Članci objavljeni u Hrvatskoj

Članci objavljeni u Hrvatskoj

2021.

 • PROJECTS FOR FERME ORNÉE ON THE ISLAND OF LOKRUM BY ARCHDUKE FERDINAND MAXIMILIAN OF HABSBURG, autori: Mara Marić, Franko Ćorić, Mladen Obad Šćitaroci i Marin Duić, u: Prostor (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 29, br. 62, 2021., str. 154-173. link pdf
 • GARDENS OF VRANYCZANY’S MANOR HOUSES IN HRVATSKO ZAGORJE IN THE AGE OF HISTORICISM, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Prostor (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 29, br. 62, 2021., str. 212-225. link pdf

2020.

 • MAKSIMIRSKI MAJUR U ZAGREBU – PROSTORNO-ARHITEKTONSKI RAZVOJ OD 18. STOLJEĆA DO 1921. GODINE, autori: Marin Duić i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 28, br. 60, 2020., str. 247-267. link pdf
 • ZNAČENJE POJMA MALI POVIJESNI GRADOVI U HRVATSKOJ, autori: Maja Bilušić, Mladen Obad Šćitaroci i Zlatko Karač, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 28, br. 60, 2020., str. 379-389. link pdf
 • CONTEMPORARY RESEARCH ON THE SPATIAL RELATIONS BETWEEN THE PUBLIC LIBRARY AND THE CITY, autorice: Ivana Banović Đorđević i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb ISSN 1330-0652), god. 28, br. 60, 2020., str. 402-411. link pdf
 • LANDSCAPE AREAS WITHIN FORTIFIED MEDIEVAL-RENAISSANCE TOWNS – TYPOLOGY, VALORISATION AND ENHANCEMENT, autori: Mladen Obad Šćitaroci, Mara Marić, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 28, br. 59, 2020., str. 2-19. link pdf
 • DVORCI U ČASOPISU KAJ U PET DESETLJEĆA (1968.-2018.) – od romantičnog pogleda na dvorce i njihove vlasnike do propadanja i zanemarivanja – pogled u budućnost, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, str. 115-136, 2020., u: Pola stoljeća časopisa Kaj u Hrvatskoj znanosti i kulturu – radovi sa znanstvenog skupa uz 50-letnicu časopisa Kaj i 45-letnicu kajkavskog spravišča, Kaj (Zagreb, ISSN 0453-1116), godište 53, br. 5-6 (366-367), sv. 248, 2020., str. 115-136. pdf

2019.

 • CONNECTING CITY AND LANDSCAPE – URBANISM AND LANDSCAPE POINT OF VIEW, autori: Ana Sopina i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb ISSN 1330-0652), god. 27, br. 58, 2019, str. 270-283. link
 • UTJECAJ UBRZANOG ZASTARIJEVANJA U TURIZMU NA HOTELSKE ZGRADE, autorice: Neda Mrinjek Kliska, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Ana Mrđa, u: Prostor (Zagreb ISSN 1330-0652), god. 27, br. 58, 2019, str. 310-321. link
 • LOKRUM WALKWAY – ALAMEDA / LOKRUMSKO ŠETALIŠTE – ALAMEDA, autori: Mara Marić i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 27, br. 57, 2019., str. 50-63 (62 bilješke, 30 bibliografskih jedinica, 14 ilustracija; arhivski, dokumentacijski i internetski izvori, sažetak na hrvatskom) link pdf
 • KULTURNO URBANO NASLIJEĐE – STRATEGIJE RAZVOJA, PODUKE I KRAJOLIKA, prikaz knjige Cultural Urban Heritage – Development, Learning And Landscape Strategies, Editors: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci and Ana Mrđa, autori prikaza: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 27, br. 57, 2019., str. 167-171. link pdf
 • REDEFINING THE IDENTITY OF HERITAGE SITES IN URBAN AND HINTERLAND LANDSCAPE, autori: Ana Sopina, Estefanía López Salas, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Proceed with Care – Book of Abstracts, 2019., str. 60-61, urednica: Jelena Skorup Juračić, National Association for Interdisciplinary Activities in the Field of Heritage and Tourism, Zagreb, ISBN: 978-953-48533-0-6.
 • URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI SKLOP DUHANSKE STANICE „VAGA“ U METKOVIĆU / Urban and architecturel features of the tobacco facilitiy „Vaga“ in Metković, autori: Ivan Vukojević, Zrinka Barišić Marenić i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: „Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 27, br. 1(57), 2019, str. 100-117 (73 bilješki, 49 bibliografskih jedinica, 19 ilustracija, sažetak na engleskom) link
 • PERIVOJNA ARHITEKTURA – ČIMBENIK PREPOZNATLJIVOSTI I VRSNOĆE JAVNOG PROSTORA, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Mjera (Dubrovnik, ISSN 2670-8698, časopis Društva arhitekata Dubrovnik), 2019., br. 2, str. 4-11. link

2018.

