Mentorstva

Mentorstva

MENTORSTVA OBRANJENIH DISERTACIJA I MAGISTARSKIH RADOVA

 • IRMA HUIĆ, dipl.ing.arh. – doktorska disertacija Kašteli i naselja sjeveroistočne Istre od 10. do 18. stoljeća – urbanistički razvoj i preobrazbe, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 8. travnja 2015.
 • MARKO RUKAVINA, dipl.ing.arh. – doktorska disertacija Metode integracije arheološkoga naslijeđa u urbanističkom planiranju, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 13. travnja 2015.
 • KSENIJA PETRIĆ, dipl.ing.arh. – magistarski rad Pejsažna i prostorno-organizacijska obilježja tradicijskih naselja na području Nacionalnog parka Plitvička jezera, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad obranjen 24. studenoga 2012.
 • MAJA ANASTAZIJA KOVAČEVIĆ, dipl.ing.biol. – doktorska disertacija Perivoj Gučetićeva ljetnikovca u Trstenom – od renesansnoga perivoja do arboretuma – preobrazbe autohtonoga renesansnog predloška i njegov utjecaj na ladanjske perivoje dubrovačkog područja, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 24. svibnja 2012.
 • BISERKA DUMBOVIĆ BILUŠIĆ, dipl.ing.arh. – doktorska disertacija Krajolik kao kulturno naslijeđe – metode prepoznavanja, vrjednovanja i zaštite kulturnih krajolika Hrvatske, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 21. svibnja 2012.
 • LJILJANA VEGRIN, dipl.ing.agr. – magistarski rad Perivojno naslijeđe Crikvenice, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad obranjen 13. prosinca 2011.
 • MIĆE GAMULIN, dipl.ing.arh. – doktorska disertacija Starigradsko polje na otoku Hvaru – prostornoplanerski, gospodarski i krajobrazni utjecaji grčke limitacije Hore Pharosa nakon antike do 21. stoljeća, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 1. prosinca 2011.
 • IRENA MATKOVIĆ, dipl.ing.arh. – magistarski rad Prijedlozi uređivanja rijeke Save s priobaljem na području Zagreba od 1899. do 2010 – urbanistička, arhitektonska, pejsažna i hidrotehnička obilježja, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad obranjen 26. svibnja 2011.
 • ZORANA SOKOL GOJNIK, dipl.ing.arh. – doktorska disertacija Arhitektonska i urbanistička obilježja liturgijskih građevina u Zagrebu u 20. stoljeću, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 21. prosinca 2010.
 • MIRNA MEŠTROVIĆ, dipl.ing.arh. – magistarski rad Zagrebački ljetnikovci od kraja 18. do početka 20. stoljeća – prostorno pejsažna i urbanistička i arhitektonska obilježja, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad obranjen 12. listopada 2010.
 • ZLATKO KARAČ, dipl.ing.arh. – doktorska disertacija Analiza urbanističko-arhitektonskog razvoja grada Vukovara – s težištem na urbanom razvoju tijekom srednjovjekovnoga i turskog razdoblja do 1700. godine, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 12. srpnja 2010.
 • VEDRAN IVANKOVIĆ, dipl.ing.arh. – doktorska disertacija Ulica grada Vukovara 1945.-1971. i moderne vizije Zagreba u 20. stoljeću – refleksije utjecaja Internacionalnog stila u hrvatskoj arhitekturi i urbanizmu nakon Drugoga svjetskog rata, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 12. svibnja 2008.
 • KORALJKA VAHTAR-JURKOVIĆ, dipl.ing.građ. – doktorska disertacija Gradski perivoji i perivojni trgovi Opatije – nastanak, razvoj, obilježja, europski utjecaji i vrednovanje, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 14. rujna 2007.
 • DAMIR KRAJNIK, dipl.ing.arh. – doktorska disertacija Urbanistička preobrazba bastionskih utvrđenja – modeli i urbanistička obilježja preobrazbe sedam gradova kontinentalne Hrvatske u kontekstu europske gradogradnje, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, disertacija obranjena 13. veljače 2007.
 • KORALJKA VAHTAR-JURKOVIĆ, dipl.ing.građ. – magistarski rad Opatija – urbanistički razvoj i perivojno naslijeđe, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad obranjen 15. listopada 2002.
 • KRUNOSLAV ŠMIT, dipl.ing.arh. – magistarski rad Urbanistička obilježja širenja Osijeka od 18. do kraja 20. stoljeća, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, magistarski rad obranjen 9. rujna 2002.

