSTU (Muzej Mimara, 7. ožujka 2005.)

2004.

 • KOMENTOR NA DIPLOMI studenata Arhitektonskoga fakulteta Politehnike u Bariju (Facolta di Architettura Politecnico di Bari, Italia); tema: Architettura di pietra tra Puglia e Dalmazia
 • U Karlovcu predstavljena knjiga VRBANIĆEV PERIVOJ U KARLOVCU (9. srpnja 2004.)

2003.

 • TREĆA NAGRADA na natječaju za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog i hortikulturnog rješenja KAZALIŠNOG PARKA U RIJECI.
 • KOMENTOR NA DIPLOMI studenata Arhitektonskoga fakulteta Politehnike u Bariju (Facolta di Architettura Politecnico di Bari, Italia); tema: Architettura tradizionale a Brač – un’ipotesi di progetto – Forma urbana, tipi edilizi e costruzione nell’isola di Brač

2002.

 • GOST KRITIČAR u međunarodnoj ljetnoj školi urbanizma “Urbana afirmacija obalnih i otočnih naselja” Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (kolovoz, 2002., Orebić)
 • U Londonu predstavljena knjiga MANORS AND GARDENS IN CROATIA – SLAVONIA FROM ZAGREB TO VUKOVAR (The Royal Institute of British Architects, 30. travnja 2002.)
 • U Beču održala predavanje HISTORISCHE GÄERTEN IN KROATIEN u organizaciji Österreische Gesellschaft für Historische GÄrten (Öesterreihische Gartenbaugesellschaft, 19. ožujka 2002.)

2001.

 • Izabrana za EXPERT-EVALUATEUR (EE19982B00733) u European commission – Science, Research & Development, Bruxelles
 • U Beču predstavljena knjiga SLAWONIENS SCHLÖSSER – VON ZAGREB BIS VUKOVAR (Hrvatsko veleposlanstvo, 26. ožujka 2001.)

2000.

 • U Grazu (Austrija) predstavljena knjiga SLAWONIENS SCHLÖSSER – VON ZAGREB BIS VUKOVAR (Hrvatski konzulat, 12. prosinca 2000.)

1999.

 • U Beču održala predavanje DVORCI I PERIVOJI SJEVERNE HRVATSKE (Gradiščansko-hrvatski centar, 23. lipnja 1999., organizator: Matica hrvatska Austria)

1998.

 • Upisana u Imenik ovlaštenih arhitekata (br. 225) Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
 • U Zagrebu predstavljena knjiga DVORCI I PERIVOJI U SLAVONIJI – OD ZAGREBA DO ILOKA (Palača Dverce, 15. prosinca 1998.)

1997.

 • S izlaganjem PRILOG METODOLOGIJI ZAŠTITE TRADICIJSKOGA GRADITELJSTVA sudjelovala na Okruglom stolu “Hrvatski prostor – temeljno nacionalno dobro” (Zagreb, Hotel Intercontinental, organizator: Urbanistički institut Hrvatske)
 • Objavila knjigu TRADICIJSKO GRADITELJSTVO OTOKA HVARA – NASELJA I ARHITEKTURA SREDIŠNJEG DIJELA OTOKA

1996.

 • Kao gost-predavač održala predavanja na poslijediplomskom specijalističkom studiju CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI SPECIALISTI IN MATERIA DI TUTELA, RESTAURO, RECUPERO E PROGETTAZIONE EDILIZIA ED AMBIENTALE u International Mediterranean Management Institute – Troina (Regione Sicilia, Italia, 3.-4. rujna 1996.)
 • Izabrana za istraživača na srednjoeuropskom istraživačkom projektu STADTPARKANLAGEN IN DEN LÄNDERN DER EHEMALIGEN K.U.K. MONARCHIE / Gradski perivoji bivše Austrijske Monarhije (nositelji projekta: Fonds zur FÖrderung der wissenschaftlichen Forschung, Wien & Institut für Kunstgeschichte der UniversitÄt Wien)

1995.

 • S izlaganjem GARDEN ARCHITECTURE AS AN ELEMENT FOR THE CITY IMAGE sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu Nature-Architecture-Diversity (Napoli, Italija)
 • U Jelsi održala predavanje TRADICIJSKO GRADITELJSTVO SREDIŠNJEG DIJELA OTOKA HVARA (predavanje u sklopu jednomjesečnih kulturnih događanja “Večeri Antuna Dobronića” u organizaciji Matice hrvatske Jelsa)
 • S izlaganjem IN QUEST OF CHINESE IN THE GARDENS OF THE WEST sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu East and West – The Universal Garden – From Idea to Realisation (Venezia, Italia, 26.-28. travnja 1995.)

1994.

