Kolegiji preddiplomskoga i diplomskoga studija

Kolegiji preddiplomskoga i diplomskoga studija

DIPLOMSKI STUDIJ HUNGAROLOGIJE

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku, Katedra za hungarologiju, akad. godina 2017./2018.

 • MAĐARSKA ARHITEKTURA I URBANIZAM 19. STOLJEĆA (izborni kolegij, 15 sati predavanja, 15 sati seminara, nositelj kolegija: akademik Mladen Obad Šćitaroci, izvedba kolegija: Boris Dundović, mag.ing.arch., doktorand. Odluka fakultetskoga vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 17. srpnja 2017.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, novi nastavni plan od akad.god. 2005./2006., prvostupnik arhitekture i urbanizma. arhitekt.hr

 • PERIVOJNA ARHITEKTURA (obvezni kolegij, predavanja, akad.god. 2006./07. i 2007./08.)
 • PEJSAŽNO OBLIKOVANJE / PERIVOJNO OBLIKOVANJE (od akad.god. 2008./09. do 2012./13.)
 • STUDIO 1, 2, 3, 4 (od akad.god. 2006./07.)
 • PLANIRANJE GRADA (od akad.god. 2005./06.)

PREDDIPLOMSKI STUDIJ URBANO ŠUMARSTVO, ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, nastavni plan od akad.god. 2005./2006., sumfak.hr

 • POVIJEST PERIVOJNE ARHITEKTURE (obvezni kolegij)

DIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, nastavni plan od akad.god. 2008./2009., magistar arhitekture i urbanizma, arhitekt.hr

 • POVIJEST EUROPSKOG URBANIZMA (obvezni kolegij, od akad.god. 2008./09.)
 • POVIJEST PERIVOJNE ARHITEKTURE (izborni kolegij od akad.god. 2010./11.)
 • ZAŠTITA I OBNOVA POVIJESNIH PERIVOJA (izborni kolegij, od akad.god. 2008./09.)
 • REVITALIZACIJA DVORACA (izborni kolegij, od akad.god. 2009./10.)
 • URBANISTIČKA RADIONICA 1, 2 (od akad.god. 2008./09.)
 • RADIONICA PEJSAŽNE ARHITEKTURE (od akad.god. 2009./10.)
 • RADIONICA URBANIZMA (od akad.god. 2009./10.)
 • RADIONICA PROSTORNOG PLANIRANJA (od akad.god. 2009./10.)
 • DIPLOMSKA RADIONICA

DODIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, nastavni plan do akad.god. 2008./2009., diplomirani inženjer arhitekture, arhitekt.hr

 • VRTOVI I PARKOVI/VRTNA UMJETNOST (izborni kolegij, predavanja, ak.god. 1989./90.–1999./2000., semestar: 5., 6.)
 • URBANIZAM III/II povijest gradograditeljstva do kraja 19. stoljeća (redoviti kolegij, predavanja, akad.god. 1994./95.-2007./08., semestar: 7./5.)
 • PARKOVNA ARHITEKTURA (redoviti kolegij, predavanja+radionica, akad.god. 2000./01.-2006./07., semestar: 4.)