MENTORSTVA DOKTORSKIH ISTRAŽIVANJA U TIJEKU

 • ZEHRA LAZNIBAT, dipl.ing.arh. – Modeli integralne zaštite arheološkoga naslijeđa u povijesnoj cjelini Dubrovnika, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu donijelo je Odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskoga studija na 3. redovitoj sjednici Senata 14. studenoga 2017. u 349. akademskoj godini (2017./2018.). Doktorsko istraživanje u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost “Heritage Urbanism” (HRZZ-2032, HERU), koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci).
 • BORIS DUNDOVIĆ, mag.ing.arch. – A Method for Contemporary Architectural Restitution of Croatian Country House Complexes, Technische Universität Wien – Fakultät für Architektur und Raumplanung, Institut fur Kunstgeschichte, Bauforschung und Denkmalpflege. Mentor 1: Ao.Univ.Prof.Dipl.-Ing Dr.techn. Caroline Jäger-Klein, TU Wien; mentor 2: Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsko istraživanje u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost “Heritage Urbanism” (HRZZ-2032, HERU), koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci).
 • NIKOLA MATUHINA, mag.ing.arch. – Methods of intervention in historical urban blocks (radni naslov), Technische Universität Graz – Doctoral School of Architecture. Mentor 1: O.Univ.-Prof., Dr.techn. Jean Marie Corneille Meuwissen, TU Graz; mentor 2: Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsko istraživanje u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost “Heritage Urbanism” (HRZZ-2032, HERU), koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci).
 • MIRNA MEŠTROVIĆ, dipl.ing.arh. – Povijesni modeli i urbanistički kriteriji za izgradnju u kulturnom krajoliku – zagrebačko podbrežje Medvednice, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu donijelo je Odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija na 13. sjednici Senata 13. rujna 2016. u 347. akademskoj godini (2015./2016.). Doktorsko istraživanje u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost “Heritage Urbanism” (HRZZ-2032, HERU), koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci).
 • MARIJANA SIRONIĆ, dipl.ing.arh. – Urbanistička obilježja istočnoga dijela Donjega grada u Zagrebu 1905.-2017., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu donijelo je Odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija na 11. sjednici Senata 9. lipnja 2015. u 346. akademskoj godini (2014./2015.). Doktorsko istraživanje u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost “Heritage Urbanism” (HRZZ-2032, HERU), koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci).
 • DARIO SIRONIĆ, dipl.ing.arh. – Urbanistička obilježja i gradotvornost Ulice kralja Zvonimira u Zagrebu, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu donijelo je Odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija na 13. sjednici Senata 21. srpnja 2015. u 346. akademskoj godini (2014./2015.). Doktorsko istraživanje u sklopu znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost “Heritage Urbanism” (HRZZ-2032, HERU), koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci).

MENTORSTVA DOKTORANDIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

 • NIKOLA MATUHINA, mag.ing.arch., doktorand u suradničkom zvanju i radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na određeno vrijeme (2+2 godine) na znanstvenom projektu Heritage Urbanism – Urban and Spatial Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage (HERU), kojega financira Hrvatska zaklada za znanost (Hrzz-2032). Ugovor o međusobnim pravima i obvezama radi provedbe Plana razvoja karijere doktoranda od 7. siječnja 2015.