 • S izlaganjem HISTORICAL GARDENS OF CROATIA: ROMANTIC GARDEN MAKSIMIR IN ZAGREB AND GARDENS OF THE CASTLES AND MANORS sudjelovala na međunarodnom znanstvenom skupu East and West – The Universal Garden – From Idea to Realisation (Shaghai-Suzhou, Kina, 10.-14. svibnja 1994.)
 • Postaje član Udruženja hrvatskih arhitekata (br. 128)

1993.

 • Radi na povijesno-prostornim analizama perivoja dvoraca Belec u Selnici i Novih Dvora zaprešićkih

1992.

 • Izrađuje crteže za knjigu HRVATSKA PARKOVNA BAŠTINA – ZAŠTITA I OBNOVA (Zagreb, 1992.)
 • Zapošljava se u vlastitoj tvrtki ŠĆITAROCI d.o.o.

1991.

 • Izrađuje tlocrte dvoraca i karte za knjigu DVORCI I PERIVOJI HRVATSKOGA ZAGORJA (Zagreb, 1991.)
 • U Urbanističkom institutu Hrvatske radila kao planer na PROSTORNOM PLANU OTOKA HVARA

1990.

 • Rodila kćer Eleonoru (30. prosinca 1990.)
 • Doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (15. listopada 1990., disertacija ISTRAŽIVANJE KONTINUITETA GRADITELJSTVA CENTRALNOG DIJELA OTOKA HVARA)

1989.

 • Održala predavanja VERNACULARE ARCHITECTURE ON HVAR u sklopu Međunarodne ljetne škole u Starome Gradu na Hvaru
 • Izabrana u znanstvenoistraživačko zvanje ZNANSTVENI ASISTENT (31. siječnja 1989.)
 • Suradnik u znanstvenom projektu Znanstvene osnove dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske s temom ZAŠTITA GRADITELJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO VRIJEDNOSTI PRIOBALNOG PODRUČJA (nositelj projekta: Urbanistički institut Hrvatske, Zagreb)

1988.

 • Izabrana u znanstvenoistraživačko zvanje ISTRAŽIVAČ-SURADNIK (30. prosinca 1988.)
 • Udala se za Mladena Obad Šćitarocija
 • S izlaganjem L’ANALISI DELL’ARCHITETTURA TRADIZIONALE RURALE SULL’ESEMPIO DELL’ISOLA DI HVAR sudjelovala na međunarodnom skupu LA TRASMISSIONE DELLE IDEE DELL’ARCHITETTURA (Udine, Spilimbergo, Italija, 29.-30. rujna 1988.
 • S izlaganjem PRIMARY AND SECONDARY HABITATIONS – TRADITIONAL RURAL ARCHITECTURE ON HVAR ISLAND sudjelovala na 12th International Congress of Anthropological and Ethnological Science (Zagreb, 24.-31. srpnja 1988.)

1987.

 • Sudjelovala na međunarodnom skupu Castelli e cittá fortificate – storia, recupero, valorizzazione (Palmanova, Italia, 12.-13. lipnja 1987.)

1986.

 • Zaposlena na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova suradnika u Centru za znanstveno-istraživački rad u Urbanističkom institutu Hrvatske u Zagrebu
 • Magistrirala na poslijediplomskom studiju Graditeljsko nasljeđe Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (8. siječnja 1986., magistarski rad: Analiza arhitekture tradicionalne ruralne aglomeracije otoka Hvara na primjeru primarnog naselja Vrisnika i sekundarnih naselja Humca i Prapatne, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

1985.

 • Djeluje kao vanjski suradnik Centra za zaštitu kulturne baštine u Hvaru

1984.

 • Položila stručni ispit
 • Stipendija za usavršavanje iz područja zaštite graditeljskoga naslijeđa u Beogradu (Republički zavod za zaštitu spomenika kulture)

1983.

 • Održala predavanje DUH RESTAURACIJE U QUEBECU u sklopu poslijediplomskoga studija Graditeljsko naslijeđe u Splitu

1982.

 • Prikaz izložbe FROM RUPTURE TO THE IDEA OF CONTINUITY (Chalet de la Montagne, Montreal, Canada) na poslijediplomskom studiju Graditeljsko naslijeđe u Splitu
 • Znanstveno i stručno usavršavanje iz područja graditeljskoga naslijeđa u Montrealu, Canada
 • Upisuje poslijediplomski magistarski studij Graditeljsko naslijeđe Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

1981.

 • Zaposlena u Projektnom birou “AK” u Zagrebu gdje je odradila pripravnički staž
 • Izabrana za člana Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) i Društva arhitekata Zagreba (DAZ)

1980.

 • Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (23. lipnja 1980.)

1974.

 • Upisala Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Maturirala u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu

1962-1974.

 • Polazila klasičnu osnovnu školu “Križanićeva” i Klasičnu gimnaziju u Zagrebu

1956.

 • Rođena 6. siječnja 1956. u Zagrebu