Manors and gardens in Croatia – Slavonia from Zagreb to Vukovar

Manors and gardens in Croatia – Slavonia from Zagreb to Vukovar

MANORS AND GARDENS IN CROATIA – SLAVONIA FROM ZAGREB TO VUKOVAR
AUTORI: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI, BOJANA BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI
NAKLADNIK: ŠĆITAROCI d.o.o., Zagreb, 2001., ISBN 953-97121-1-4
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Denona d.o.o., Zagreb
PODATCI O KNJIZI: veličina 23×29 cm, 380 stranice, 557 bibliografskih jedinica, 784 ilustracija (u boji i crno-bijele), naklada 800 primjeraka; engleski prijevod knjige DVORCI I PERIVOJI U SLAVONIJI – OD ZAGREBA DO ILOKA