 • MODELI OBNOVE PERIVOJA KAO KULTURNOG NASLJEĐA / Models of Garden restoration as Cultural Heritage, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Zbornik radova “Dr. sc. Bruno Šišić – dubrovački krajobrazni arhitekt”, 2018., str. 111-121, Dubrovnik: Matica hrvatska, urednica: Mara Marić, ISBN 978-953-7784-59-1, ISBN 978-953-7153-46-5 pdf
 • GRADSKI PREDJEL “NA ANDRIJI” U POVIJESNOJ JEZGRI DUBROVNIKA – PROSTORNI RAZVOJ I URBANISTIČKA OBILJEŽJA, autori: Zehra Laznibat i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 26, br. 55, 2018., str. 52-67 (80 bilješki, 27 bibliografskih jedinica, 26 ilustracija; arhivski, dokumentacijski i internetski izvori; nacrti, sažetak na engleskom). hrcak.srce.hr pdf
 • DEMOCRATIC USE OF TERMS – EDUCATION FROM UNDERGRADUATE TO DOCTORAL STUDIES, autor: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Book of Abstracts – Integrated Approach to Landscape Protection, Planning And Management, 2018., str. 13, Zagreb, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, ISBN: 978-953-8249-02-0.
 • GREENQUALITY – DETERMINATION OF SOCIAL-SPATIAL URBAN LANDSCAPE TYPOLOGY / Greenquality – određivanje društveno-prostorne tipologije urbanog pejsaža, autori: Stjepko Golubić i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: „Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 26, br. 2(54), 2018., pp. 258-267 (39 bilješki, 29 bibliografskih jedinica, 8 ilustracija, 1 tablica, sažetak na hrvatskom). link
 • KAKO NE IZGUBITI OSMJEH – HOMMAGE PROFESORU I MENTORU, autor: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Arhitekt Bruno Milić, urednik: Zlatko Karač, 2018., str. 20-21, Zagreb: Državni arhiv u Zadru, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ORIS, ISBN 978-953-8042-47-8.
 • THE URBANSCAPE DUALITY DURING A DISASTER AND POST-DISASTER / Dualnost urbanog pejsaža tijekom i poslije katastrofe, autori: Nerma Omičević i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 25, br. 2(54), 2018., str. 107-115 (32 bilješke, 19 bibliografskih jedinica, 4 ilustracije, 2 tablice, sažetak na hrvatskom). pdf
 • JANUŠEVEC – NAJLJEPŠI DVORAC U HRVATSKOJ, autori Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. XI, br. 66, 2018., str. 44-51 (18 ilustracija). pdf
 • VELKI BUKOVEC – DVORAC GROFOVA DRAŠKOVIĆA – BAROKNI DVORAC U DRAVSKOJ RAVNICI, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: „Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. XI, br. 67, 2018., str. 38-42 (18 ilustracija). pdf
 • LUŽNICA – OD FEUDALNOGA DVORCA DO SAMOSTRANA I DUHOVNOG CENTRA – Marijin Dvor kao uspješno turističko odredište, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: „Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. XII, br. 69, 2018., str. 110-116 (15 ilustracija). pdf
 • BAROKNI DVORAC GROFOVA ORŠIĆA U GORNJOJ STUBICI – DVORAC MUZEJ NA SJEVERNIM OBRONCIMA MEDVEDNICE, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: „Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. XII, br. 68, 2018., str. 90-96 (17 ilustracija). pdf
 • TRENKOV DVORAC, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: „Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. XII, br. 68, 2018., str. 134-135 (5 ilustracija). pdf
 • ZANEMARENA BAŠTINA – PROSTORNE STRUKTURE SELA U HRVATSKOJ, autor prikaza knjige: Mladen Obad Šćitaroci, u: Acta turistica (ISSN /353-4316 tisak, 1848-6061 online), vol. 30, br. 2, 2018., str. 185-188. link
 • MISAO U ARHITEKTURI: VELIMIR NEIDHARDT, urednik: Alen Žunić, autori prikaza knjige: Mladen Obad Šćitaroci, Andrija Mutnjaković, Zlatko Karač, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 26, br. 55, 2018., str. 200-201. pdf
 • IVAN ŠIMUNOVIĆ: PROSTORNE ČAROLIJE, autor prikaza knjige: Mladen Obad Šćitaroci, u: „Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 26, br. 55, 2018., str. 212-213. pdf

2017.

 • PERIVOJI RIJEKE DUBROVAČKE – ČIMBENICI IDENTITETA I KRITERIJI VRJEDNOVANJA, autori: Mladen Obad Šćitaroci, Mara Marić i Mira Medović, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 25, br. 54, 2017., str. 328-341 (96 bilješki, 63 bibliografskih jedinica, 24 fotografije, 11 tabela, 13 grafova; arhivski, kartografski i internetski izvori; sažetak na engleskom). pdf
 • PEJSAŽNO I PERIVOJNO NASLIJEĐE GORSKOGA KOTARA, autori: Koraljka Vahtar-Jurković i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 25, br. 54, 2017., str. 172-189 (59 bilješki, 14 bibliografskih jedinica, 21 fotografija, 2 tabele, dokumentacijski i internetski izvori; sažetak na engleskom). pdf
 • DESIGN OF MEMORIALS – THE ART OF REMEMBERING – METHOD OF PLACE REGENERATION / Stvaranje Memoriala – umijeće sjećanja – metoda obnove mjesta, autori: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Tamara Zaninović i Massimo Sargolini, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 25 br. 2(54), 2017, str. 306-315 (16 bilješki, 6 bibliografskih jedinica, 1 ilustracija, 3 tablice, sažetak na hrvatskom). pdf
 • STUBIČKI GOLUBOVEC – KULTURNO DOBRO I PRIRODNA RIJETKOST – TUŽAN DVORAC UZ POLJANU MJESEČEVA SJAJA, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. XI, br. 64, 2017., str. 94-100 (23 ilustracije). pdf
 • ČETIRI STOLJEĆA KONTINUITETA STANOVANJA I ŽIVOTA U DVORCU MILJANA, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. XI, br. 65, 2017., str. 36-42 (18 ilustracija). pdf
 • DVORCI, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Zagorska enciklopedija, str. 180-186, Zagreb: Hrvatski leksikografski zavod, 2017., urednici: Božidar Brezinščak Bagola, Ivan Cesarec, Mladen Klemenčić; ISBN 978-953-268-041-6. pdf
 • PERIVOJI, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Zagorska enciklopedija, str. 662-665, Zagreb: Hrvatski leksikografski zavod, 2017., urednici: Božidar Brezinščak Bagola, Ivan Cesarec, Mladen Klemenčić; ISBN 978-953-268-041-6. pdf
 • UVOD U ZNANSTVENI KOLOKVIJ, autor: Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 6-11, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI REVITALIZACIJE I UNAPRJEĐENJA KULTURNOG NASLIJEĐA U KONTEKSTU ISTRAŽIVAČKOGA PROJEKTA URBANIZAM NASLIJEĐA, autor: Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 12-15, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI KORIŠTENJA KULTURNOG NASLIJEĐA, autor: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 16, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI PREPOZNAVANJA ASOCIJATIVNIH OBILJEŽJA KRAJOLIKA, autori: Ana Sopina i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 39, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI UNAPRJEĐENJA KULTURNOG KRAJOLIKA ZAOBALJA, autori: Flavio Stimilli, Mladen Obad Šćitaroci, Petra Radeljak Kaufmann i Massimo Sargolini, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 40, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • PROSTORNI MODELI UNAPRJEĐENJA ARHEOLOŠKOG NASLIJEĐA U GRADU I KRAJOLIKU, autori: Marko Rukavina i Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 45, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI REVITALIZACIJE SREDNJOVJEKOVNO-RENESANSNIH UTVRĐENIH GRADOVA I KAŠTELA U ISTRI, autori: Irma Huić i Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 46, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • PROSTORNO-PLANERSKI I URBANISTIČKI MODELI OŽIVLJAVANJA I UNAPRJEĐENJA DVORACA, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 48, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI IZGRADNJE LJETNIKOVAČKIH PREDJELA ZAGREBA, autori: Mirna Meštrović i Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 49, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI OBNOVE I KRITERIJI REVITALIZACIJE PERIVOJA RENESANSNIH LJETNIKOVACA, autori: Mara Marić i Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 50, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI INTEGRALNE PROSTORNE ZAŠTITE I UPRAVLJANJA RURALNIM NASLIJEĐEM U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA, autori: Ksenija Petrić i Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 51, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI UNAPRJEĐENJA GRADSKIH ULICA, autori: Dario Sironić i Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 62, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI PREOBRAZBE POVIJESNIH PRILAZNIH PUTOVA U GRADSKE ULICE, autori: Tamara Marić i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 63, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI PREOBRAZBE GRADSKIH BLOKOVA INDUSTRIJSKE NAMJENE – DONJI GRAD U ZAGREBU, autori: Marijana Sironić i Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 70, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI OBNOVE I KRITERIJI REVITALIZACIJE LJEČILIŠNIH PERIVOJA, autori: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Ksenija Radić-Knežević, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 72, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI OBNOVE I KRITERIJI REVITALIZACIJE JAVNIH PERIVOJA OPATIJE, autori: Koraljka Vahtar-Jurković, Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 73, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI REVITALIZACIJE OBALE GRADOVA – WATERFRONT, autori: Dora Ivančan i Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 76, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • REVITALIZACIJA INDUSTRIJSKOG NASLIJEĐA – MODELI PRENAMJENE ZA KULTURNU I KREATIVNU INDUSTRIJU, autori: Ana-marija Sever i Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 77, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI OČUVANJA I REVITALIZACIJE PLEMIĆKIH REZIDENCIJALNIH PALAČA U GRADU, autori: Matija Vinković i Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 78, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • POLJA I NASELJA OTOKA HVARA – MODELI OČUVANJA, UNAPRJEĐENJA I REVITALIZACIJE KULTURNOG KRAJOLIKA, autori: Josipa Slaviček i Mladen Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 79, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI ODRŽIVOG PLANIRANJA TURIZMA KULTURNOG NASLIJEĐA, autori: Ana Mrđa i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 93, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODELI URBANIH PROSTORA KRETANJA, autori: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Tamara Marić, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 94, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • MODEL PREDVIĐANJA DOŽIVLJAJNE KVALITETE ZVUČNOG OKOLIŠA POVIJESNIH GRADSKIH PROSTORA, autori: Tin Oberman i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 95, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • POGOVOR I ZAKLJUČAK, autor: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2017., u: Modeli revitalizacije i unaprjeđenja kulturnog naslijeđa – multidisciplinarni dijalog, zbornik radova znanstvenog kolokvija, str. 112, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-8042-29-4 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-30-0 (e-izdanje). pdf
 • PRAVNA ZAŠTITA PROSTORA U URBANISTIČKOM PLANIRANJU I PROSTORNOM UREĐENJU, autor: Mladen Obad Šćitaroci, u: Pravna zaštita prostora (zbornik Okruglog stola održanog 17. listopada 2016.), str. 159-168, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017., urednik: Jakša Barbić; ISBN 978-953-347-102-0. pdf

