Castles, manors and gardens of Croatian Zagorje

Castles, manors and gardens of Croatian Zagorje

  • CASTLES, MANORS AND GARDENS OF CROATIAN ZAGORJE
  • AUTOR: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
  • NAKLADNIK: ŠKOLSKA KNJIGA d.d., Zagreb, 1992. (1. izdanje), 1993. (2. izdanje), 1996. (3. izdanje), ISBN 953-0-60-559-5
  • GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Naša djeca, Zagreb; Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
  • PODATCI O KNJIZI: veličina 23×29 cm, 336 stranica, 68 bibliografska jedinica (odabir), 616 ilustracija (u boji i crno-bijele), naklada 1000+1000+2000 primjeraka, prijevod knjige DVORCI I PERIVOJI HRVATSKOGA ZAGORJA (1991.)