Perivoj Lipik

Perivoj Lipik

PERIVOJ LIPIK
AUTOR: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
NAKLADNIK: TURISTIČKI SAVEZ OPĆINE PAKRAC, Lipik, 1988.
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Jedinstvo, Pakrac
PODATCI O KNJIZI: veličina 17×16 cm, 48 stranica, 14 bibliografskih jedinica, 28 ilustracija (crno-bijele), naklada 5000 primjeraka