2016.

 • TRANSFORMATIONS OF URBAN STRUCTURE – EFFECTS OF RAILWAY CONSTRUCTION ON THE URBAN TISSUE IN THE CITIES OF AUTRO-HUNGARIAN EMPIRE (1867-1918) / Preobrazbe urbane structure – Uloga željeznice u oblikovanju urbanog tkiva u godinama Austro-Ugarske Monarhije (1867.-1918.), autori: Eva Lovra, Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 24, br. 52, 2016, str. 188-201 (35 bilješki, 17 bibliografskih jedinica, 8 ilustracija, 2 tabele; arhivski i kartografski izvori, sažetak na hrvatskom). pdf hrcak.srce.hr
 • TURIN, SOCHI AND KRAKOW IN THE CONTEXT OF WINTER OLYMPICS – SPATIAL PLANNING AND TERRITORIAL IMPACT OF THE GAMES / Torino, Soči i Krakov u kontekstu Zimske olimpijade -Prostorno planiranje i utjecaj igara na teritorij, autori: Flavio Stimilli, Mladen Obad Šćitaroci, Massimo Sargolini, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 24, br. 51, 2016, str. 74-89 (69 bilješki, 39 bibliografskih jedinica, 20 ilustracija, 1 tabela; internetski izvori, sažetak na hrvatskom). pdf hrcak.srce.hr
 • URBANISTIČKA OBILJEŽJA LITURGIJSKIH GRAĐEVINA U ZAGREBU U 20. STOLJEĆU / Urban Features of the 20th Century Liturgical Buildings in Zagreb,
  autori: Zorana Sokol Gojnik, Igor Gojnik, Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 24, br. 51, 2016, str. 32-47 (36 bilješki, 85 bibliografskih jedinica,10 ilustracija; dokumentacijski izvori, sažetak na engleskom). hrcak.srce.hr
 • ENERGETSKI DJELOTVORNA REKONSTRUKCIJA BRAČKA – NOVI ŽIVOT ZAGORSKOG DVORCA GROFOVA KULMER, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. X, br. 61, 2016., str. 88-92 (8 ilustracija). pdf
 • DVORAC SVETI KRIŽ ZAČRETJE – OD KEGLEVIĆA I SERMAGEA DO VRANYCZANY-DOBRINOVIĆA, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. X, br. 60, 2016., str. 84-88 (13 ilustracija). pdf
 • LADUČ I MIRKOVEC – dva dvorca obitelji Vranyczany-Dobrinović, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. X, br. 58, 2016., str. 42-47 (15 ilustracija). pdf
 • DVORAC GORNJA BEDEKOVČINA – MODEL ZAGORSKOGA MALOGA DVORCA, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. X, br. 57, 2016., str. 66-71 (17 ilustracija). pdf
 • MONOGRAFIJA KINCL, autor prikaza knjige: Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 24, br. 52, 2016, str. 272-273. pdf

2015.

