Javna predavanja i nastupi

Javna predavanja i nastupi

2019.

 • Sudjelovanje na okruglom stolu: FUTURE SUSTAINABILITY – NEW IDEAS, sudionici: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Carles Sala, Relja Ferušić, Xavi Liobet i Ribeiro, Juan Manuel Corso Sarmiento, Benno Albrecht. Hrvatsko Narodno Kazalište, Šibenik, 2. svibnja 2019.
 • Predstavljanje knjige: Emilio Marin – MURSA – HADRIJANOVA KOLONIJA UZ LIMES RIMSKOG CARSTVA (Zagreb/Osijek: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018., ISBN 978-953-347-224-9). Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 11. lipnja 2019., kraće izlaganje: Mladen Obad Šćitaroci
 • Predstavljanje knjige: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić i Ana Mrđa (urednici) – CULTURAL URBAN HERITAGE – DEVELOPMENT, LEARNING AND LANDSCAPE STRATEGIES, Cham (Švicarska): Springer Nature Switzerland AG, 2019., ISBN 978-3-030-10611-9, ISBN e-Book 978-3-030-10612-6. Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 16. svibnja 2019., kraća izlaganja: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
 • Otvaranje izložbe: UMJETNIČKI UTJECAJI BEČA NA ARHITEKTURU SOFIJE KRAJEM XIX. I POČETKOM XX. STOLJEĆA, organizatori izložbe: Regionalni povijesni muzej Sofija, Nacionalna zajednica Bugara u Republici Hrvatskoj i Društvo arhitekata Zagreba. Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 4. travnja 2019., kraće izlaganje: Mladen Obad Šćitaroci
 • Predstavljanje knjige: Zlatko Karač i Alen Žunić – ISLAMSKA ARHITEKTURA I UMJETNOST U HRVATSKOJ – OSMANSKA I SUVREMENA BAŠTINA, Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Upi 2M Plus, 2018., ISBN 978-953-7703-35-6. Oris kuća arhitekture, Zagreb, 14. ožujka 2019., kraće izlaganje: Mladen Obad Šćitaroci
 • Predstavljanje publikacije: Ivan Mlinar – LJETNA ŠKOLA AMBIENTURA, Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014., 2016., 2018. Hrvatski muzej arhitekture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 13. ožujka 2019., kraća izlaganja: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
 • Predstavljanje knjige: Andrija Mutnjaković (urednik) – HRVATSKI MUZEJ ARHITEKTURE, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018. Hrvatski muzej arhitekture HAZU, 24. siječnja 2019., kraće izlaganje: Mladen Obad Šćitaroci
 • Predstavljanje IZLOŽBE RADOVA STUDENATA kolegija Perivojno oblikovanje, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hrvatski muzej arhitekture HAZU, 20. ožujka 2019.
 • Predstavljanje knjige: BUDIMIR PERVAN – IZ ARHIVA ARHITEKTA, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. Hrvatski muzej arhitekture HAZU, 27. veljače 2019.

2018.

 • Predavanje: Mladen Obad Šćitaroci – URBANIZAM NASLIJEĐA – URBANISTIČKI I PROSTORNI MODELI ZA OŽIVLJAVANJE I UNAPRJEĐENJE KULTURNOG NASLIJEĐA, stručni skup, Međužupanijsko stručno vijeće za područje graditeljstva, Graditeljska tehnička škola u Zagrebu, 7. rujna 2018.
 • Predstavljanje knjige: Jasenka Kranjčević – ZANEMARENA BAŠTINA – PROSTORNE STRUKTURE SELA U HRVATSKOJ (Zagreb: Srednja Europa, 2018., ISBN 978-953-7963-69-9), Muzej arhitekture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 20. lipnja 2018., Mladen Obad Šćitaroci.
 • Predstavljanje knjige: Nenad Lipovac – ENGLESKO-HRVATSKI STRUČNI POJMOVNIK KULTURNE BAŠTINE / ENGLISH-CROATIAN CULTURAL HERITAGE PROFESSIONAL GLOSSARY (Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i UPI-2M, 2018., ISBN 9-7895-042348), Muzej arhitekture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 13. lipnja 2018., Mladen Obad Šćitaroci.
 • Predstavljanje knjige: MISAO U ARHITEKTURI – VELIMIR NEIDHARDT (urednik Alen Žunić, Zagreb: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i UPI-2M, 2018., ISBN 978-953-7703-26-4), Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 7. lipnja 2018., Mladen Obad Šćitaroci.
 • Sudjelovanje na panel raspravi KULTURA, GRADOVI I ODRŽIVI RAZVOJ povodom Europskog tjedna održivog razvoja i Europske godine kulturne baštine, organizatori: ODRAZ – Održivi razvoj zajednice (civilno društo) i Udruge gradova u RH (Nacionalna URBACT točka), dvorana Hrvatskoga kulturnog društva Napredak, Bogovićeva 1, Zagreb, 30. svibnja 2018., Mladen Obad Šćitaroci.
 • Predstavljanje izložbe: Ivan Čižmek – APROPRIJACIJA U 99 SLIKA, Muzej arhitekture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 23. svibnja 2018., Mladen Obad Šćitaroci.
 • Predstavljanje knjige: Ivan Šimunović – PROSTORNE ČAROLIJE (Split: Naklada Bošković, 2018., ISBN 978-953-263-410-5), Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb, Draškovićeva 45/I, Zagreb, 11. svibnja 2018., Mladen Obad Šćitaroci.
 • KULTURNO NASLIJEĐE – KOMERCIJALNO-RAZVOJNI POTENCIJALI; POSLOVNA ULAGANJA U TURIZAM KULTURNOG NASLIJEĐA – KRITIČNI ČIMBENICI USPJEHA, uvodna predavanja na istoimenim panelima na Četrnaestoj godišnjoj međunarodnoj konferenciji o razvoju nekretnina. Hotel Esplanade Zagreb, organizator: Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb, 25. travnja 2018., uvodničar: Mladen Obad Šćitaroci.
 • Predstavljanje STRATEGIJE PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE (Zagreb: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, 2017., ISBN 978-953-59089-8-2 tiskano izdanje, ISBN 978-953-59089-9-9 e-knjiga / PDF), Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 9. ožujka 2018., Mladen Obad Šćitaroci.

