Modeli revitalizacije unaprjeđenja kulturnoga naslijeđa; zbornik radova

Modeli revitalizacije unaprjeđenja kulturnoga naslijeđa; zbornik radova

Znanstveni kolokvij održan je 24. svibnja 2017 u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u organizaciji Arhitektonskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Razreda za likovne umjetnosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Zbornik Znanstvenog kolokvija objavljen je u sklopu istraživačkog projekta Urbanizam naslijeđa – Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa (HERU) glavnoga istraživača akademika Mladena Obada Šćitarocija, koji se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Projekt pod brojem 2032 financira Hrvatska zaklada za znanstvenost (HRZZ).

Sva priopćenja članova prjekta Urbanizam naslijeđa (HERU) dio su njihova istraživačkoga rada u sklopu projketa.