 • ANALIZA I PROCJENA STANJA ZAŠTITE ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA SESVETE – PRILOG METODI ANALIZE I PROCJENE U KONTEKSTU INTEGRALNE ZAŠTITE, autori: Marko Rukavina, Ksenija Petrić i Mladen Obad Šćitaroci, M. (2015.), u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske (Zagreb, ISSN 0350-2589 tiskano izdanje; ISSN 2459-668X digitalno izdanje), str. 161-182, br. 39 (tiskano 2016.)pdf
 • KRAJOLIK KAO KULTURNO NASLIJEĐE – METODE PREPOZNAVANJA, VRJEDNOVANJA I ZAŠTITE KULTURNIH KRAJOLIKA HRVATSKE, autor prikaza knjige: Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 23, br. 2(50), 2015., str. 418-419 sažetak na engleskom). pdf
 • URBANISTIČKI RAZVOJ GRAČIŠĆA U ISTRI – NOVE SPOZNAJE I ČIMBENICI IDENTITETA NASELJA / Urban development of Gračišće in Istria – New Insights and Elements of its Identity, autori: Irma Huić i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 23, br. 2(50), 2015., str. 208-221 (47 bilješki, 37 bibliografskih jedinica, 18 ilustracija; arhivski i dokumentacijski izvori, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • LITURGIJSKA ARHITEKTURA ZAGREBA RANE MODERNE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA / Zagreb’s Liturgical Architecture of Modernism between the Two World Wars, autori: Zorana Sokol Gojnik i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 23, br. 2(50), 2015., str. 264-275 (25 bilješki, 28 bibliografskih jedinica, 14 ilustracija; arhivski i dokumentacijski izvori, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf link
 • ASOCIJATIVNA OBILJEŽJA KRAJOLIKA / Associative Features of Landscapes, autori: Ana Sopina i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 23, br. 2(50), 2015., str. 304-313 (53 bilješki, 49 bibliografskih jedinica, 5 ilustracija, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf link
 • UPRAVLJANJE ARHEOLOŠKIM NASLJEĐEM – PROCES POVEZAN S URBANISTIČKIM I PROSTORNIM PLANIRANJEM / Archaelogical Heritage Management – Process associated with Urban and Phisical Planning, autori: Marko Rukavina i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), vol. 23, br. 1(49), 2015., str. 108-117 (52 bilješke, 33 bibliografske jedinice, 5 ilustracija, 4 dokumentacijska izvora, 1 internetski izvor, sažetak na engleskom jeziku). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • PERIVOJ LJETNIKOVACA BONA-CABOGA I STAY-CABOGA U DUBROVNIKU – RAZVOJ I MIJENE / The Garden of Villas Bona-Caboga and Stay-Caboga in Dubrovnik – Development and Changes, autori: Mara Marić i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god 23, br. 1(49), 2015., str. 3-13 (38 bilješki, 35 bibliografskih jedinica, 19 ilustracija; arhivski, dokumentacijski i internetski izvori, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • INTEGRALNI PRISTUP UNAPRJEĐENJU GRADSKIH OTVORENIH PROSTORA I PRIPADAJUĆEGA ZVUČNOG OKOLIŠA / Integral Approach to Enhancement of Soundscape in Urban Open Space, autori: Tin Oberman, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Kristian Jambrošić, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god 23, br. 1(49), 2015., str. 110-129 (56 bilješki, 32 bibliografskih jedinica, 7 ilustracija, 2 tablice; internetski izvori, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • MEĐUNARODNI DOKUMENTI O PROSTORNOM PLANIRANJU I TURIZMU / International Documents on Physical Planning and Tourism, autori: Ana Mrđa i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god 23, br. 1(49), 2015., str. 130-143 (21 bilješki, 29 bibliografskih jedinica, 1 tablica; sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • PEJSAŽNI PROSTORI UTVRĐENIH SREDNJOVJEKOVNO-RENESANSNIH GRADOVA / Landscape areas of the Fortified Medieval and Renaissance Towns, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Mara Marić, 2015., str. 90-95, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • REVITALISATION OF COUNTRY HOUSES ALONG THE ROUTE “TRACING THE STEPS OF COUNTS JANKOVICH” – GUIDELINES FOR NODES OF FUNCTIONAL INTENSITIES / Revitalizacija ladanjske arhitekture na ruti “Putovima grofova Janković” – Smjernice za planiranje funkcionalnih intenziteta, autori: Boris Dundović, Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2015., str. 114-119, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • KRITERIJI VRJEDNOVANJA RURALNIH NASELJA U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA / Evaluation Criteria of the Rural Settlements in Protected Areas – Case Study Plitvice Lakes National Park, autori: Ksenija Petrić i Mladen Obad Šćitaroci, 2015., str. 120-125, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • METODA TABLIČNO-DIJAGRAMSKOG PROGRAMIRANJA POVIJESNOG NASLIJEĐA – PRIMJER DVORCA U NUŠTRU / Method of Grid-Diagrammatic Planning of Cultural Heritage – A Case Study of Manor in Nuštar, autori: Hrvoje Magdić, Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2015., str. 144-149, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • URBANA PREOBRAZBA BIVŠIH INDUSTRIJSKIH PROSTORA – SLUČAJ TVORNICE ULJA U ZAGREBU / Urban Transformation of the Industrial Brownfileds – Case Study The Old Oli Factory in Zagreb, autori: Marijana Sironić i Mladen Obad Šćitaroci, 2015., str. 150-155, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • TYPES OF INTERVENTIONS INTO URBAN BLOCK – CASE STUDY: ZAGREB, LOWER TOWN / Tipovi urbanističko-arhitektonskih zahvata u gradski blok na primjeru Donjega grada u Zagrebu, autori: Nikola Matuhina i Mladen Obad Šćitaroci, 2015., str. 162-167, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • REVITALIZATION OF THE JANUŠEVEC MANOR / Revitalizacija dvorca Januševec, autori: Mia Mikula i Mladen Obad Šćitaroci, 2015., str. 180-185, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). link
 • ULICA KRALJA ZVONIMIRA NA RASKRIŽJU SA ŠUBIĆEVOM ULICOM U ZAGREBU – KRITERIJI ZA UNOŠENJE JAVNIH SADRŽAJA U OKOLNE BLOKOVE / King Zvonimir Street’s Crossroad with Šubićeva Street in Zagreb – Criteria for Introducing the Public Facilities in Surrounding Blocks, autori: Dario Sironić i Mladen Obad Šćitaroci, 2015., str. 340-345, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa, Zagreb – zbornik radova, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • POSSIBLE MODELS AND SCENARIOS FOR DEVELOPMENT OF CENTRAL ISTRIAN TOWNS KRŠAN AND ŽMINJ / Modeli i scenariji razvoja naselja središnje Istre na primjeru Kršana i Žminja, autori: Irma Huić i Mladen Obad Šćitaroci, 2015., str. 490-495, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • ARHEOLOŠKO NASLIJEĐE I URBANISTIČKO PLANIRANJE U MERIDI (ŠPANJOLSKA) – Model upravljanja i unaprjeđenja / Archaeological Heritage and Urban Planning in Merida (Spain) – Management and Enhancement Model, autori: Marko Rukavina i Mladen Obad Šćitaroci, 2015., str. 496-501, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • LJEČILIŠNI PERIVOJ U LIPIKU – ČIMBENICI IDENTITETA I KRITERIJI ZA REVITALIZACIJU I OSUVREMENJIVANJE / Spa Garden in Lipik – Factors of Identity and Criteria for the Revitalisation and Modernisation, autori: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Ksenija Radić, 2015., str. 562-507, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • LJEČILIŠTE BRESTOVAC NA MEDVEDNICI – PLANSKA USMJERENJA I KRITERIJI ZA OBNOVU I OŽIVLJAVANJE / Brestovac Hospital on Medvednica Mountain – Planning Guidelines and Criteria for Renewal and Revival, autori: Mirna Meštrović, Irena Matković i Mladen Obad Šćitaroci, 2015., str. 568-573, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • DVORCI BILJE I DARDA U BARANJI – PROBLEMI I PRIJEDLOZI OBNOVE I REVITALIZACIJE / Manors Bilje and Darda in Baranja – Problems and Reccomandations