 

2017.

 • STANJE DVORACA U HRVATSKOJ I MOGUĆNOSTI NJIHOVA KORIŠTENJA, predavanje na Trinaestoj godišnjoj međunarodnoj konferenciji o razvoju nekretnina, panel „Turizam – luksuzne vile i dvorci”. Hotel Esplanade Zagreb, organizator: Filipović poslovno savjetovanje d.o.o., Zagreb, 26. travnja 2017., predavač: Mladen Obad Šćitaroci.
 • KULTURA PROSTORA KAO VRIJEDNOSNI ODNOS ČOVJEKA PREMA PRIRODI, predavanje na Okruglom stolu Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti „Dan planeta Zemlje – prirodna i kulturna dobra, znanstveni i stvaralački pristup”, Sveučilište u Zagrebu, 22. travnja 2017., predavač: Mladen Obad Šćitaroci.
 • UNAPRJEĐENJE KULTURNOG NASLIJEĐA U KONTEKSTU URBANIZMA NASLIJEĐA, predstavljanje znanstvenog projekta Heritage Urbanism – urban and spatial models for revival and enhancement of cultural heritage / Urbanizam naslijeđa – urbanistički i pristorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa /HERU (2014.-2018.), Kolokvij Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatske zaklade za znanost, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 23. ožujka 2017., predavač: Mladen Obad Šćitaroci. youtube

2016.

 • Predstavljanje MONOGRAFIJE KINCL, recenzentski prikaz knjige, Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 24. studenoga 2016., predavač: Mladen Obad Šćitaroci.
 • Predstavljanje knjige Vedrana Ivankovića “LE CORBUSIER I HRVATSKA ŠKOLA ARHITEKTURE“, recenzentski prikaz knjige, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 20. lipnja 2016.
 • DVORCI KAO POKRETAČI RAZVOJA, predavanje uz izložbu diplomskoga rada Mie Mikule (mentor Mladen Obad Šćitaroci): Revitalizacija dvorca Januševec, Noć muzeja, Muzej Brdovec, 29. siječnja 2016., predavač: Mladen Obad Šćitaroci.

2015.

 • Okrugli stol: OČUVANJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE KULTURNIH KRAJOLIKA HRVATSKE. Povodom predstavljanja knjige dr.sc. Biserke Dumbović Bilušić: Krajolik kao kulturno naslijeđe – metode prepoznavanja, vrjednovanja i zaštite kulturnih krajolika Hrvatske. Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb, 3. studenoga 2015. Organizator: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, predavač: Mladen Obad Šćitaroci.

2010.

 • STANJE DVORACA U HRVATSKOJ, predavanje u Gradskoj knjižnici Zagreb (Starčevićev trg 4, Zagreb), u sklopu tjednih predavanja “Informativna srijeda”, 15. prosinca 2010., predavač: Mladen Obad Šćitaroci.

2007.

 • L’ARCHITETTURA PAESAGGISTICA IN CROAZIA: PATRIMONIO STORICO, ATTUALITA E PROGETTI, Milano, Museo Civico di Storia Naturale, Aula Magna (Corso Venezia 55, Milano), organizator: Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio – Sezione Lombardia, 7. lipnja 2007., predavači: M. Obad Šćitaroci i B. Bojanić Obad Šćitaroci.

2005.

 • VRT ZAGREBAČKE BAROKNE PALAČE VOJKOVIĆ-ORŠIĆ-KULMER-RAUCH U KONTEKSTU HRVATSKOGA I EUROPSKOGA PERIVOJNOG STVARALAŠTVA, Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, u sklopu ciklusa predavanja povodom izložbe Život u palači od 1764. do 2004. godine, 13.10.2005., predavač: Mladen Obad Šćitaroci.