MENTORSTVA INOZEMNIM ISTRAŽIVAČIMA

 • FLAVIO STIMILLI, master degree in Environmental, Landscape & Physical Planning; asistent na kolegiju Urbanističko planiranje, Universita di Camerino – Architettura e Design “Eduardo Vittoria”, Ascoli Piceno (Italija). Istraživanje: Kulturni krajolici Like i Dalmatinske zagore – sustav povezivanja kulturnih krajolika / Cultural landscape of Lika and Dalmatinska zagora – the mobility system and cultural landscapes of Lika and dalmatian hinterland (tema T-1d). Istraživanje je uklopljeno u znanstvenoistraživački projekt Urbanizam naslijeđa – urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa / Heritage Urbanism – Urban and Spatial Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage (tema T-1 Kulturni krajolik), kojega financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ-2032, HERU), a provodi se na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (voditelj projekta: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci). Trajanje istraživanja u Hrvatskoj: 1. listopada 2015. – 30. lipnja 2016.
 • VINCENZO TANDOI, Politecnico di Bari – Facolta di Architettura, mentori: Prof.Arch. Ariella Zattera i Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, tema istraživanja: Tipologija tradicijskih stambenih sklopova na otocima južne Dalmacije (Il rinnovo tipologico della Residenza nelle isole della Dalmazia Meridionale), trajanje istraživanja: 1. ožujka 2004. – 1. ožujka 2005.
 • ROBERTO GRILLI, Politecnico di Bari – Facolta di Architettura, mentori: Prof.Arch. Ariella Zattera i Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, tema istraživanja: Sustavi naselja i urbani oblici na otocima južne Dalmacije (Il sistema degli insediamenti e la forma urbana nelle isole della Dalmazia Meridionale), trajanje istraživanja: 1. ožujka 2004. – 1. ožujka 2005.