for Reconstruction and Revitalisation, autori: Tea Horvatin i Mladen Obad Šćitaroci, 2015., str. 616-621, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • PERCEIVING HERITAGE vs. AWWARENESS OF HERITAGE / Doživljaj naslijeđa vs. svijest o naslijeđu, autor: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2015., str. 212-215, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • MEMORIALS AS CULTURAL LANDSCAPE / Memorijali – način stvaranja kulturnog krajolika, autori: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Tamara Marić, 2015., str. 244-249, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • URBAN SOUNDSCAPE DESIGN FACTORS AT HISTORICAL URBAN OPEN SPACES / Čimbenici unaprjeđenja zvučnog okoliša gradskih prostora u povijesnim jezgrama i perivojima, autori: Tin Oberman, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Kristian Jambrošić, 2015., str. 256-261, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • DNEVNO SVJETLO U SAKRALNOM PROSTORU KAO DOŽIVLJANI ELEMENT NASLIJEĐA / Daylight in Sacral Space as a Perceptive Element of Heritage, autori: Igor Gojnik, Zorana Sokol Gojnik, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Zoran Veršić, 2015., str. 262-267, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • PRIRODNI, ANTROPOGENI, OBLIKOVNI I NEMATERIJALNI ELEMENTI KRAJOLIKA JUŽNOG VELEBITA / Natural, Anthropogenic, Morphological and Intangible Elements of South Velebit Landscape, autori: Ana Sopina, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Sanja Gašparović, 2015., str. 304-309, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND CULTURAL HERITAGE IN THE SPATIAL PLANNING OF TOURIST DESTINATIONS ON CROATIAN ISLANDS / Odnos turizma I kulturnog naslijeđa u prostornom planiranju turističkih odredišta hrvatskih otoka, autori: Ana Mrđa i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2015., str. 472-477, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Proceedings / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – zbornik radova, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova, ISBN 978-953-8042-10-2 (tiskano izdanje), ISBN 978-953-8042-11-9 (e-izdanje). pdf
 • REVITALIZATION OF THE JANUŠEVEC MANOR / Revitalizacija dvorca Januševec, autori: Mia Mikula i Mladen Obad Šćitaroci, 2015., str. 22-23, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Posters / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – Posteri, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, e-knjiga postera, ISBN ISBN 978-953-8042-12-6. link
 • METODA TABLIČNO-DIJAGRAMSKOG PROGRAMIRANJA POVIJESNOG NASLIJEĐA – PRIMJER DVORCA U NUŠTRU / Method of Grid-Diagrammatic Planning of Cultural Heritage – A Case Study of Manor in Nuštar, autori: Hrvoje Magdić, Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2015., str. 24-25, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Posters / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – Posteri, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, e-knjiga postera, ISBN ISBN 978-953-8042-12-6. link
 • ZAGREB MANOR RING / Zagrebački prsten dvoraca, autori: Josip Barišić, Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2015., str. 44-45, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Posters / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – Posteri, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, e-knjiga postera, ISBN ISBN 978-953-8042-12-6. link
 • REVITALISATION OF ERDÖDY CASTLE IN JASTREBARSKO / Revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom, autori: Marija Peranić i Mladen Obad Šćitaroci, 2015., str. 56-57, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Posters / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – Posteri, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, e-knjiga postera, ISBN ISBN 978-953-8042-12-6. link
 • CONTEMPLATED END EXPERIENCED AREAS OF THE CITY: IMMATERIAL HERITAGE – CASE STUDY ZAGREB / Promišljeni i doživljeni prostori grada: nematerijalno naslijeđe – primjer Zagreba, autori: Ines Mravunac i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2015., str. 14-15, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Posters / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – Posteri, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, e-knjiga postera, ISBN ISBN 978-953-8042-12-6. link
 • REVITALIZATION OF MOSTAR – A MEMORY OF LIFE / Revitalizacija Mostara – sjećanje života, autori: Monika Tomić i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2015., str. 20-21, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Posters / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – Posteri, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, e-knjiga postera, ISBN ISBN 978-953-8042-12-6. link
 • PRIRODNI, ANTROPOGENI, OBLIKOVNI I NEMATERIJALNI ELEMENTI KRAJOLIKA JUŽNOG VELEBITA / Natural, Anthropogenic, Morphological and Intangible Elements of South Velebit Landscape, autori: Ana Sopina, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Sanja Gašparović, str. 30-31, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Posters / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – Posteri, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, e-knjiga postera, ISBN ISBN 978-953-8042-12-6. link
 • AFFIRMATION OF THE NATURAL AND THE ANTHROPOGENIC IN NATURE PARK PAPUK – FACTORS OF IDENTITY / Afirmacija prirodnog i antropolgenog u Parku priurode Papuk – čimbenici identiteta, autori: Tamara Jeger i Bojana Bojanić Obad Šćitaroc2, str. 30-33, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Posters / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – Posteri, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, e-knjiga postera, ISBN ISBN 978-953-8042-12-6. link
 • THE TRANSFORMATION OF THE POSTINDUSTRIAL LANDSCAPE – IRONWORKS SISAK, CROATIA / Preobrazba poslijeindustrijskog pejsaža – željezara Sisak, autori: Sven Sorić i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, str. 48-49, u: Cultural Heritage – possibilities for spatial and economic development – Posters / Kulturno naslijeđe – Prostorne i razvojne mogućnosti kulturnog naslijeđa – Posteri, Zagreb, 22.-23. listopada 2015., Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, e-knjiga postera, ISBN ISBN 978-953-8042-12-6. link
 • KLENOVNIK – DVORAC SANATORIJ / Klenovnik – castle sanatorium, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. IX, br. 56, 2015., str. 100-109 (11 ilustracija). Dvojezičan tekst – hrvatski i engleski. link pdf
 • BAROKNA BAŠTINA BEZ BAŠTINIKA – DVA DVORCA U OROSLAVJU / Baroque Heritage without an Heir – two Castles in Oroslavje, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. IX, br. 55, 2015., str. 86-96 (16 ilustracija). Dvojezičan tekst – hrvatski i engleski. link pdf
 • BOLNICA U DVORCU GROFOVA KEGLEVIĆ / The Hospital in the Castle owned by the Keglević’s, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. IX, br. 54, 2015., str. 82-88 (12 ilustracija). Dvojezičan tekst – hrvatski i engleski. link pdf
 • ZATIŠJE U MARUŠEVCU – JEDAN OD NAJATRAKTIVNIJIH DVORACA U VARAŽDINSKOM PRSTENU / Calm in Maruševec – one of the most attractive castles in the Varaždin circle of castles, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. IX, br. 53, 2015., str. 84-90 (14 ilustracija). Dvojezičan tekst – hrvatski i engleski. link pdf
 • SOS ZA OPEKU – POTPUNO ZAPUŠTEN JEDAN OD SAMO DVA ARBORETUMA U HRVATSKOJ / SOS for Opeka Castle – tottaly devastated arboretum, one of only two in Croatia, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. XIX, br. 52, 2015., str. 74-81 (14 ilustracija). Dvojezičan tekst – hrvatski i engleski. link pdf

