Predavanja na Sveučilištu u Zagrebu

Predavanja na Sveučilištu u Zagrebu

  • ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Poslijediplomski specijalistički studij Arhitektura i urbanizam, Prostorno uređenje – ciklus: Strateško planiranje i održivi razvoj, Modul 3: Planiranje u prostorima zaštićenoga graditeljskog i prirodnog naslijeđa I., Predavanje “Urbanizam naslijeđa – modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa”, 2 sata, 21.02.2019., 25.02.2022.
  • FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Poslijediplomski znanstveni studij Zaštita kulturne baštine, 2003., 2004., 2005.; predavanja: 1-Povijesni grad, 2-Zaštita i obnova perivojnog naslijeđa.
  • ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, smjer ZAŠTITA PRIRODE, PROSTORNO PLANIRANJE U ŠUMARSTVU I HORTIKULTURA, izborni kolegij POVIJEST LIKOVNIH UMJETNOSTI I PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA, akad. god. 2004./05., 3. godina studija, 15 sati predavanja (4. semestar) i 15 sati terenska nastava (5. semestar).
  • ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, smjer URBANO ŠUMARSTVO, ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA, obvezni kolegij POVIJEST PERIVOJNE ARHITEKTURE, od akademskem godine 2005./06., 1. godina (1. semestar), 15 sati predavanja i 15 sati terenske nastave.
  • ZAGREBAČKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT S PRAVOM JAVNOSTI, Institut za turizam (Zagreb), 2002., predavanje: DVORCI I PERIVOJNO NASLIJEĐE U FUNKCIJI KULTURNOGA TURIZMA (u sklopu kolegija Resursna osnova turizma).
  • EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 2000., predavanje: TRAGOM HRVATSKIH DVORACA I PERIVOJA, predavanje u organizaciji Udruge studenata turizma Ekonomskog fakulteta.
  • AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, STUDIJ VRTLARSTVA I OBLIKOVANJA PEJZAŽA, 1989.-1991., predavanja iz povijesti perivojne arhitekture u sklopu kolegija Oblikovanje parkova i pejzaža, 4. godina studija.