Tradicijsko graditeljstvo otoka Hvara

Tradicijsko graditeljstvo otoka Hvara

TRADICIJSKO GRADITELJSTVO OTOKA HVARA – NASELJA I ARHITEKTURA SREDIŠNJEGA DIJELA OTOKA
AUTOR: BOJANA BOJANIĆ OBAD ŠĆITAROCI
NAKLADNIK: EPOHA d.o.o., Zagreb, 1997., ISBN 953-6115-13-1
SUNAKLADNIK: ŠĆITAROCI d.o.o. Zagreb
UREDNIK: Mladen Obad Šćitaroci
GRAFIČKA PRIPREMA I TISAK: Epoha, Zagreb
PODATCI O KNJIZI: veličina 19,5×25 cm, 175 stranica, 89 bilješki, 179 bibliografskih jedinica, 157 ilustracija (crno-bijele), naklada 500 primjeraka