2014.

 • ARBORETUM TRSTENO – PERIVOJ RENESANSNOG LJETNIKOVCA / Arboretum Trsteno – the Gardens of a Renaissance Villa, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Maja Anastazija Kovačević, u: Art Bulletin (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, ISSN 1848-2244, on line 1848-784x), br. 64, 2014., str. 101-131 (16 bibliografskih jedinica, 25 ilustracija, dvojezično hrvatski i engleski). pdf
 • ZNAČAJ KONCEPTA TURISTIČKE NOSIVOSTI ZA PROSTORNO PLANIRAANJE – DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA, RAZVOJ KONCEPTA I METODOLOŠKI PRISTUPI / The Importance of the Concept of Tourism Carrying Capacity for Spatial Planningn – Previous Research, Development and Methodological Approaches, autori: Ana Mrđa, Hrvoje Carić, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci; u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god 22, br. 2(48), 2014., str. 212-227 (79 bilješki, 50 bibliografskih jedinica, 3 ilustracije, 2 tabele, arhivski i dokumentacijski izvori, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • UNAPRJEĐENJE ZVUČNOG OKOLIŠA GRADSKIH PROSTORA – UTJECAJ NA URBANIZAM I PEJSAŽNU ARHITEKTURU / Enhancement of Urban Soundscape – influence on Urbanism and Landscape Architecure, autori: Tin Oberman, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Kristijan Jambrošić; u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god 22, br. 2(48), 2014., str. 201-211 (65 bilješki, 35 bibliografskih jedinica, 8 ilustracija, internetski izvori, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • ARHETIPOVI U SUVREMENOJ ARHITEKTURI GROBLJA / Archetypes in modern cemetery architecture, autori: Sandra Smiljanić, Ivan Mlinar i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god 22, br. 1(47), 2014., str. 84-95 (38 bilješki, 25 bibliografskih jedinica, 10 ilustracija, 1 tabela, arhivski izvori, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • ZAGREBAČKI LJETNIKOVCI – NASTAJANJE I OBILJEŽJA / Villas in Zagreb – Origin and Features, autori: Mirna Meštrović i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 22, br. 1(47), 2014., str. 2-15 (53 bilješke, 13 bibliografskih jedinica, 8 ilustracija, 9 tabela, arhivski izvori, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf link
 • PEJSAŽNA ARHITEKTURA JADRANSKOGA PRIMORJA U KONTEKSTU TURISTIČKE IZGRADNJE, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2014., u: Identitet jadranske turističke arhitekture, str. 179-202, zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa, ISBN 978-953-154-239-5, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, zbornik radova uredio Andrija Mutnjaković, skup održan 3. listopada 2008. pdf
 • NOVI DVORI JELAČIĆEVI U ZAPREŠIĆU – ZAPUŠTENA OTMJENA VILA / New Jelačić Palace in Zaprešić – derelict fancy manor, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. VIII, br. 51, 2014./2015., str. 28-36 (15 ilustracija). Dvojezičan tekst – hrvatski i engleski. link pdf
 • BOLNICA U GROFOVSKOME DVORU – BAROKNI ORŠIĆEV DVORAC U GORNJOJ BISTRI / The Hospital in the Coutn’s Court – the Oršić Family Baroque Manor House in Gornja Bistra, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. VIII, br. 50, 2014., str. 92-99 (14 ilustracija). Dvojezičan tekst – hrvatski i engleski. link pdf
 • ROMANTIČNI TRAKOŠĆAN / Romantic Trakošćan, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. VIII, br. 49, 2014., str. 72-79 (16 ilustracija). Dvojezičan tekst – hrvatski i engleski. pdf
 • DVORAC HELLENBACH U MARIJI BISTRICI / Marija Bistrica9s Hellenbach Manor, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. VIII, br. 48, 2014., str. 90-95 (10 ilustracija). Dvojezičan tekst – hrvatski i engleski. pdf
 • FEUDALNI GRAD VELIKI TABOR / Feudal Castle of Veliki Tabor, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Zagreb moj grad” (Zagreb, ISSN 1846-4378), god. VIII, br. 47, 2014., str. 80-87 (10 ilustracija). Dvojezičan tekst – hrvatski i engleski. pdf

2013.

