Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću

Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću

GRADSKI PERIVOJI HRVATSKE U 19. STOLJEĆU – JAVNA PERIVOJNA ARHITEKTURA HRVATSKIH GRADOVA U EUROPSKOM KONTEKSTU
AUTORI: BOJANA BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI, MLADEN OBAD ŠĆITAROCI, GÉZA HAJÓS (1. poglavlje: Gradski perivoji u Beču i u zemljama bivše Austrijske Monarhije iz europske perspektive između 1765. i 1867.), WALTER KRAUSE (uvod)
NAKLADNIK: ŠĆITAROCI d.o.o., Zagreb, 2004., ISBN 953-97121-3-0
SUNAKLADNIK: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, arhitekt.hr
SURADNICI: VEDRAN IVANKOVIĆ, DAMIR KRAJNIK
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Denona d.o.o., Zagreb, denona.hr
PODATCI O KNJIZI: veličina 21×28 cm, 264 stranice, 278 bilješki, 223 bibliografske jedinice, 336 ilustracija (u boji i crno-bijele), naklada 750 primjeraka