Hrvatska parkovna baština

Hrvatska parkovna baština

HRVATSKA PARKOVNA BAŠTINA – ZAŠTITA I OBNOVA
AUTOR: MLADEN OBAD ŠĆITAROCI
NAKLADNIK: ŠKOLSKA KNJIGA d.d., Zagreb, 1992.
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
PODATCI O KNJIZI: veličina 20×28 cm, 216 stranica, 299 bilješki, 441 bibliografska jedinica, 166 ilustracija (u boji i crno-bijele), naklada 3000 primjeraka, knjiga je prihvaćena kao sveučilišni udžbenik