 • VARAŽDINSKI PERIVOJI 19. STOLJEĆA U EUROPSKOM KONTEKSTU, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin (Varaždin, ISSN – tiskana inačica: 0352-9509, mrežna inačica: 1848-7890), br. 24, 2013., str. 293-316. pdf
 • GRADOTVORNOST PERIVOJA I PEJSAŽA – RE-INTERPRETACIJA PERIVOJA I KONSTELACIJA SUVREMENIH TEMA, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Zbornik radova znanstvenog skupa “Zelenilo grada Zagreba”, str. 56-67, 2013., organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, ISBN 978-953-154-186-2. (skup održan: 5. i 6. lipnja 2013.) pdf
 • ARHEOLOŠKI PARKOVI KAO PEJSAŽNI PROSTORI GRADA – ANDAUTONIJA U KONTEKSTU ZAGREBA I OKOLICE, autori: Marko Rukavina i Mladen Obad Šćitaroci, u: Zbornik radova znanstvenog skupa “„Zelenilo grada Zagreba”, str. 108-116, 2013., organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, ISBN 978-953-154-186-2. (skup održan: 5. i 6. lipnja 2013.) pdf
 • PEJSAŽNI POTEZI SJEVERA ZAGREBA KAO TURISTIČKI POTENCIJAL, autori: Ana Mrđa i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Zbornik radova znanstvenog skupa “Zelenilo grada Zagreba”, str. 9-16, 2013., organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, ISBN 978-953-154-186-2 (skup održan: 5. i 6. lipnja 2013.).
 • ZVUČNI OKOLIŠ ZAPADNOG KRAKA ZAGREBAČKE PERIVOJNE POTKOVE, autori: Tin Oberman, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Zbornik radova znanstvenog skupa “Zelenilo grada Zagreba”, str. 144-151, 2013., organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, ISBN 978-953-154-186-2 (skup održan: 5. i 6. lipnja 2013.).
 • ODNOS PROSTORA KRETANJA I PROSTORA DOŽIVLJAJA ‘ZELENOGA GRADA ZAGREBA’, autori: Tamara Marić, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Zbornik radova znanstvenog skupa “Zelenilo grada Zagreba”, str. 124-132, 2013., organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, ISBN 978-953-154-186-2 (skup održan: 5. i 6. lipnja 2013.).
 • MEDVEDNICA – ZAGREB U SUSTAVU PODGORJE-PRIGORJE-GORJE, autori: Josip Miklec, Vinka Saleta, Marina Palfi, Mirka Škudar i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Zbornik radova znanstvenog skupa “Zelenilo grada Zagreba”, str. 36-46, 2013., organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, ISBN 978-953-154-186-2 (skup održan: 5. i 6. lipnja 2013.).
 • PERIVOJI U KONTEKSTU URBANISTIČKOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA, autori: Ana Sopina i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Zbornik radova znanstvenog skupa “Zelenilo grada Zagreba”, str. 165-177, 2013., organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, ISBN 978-953-154-186-2 (skup održan: 5. i 6. lipnja 2013.).
 • PROSTORNI PLANOVI NACIONALNIH PARKOVA ANTE MARINOVIĆA-UZELCA / Physical Plans of National Parks by Ante Marinović-Uzelac, autori: Marina Šimunić Buršić, Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), vol. 21, br. 2(46), 2013., str. 260-273 (115 bilješki, 23 bibliografskih jedinica, 14 arhivskih i dokumentacijskih izvora, 6 internetskih izvora, 11 ilustracija, sažetak na engleskom jeziku). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • PROSTORNO-URBANISTIČKI ASPEKTI ZAŠTITE NEPOKRETNOGA ARHEOLOŠKOG NASLIJEĐA – MEĐUNARODNI I NACIONALNI DOKUMENTI O ZAŠTITI / Spatial and Urban-planning Aspects of Protection of Immovable Archaelogical Heritage, autori: Marko Rukavina, Mladen Obad Šćitaroci, Ksenija Petrić, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), vol. 21, br. 2(46), 2013., str. 312-325 (91 bilješk1, 25 bibliografskih jedinica, 17 dokumentacijskih izvora, 8 internetskih izvora, 1 tabela, sažetak na engleskom jeziku). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • PERIVOJNA ARHITEKTURA PROJEKTA EXPO’98 – ČIMBENIK PREOBRAZBE ISTOČNOG OBALNOG PODRUČJA LISABONA / Landscape architecture of the EXPO’98 Project – Transformation Factor of the Eastern Coastal Zone of Lisbon, autori: Lea Petrović-Krajnik, Mladen Obad Šćitaroci i Boris Dundović, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), vol. 21, br. 1(45), 2013., str. 128-139. (26 bilješki, 8 bibliografskih jedinica, 20 dokumentacijskih izvora, 2 arhivska izvora, 3 internetska izvora, 2 intervjua, 8 ilustracija, 2 tabele, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • ZAŠTITA KRAJOLIKA – USPOREDBA ZAKONODAVNE OSNOVE U HRVATSKOJ I EUROPSKIM ZEMLJAMA / Landscape protection – Comparison of Lagislation in Croatia and European Countries, autori: Biserka Dumbović-Bilušić i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), vol. 21, br. 1(45), 2013., str. 104-115. (58 bilješki, 8 bibliografskih jedinica, 25 zakonskih izvora/dokumenata, 2 tabele, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf

2012.

