Dvorci i perivoji u Slavoniji – Od Zagreba do Iloka

Dvorci i perivoji u Slavoniji – Od Zagreba do Iloka

AUTORI: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI, BOJANA BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI
NAKLADNIK: ŠĆITAROCI d.o.o., Zagreb, 1998., ISBN 953-97121-0-6
GRAFIČKA PRIPREMA: Denona d.o.o., Zagreb
TISAK: Kratis d.o.o., Zagreb
PODATCI O KNJIZI: veličina 23×29 cm, 448 stranica, 857 bilješki, 557 bibliografskih jedinica, 784 ilustracija (u boji i crno-bijele), naklada 1400 primjeraka