MENTORSTVA DIPLOMSKIH RADOVA NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 • MARIN DUIĆ: Maksimirski majur – urbanističko-arhitektonska obnova i revitalizacija / Maksimir’s Homestead – Renewal and Revitalisation, 11. srpnja 2019. pdf
 • MATIJA VINKOVIĆ: Dvorac Opeka u Vinici – revitalizacija područja i obnova arboretuma / Opeka Manor in Vinica – Renewal of the Arboretum and revitalisation of the Area, 11. srpnja 2018. pdf
 • BORIS DUNDOVIĆ: Revitalizacija dvorca Tüköry u Diošu: idejno rješenje naselja s ladanjskim sklopom / Revitalisation of the Tüköry Mansion in Dioš: A Conceptual Design of the Village and Its Country House Complex, 13. srpnja 2016. pdf
 • HRVOJE MAGDIĆ: Revitalizacija dvorca Khuen-Belassy u Nuštru – muzej i lovački hotel / Revitalisation of manor Khuen-Belassy in Nuštar – museum and hunting hotel, 15. srpnja 2015.
 • MIA MIKULA: Revitalizacija dvorca Januševec – idejno rješenje obnove sklopa dvorca i novog centra naselja Brdovec / Revitalisation of manor Januševec – conceptual design for manor renovation and for new centre of Brdovec, 15. srpnja 2015. pdf
 • SONJA SIĆ: Lipik – prostorno urbanistički plan razvoja turizma / Master Plan of Lipik’s tourist development, 4. srpnja 2013. pdf
 • MAURO MILLI: Oltremare Rovinja – aktiviranje arhipelaga u javni krajolik / Rovinj’s Oltremare: Activation of the Archipelago in the public landscape, 11. veljače 2013., mentor: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, domentorica: izv.prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci. pdf
 • NIKOLA MATUHINA: Novi Zagreb – Poligon kao prototip novog urbaniteta / Novi Zagreb – Polygon as Prototype for New Urbanity, 13. srpnja 2012., mentor: prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, domentorica: izv.prof.dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci.
 • MARIJA LAGINJA: Mali Brijun – revitalizacija otoka i prenamjena povijesnih građevina, 15. veljače 2011.
 • INA KOROŠEC: Solaris Giardini Šibenik – urbanističko-pejsažno rješenje proširenja turističkog predjela Solaris, 19. travnja 2010.
 • TIN OBERMAN: DPU turističkog naselja “Maestro” u Ninu, 23. travnja 2009.
 • MARIJA VONIĆ: Idejno rješenje tematskog parka Poloj u Slavonskom Brodu – Priče iz davnina za budućnost Slavonskog Broda, 11. prosinca 2007.
 • TAMARA SOVILJ: Botanički vrt Gračani u Zagrebu, 16. prosinca 2003. (mentor: Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci, komentor: doc. Goran Rako).
 • IVANA POTOČIĆ: Šetalište i perivoj uz Vuku u Vukovaru, 6. prosinca 2001.
 • VELJKO VNUČEC: Kulturni centar i prijedlog izmjene detaljnoga plana uređenja središta Donje Stubice, 15. ožujka 2001. (mentor: Prof.dr.sc. Lenko Pleština, komentor: Prof.dr.sc. M.O. Šćitaroci).
 • IRMA HUIĆ: Prostorni plan Ribnika – prilog istraživanju i obnovi staroga grada Ribnika, 10. lipnja 1998.
 • NIKŠA BOŽIĆ: Sustav postaja gradske željeznice splitske konurbacije, 10. lipnja 1998.
 • KRUNOSLAV ŠMIT: Urbanistički plan Bilja – prilog istraživanju identiteta i obnove naselja, 20. prosinca 1996.
 • IDA JOHA: Detaljni plan uređenja šireg prostora staroga grada Dubovca u Karlovcu, 21. ožujka 1996.
 • ANDREA BITUNJAC: Urbanistički projekt poslijeratne obnove povijesne jezgre Lipika, 21. prosinca 1995.
 • AZRA SULJIĆ: Urbanistička studija poslijeratne obnove grada Petrinje, 21. prosinca 1995.
 • SONJA KOČEVAR: Detaljni plan uređenja Promenade u Karlovcu, 21. prosinca 1995.
 • TANJA MANDIĆ: Gradski park Bundek u Zagrebu – idejno rješenje revitalizacije, 21. prosinca 1995.
 • KATARINA PULJIĆ: Revitalizacija pučkog predgrađa Veli Varoš u Splitu, 16. prosinca 1994.
 • VLASTA GOLUBIĆ: Urbanistička studija povijesne jezgre Kostajnice, 16. prosinca 1994.
 • MIRELA BJELOBABA: Urbanistička studija povijesne jezgre Bjelovara, 16. prosinca 1994.

KOMENTORSTVA DIPLOMSKIH RADOVA NA INOZEMNIM SVEUČILIŠTIMA

 • POLITECNICO DI BARI (Italia), Facoltà di Architettura, akad. godina 2002./2003. – mentorska suradnja na diplomskim radovima pod zajedničkim nazivom: Forma urbana, tipi edilizi e costruzione nell’isola di Brač – Progetto per nuove residenze e servizi nella città di Pučišća; diplomandi: Antonella Dimundo, Annalisa Giglio, Roberto Grilli, Francesco Rutigliano, Lorenzo Savino, Vincenzo Tandoi, Leonardo Visceglie; voditelji: Ariella Zattera (koordinatorica), Vitangelo Ardito, Roberto Perris, Giuseppe Strappa, Maria Minini; mentorska suradnja u Hrvatskoj: Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci i Dr.sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci.
 • POLITECNICO DI BARI (Italia), Facoltà di Architettura, akad. godina 2004./2005. – mentorska suradnja na diplomskim radovima pod zajedničkim nazivom: Ston – dall’antica città del sale alla moderna città delle terme; diplomandi: Rita C. Baffari, Gaetana Cannito, Valeria Mastrorillo, Eliana Pecere, Rosamaria Porro i Marisa Putignano; voditelji: Prof. Ariella Zattera (koordinatorica), Prof. Attilio Petruccioli, Prof. Mauro Buffi i Prof. Giorgio Ortolani; mentorska suradnja u Hrvatskoj: Prof.dr.sc. Mladen Obad Šćitaroci.