2004.

 • DVORCI – PRIMJERENO KORIŠTENJE, VRJEDNOVANJEI KREATIVNO UPRAVLJANJE, godišnji sastanak županijskih savjeta za europske integracije, Brijuni, 2.-3.04.2004., organizator: Ministarstvo europskih integracija Republike Hrvatske, predavači: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci.
 • DVORCI – PRIMJERENO KORIŠTENJE, VRJEDNOVANJEI KREATIVNO UPRAVLJANJE, izlaganje u dvorcu Oršić u Gornjoj Stubici – prezentacija međunarodnog projekta INTERREG IIIB_CADSES_VILLAS, 12.11.2004.

2002.

 • PRISTUP OBNOVI POVIJESNIH PERIVOJA, Vukovar, Gradski muzej Vukovar – Dvorac Eltz, 21.02.2002., predavač: Mladen Obad Šćitaroci.
 • HISTORISCHE GÄRTEN IN KROATIEN, Beč, Österreichische Gartenbaugesellschaft (A-1010 Wien, Parkring 12), 19.03.2002., organizator: Österreische Gesellschaft für Historische GÄrten, predavači: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci.
 • DVORCI I PERIVOJI SJEVERNE HRVATSKE / MANORS AND GARDENS IN CROATIA, London, Hrvatski kulturni centar (21 Conway Street, W1T 6BN London), 01.05.2002., organizatori: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Velikoj Britaniji i Hrvatski kulturni centar u Londonu, predavač: Mladen Obad Šćitaroci.

2000.

 • DVORCI SJEVERNE HRVATSKE, Zagreb, Knjižnica Knežija, 30.11.2000., organizator: Knjižnice grada Zagreba – Knjižnica Knežija, predavač: Mladen Obad Šćitaroci.

1999.

 • OČUVANJE IDENTITETA HRVATSKOGA ZAGORJA –– GRADITELJSKA, KRAJOBRAZNA I PERIVOJNAPREPOZNATLJIVOST, Donja Stubica – Dvorac Golubovec, 08.07.1999., organizator: Kajkaviana – društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine, predavač: Mladen Obad Šćitaroci.
 • DVORCI I PERIVOJI SJEVERNE HRVATSKE,Beč, Gradiščansko-hrvatski centar, 23.06.1999., organizatori: Matica hrvatska Austria, predavači: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci.

1997.

 • PARKOVI HRVATSKIH GRADOVA, Zagreb, međunarodni urbanistički seminar Okviri metropole, 27.-29.05.1997., organizator: Grad Zagreb – Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša, Ured za kulturnu i znanstvenu suradnju francuskog veleposlanstva, predavač: Mladen Obad Šćitaroci.

1996.

 • HRVATSKA PARKOVNA BAŠTINA, Društvo prijatelja cvijeća i zelenila, Zagreb, Habdelićeva 2, 07.02.1996., predavač: Mladen Obad Šćitaroci.

1995.

 • TRADICIJSKO GRADITELJSTVO SREDIŠNJEG DIJELA OTOKAHVARA, predavanje u sklopu manifestacije “Večeri Antuna Dobronića”, Jelsa, kolovoz 1995., organizator: Matica hrvatska Jelsa, predavač: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci

1994.

 • KINESKI VRT – POVODOM SIMPOZIJA O VRTNOJ UMJETNOSTI ISTOKA I ZAPADA U SHANGHAIU, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 29.06.1994., predavač: Mladen Obad Šćitaroci.

1993.

 • DVORCI I PERIVOJI HRVATSKOGA ZAGORJA, Beč, Haus der Industrie, 18.03.1993., organizatori: Österreichischer Burgenverein, Verein zur Erhaltung Historicher Bauten, predavač: Mladen Obad Šćitaroci.

1991.

 • BAŠTINA PARKOVNE ARHITEKTURE HRVATSKE, Zagreb, Muzej Mimara, tribina Kultura korištenja parkova, 18.03.1991., organizator: Međunarodni centar za usluge u kulturi, predavač: Mladen Obad Šćitaroci.

1990.

 • POVRATAK SJAJA PERIVOJA STUBIČKI GOLUBOVEC, Donja Stubica, 26.05.1990., organizator: Kajkaviana-društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine, predavač: Mladen Obad Šćitaroci.

1989.

 • VERNACULAR ARCHITECTURE ON HVAR, predavanje u sklopu Međunarodne ljetne škole na Hvaru, Stari Grad, kolovoz 1989., predavač: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci.

1988.

 • FORTEZZE A CONFRONTO: IL CASO DI KARLOVAC, Palmanova (Italia), Palazzo municipale, 30.09.1988., organizator: “Associazione per Palmanova citá fortezza”, predavači: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci.
 • BAŠTINA VRTNE ARHITEKTURE SJEVERNE HRVATSKE, Lipik, dvorana Kursalona, predavanje u sklopu manifestacije Turistički dani Lipika, 18.06.1988., predavač: Mladen Obad Šćitaroci.