Schlösser und gärten des Kroatischen Zagorje

Schlösser und gärten des Kroatischen Zagorje

SCHLÖSSER UND GÄRTEN DES KROATISCHEN ZAGORJE
AUTORI: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
NAKLADNIK: ŠKOLSKA KNJIGA d.d., Zagreb, 1992. (1. izdanje), 1994. (2. izdanje), ISBN 953-0-60-560-9
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Naša djeca, Zagreb; Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
PODATCI O KNJIZI: veličina 23×29 cm, 336 stranica, 68 bibliografska jedinica (odabir), 616 ilustracija (u boji i crno-bijele), naklada 2000+1500 primjeraka, prijevod knjige DVORCI I PERIVOJI HRVATSKOGA ZAGORJA (1991.)