 • TOURISM ZONE PLANNING AND NATURE AND LANDSCAPE PROTECTION ON THE EXAMPLE OF CROATIAN ISLANDS / Planiranje turistickih predjela i zastita prirode i krajolika
  na primjeru hrvatskih otoka, autori: Ana Mrđa i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Urbanist’s Season – International Scientific Conference: Rethinking Urbanism, str.147-150, urednik Zlatko Karač, Zagreb, 19.05.2012., ISBN: 978-953-6646-23-4.
 • INTRODUCTION TO SOUNDSCAPE – CONSCIOUS URBANISM: URBAN SOUND ENVIRONMENT BETWEEN THE SOUNDSCAPE THEORY AND THE ARCHITECTURAL PHENOMENOLOGICAL DISCOURSE / Gradski zvučni okoliš u okviru teorije soundscape-a i arhitektonskog fenomenološkog diskursa , autori: Tin Oberman i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Urbanist’s Season – International Scientific Conference: Rethinking Urbanism, str.93-96, urednik Zlatko Karač, Zagreb, 19.05.2012., ISBN: 978-953-6646-23-4.
 • RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE FORUM AREA IN ZADAR COMPARISON OF COMPETITIONS IN 1953, 1959 AND 1989 / Obnova i izgradnja prostora foruma u Zadru – usporedba natječaja 1953., 1959. i 1989. godine, autori: Marko Rukavina i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Urbanist’s Season – International Scientific Conference: Rethinking Urbanism, str.181-184, urednik Zlatko Karač, Zagreb, 19.05.2012., ISBN: 978-953-6646-23-4.
 • LANDSCAPE URBANIZAM / Landscape Urbanism, autori: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Nikola Matuhina, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), vol. 20, br. 1(43), 2012., str.106-117 (70 bilješki, 32 bibliografske jedinice, 10 ilustracija, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • WALKSPACE LINEARNO POVEZIVANJE PROSTORA NA PRIMJERU SPLITA / Linear Space – Motion in the City of Split, autori: Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Tamara Marić, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), vol. 20, br. 1(43), 2012., str. 118-131 (31 bilješka, 34 bibliografske jedinice, 14 ilustracija, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • SREDNJOVJEKOVNE UTVRDE NA PODRUČJU NACIONALNOGA PARKA KRKA / Medieval Fortresses in Krka National Park, autori: Marina Ninić, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Damir Krajnik, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652) vol. 20, br. 2(44), 2012., str. 392-401 (23 bilješke, 25 biblografskih jedinica, 13 ilustracija, sažetak na engleskom). pdf
 • TOURISM ZONE PLANNING AND NATURE AND LANDSCAPE PROTECTION ON THE EXAMPLE OF CROATIAN ISLANDS / Planiranje turističkih predjela i zaštita prirode i krajolika na primjeru hrvatskih otoka, autori: Ana Mrđa, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2012., u: Urbanist’s Season – International Scientific Conference: Rethinking Urbanism, str. 147-150, Zlatko Karač (ur.), 19. svibnja 2012., Zagreb: Udruga hrvatskih arhitekata, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata; ISBN: 978-953-6646-23-4.
 • INTRODUCTION TO SOUNDSCAPE – CONSCIOUS URBANISM: URBAN SOUND ENVIRONMENT BETWEEN THE SOUNDSCAPE THEORY AND THE ARCHITECTURAL PHENOMENOLOGICAL DISCOURSE / Gradski zvučni okoliš u okviru teorije Soundscape-a i arhitektonskog fenomenološkog diskursa, autori: Tin Oberman, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, 2012., u: Urbanist’s Season – International Scientific Conference: Rethinking Urbanism, str. 93-96, Zlatko Karač, (ur.), 19. svibnja 2012., Zagreb: Udruga hrvatskih arhitekata, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata; ISBN: 978-953-6646-23-4.
 • RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE FORUM AREA IN ZADAR COMPARISON OF COMPETITIONS IN 1953, 1959 AND 1989 / Obnova i izgradnja prostora Foruma u Zadru – Usporedba natječaja iz 1953., 1959. i 1989. godine, 2012., autori: Marko Rukavina i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Urbanist’s Season – International Scientific Conference: Rethinking Urbanism, str. 93-96, Zlatko Karač (ur.), 19. svibnja 2012., Zagreb: Udruga hrvatskih arhitekata, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata; ISBN: 978-953-6646-23-4.
 • DRAGUĆ U ISTRI – NOVE SPOZNAJE O PROSTORNOM RAZVOJU NASELJA / New Research Findings on the Urban Development of Draguc Settlement in Istria, autori: Irma Huić i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), vol. 20, br. 2(44), 2012., str. 328-339 (43 bilješke, 29 bibliografskih jedinica, 6 arhivskih i dokumentacijskih izvora, 19 ilustracija, sažetak na engleskom jeziku). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • PROLEGOMENON TO THE COMPARISON OF STYLISTIC FEATURES OF HUNGARIAN AND CROATIAN MANOR HOUSES IN HISTORICSM / Prolegomena usporedbi stilskih značajki mađarskih i hrvatskih historicističkih dvoraca, autori: Boris Dundović, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), vol. 20, br. 2(44), 2012., str. 352-367 (43 bilješke, 29 bibliografskih jedinica, 6 arhivskih i dokumentacijskih izvora, 19 ilustracija, sažetak na engleskom jeziku). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index. pdf
 • NAČELA MODERNE UTKANA U SAKRALNI PROSTOR ARHITEKTA TOMISLAVA PREMERLA / Principles of Modernism in Church Design: Architect Tomislav Premerl, autori: Zorana Sokol Gojnik, Igor Gojnik i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISNN 1330-0652), god. 20, br. 1(43), 2012., str. 74-87 (35 bilješki, 37 bibliografskih jedinica, 19 ilustracija, 1 tabela, arhivski izvori, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index i Web of Science. pdf
 • RIJEKA SAVA S PRIOBALJEM U ZAGREBU / The Sava River and its Banks in Zagreb, autori: Irena Matković i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISNN 1330-0652), god. 20, br. 1(43), 2012., str. 46-59 (25 bilješki, 24 bibliografskih jedinica, 13 ilustracija, 1 tabela, arhivski izvori, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index i Web of Science. pdf

2011.

 • ZNAČAJ I OČUVANJE KRAJOLIKA U PROSTORNOM UREĐENJU, autori: Mladen Obad Šćitaroci, Biserka Dumbović Bilušić i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: zbornik radova znanstveno-stručnog skupa “Perspektive prostornog razvoja Republike Hrvatske”, str. 65-74, Zagreb, 2011., organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Savjet prostornog uređenja Republike Hrvatske, ISBN 978-953-6793-53-2 (znanstveno-stručni skup održan 25. listopada 2011.). pdf
 • PLANIRANJE I IZGRADNJA ZAGREBA 1945.-1952. / Urban Planning and Development of Zagreb 1945-1952, autori: Vedran Ivanković, Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISNN 1330-0652), god. 19, br. 2(42), 2011., str. 362-375 (67 bilješki, 112 bibliografskih jedinica, 8 ilustracija, arhivski izvori, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index i Web of Science. pdf
 • UTJECAJI NA PREOBRAZBE KRŠĆANSKE LITURGIJSKE ARHITEKTURE DO 20. STOLJEĆA / Influences on the Transformation of Christian Liturgical Architecture before the 20th Century, autori: Zorana Sokol Gojnik, Ante Crnčević i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISNN 1330-0652), god. 19, br. 2(42), 2011., str. 282-295 (56 bilješki, 40 bibliografskih jedinica, 11 ilustracija, sažetak na engleskom). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index i Web of Science. pdf
 • PROPISI I PLANIRANJE LJETNIKOVAČKOG PODRUČJA ZAGREBA, 1857.-1940., autori: Mirna Meštrović i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), vol. 19, br. 1(41), 2011., str. 114-125 (34 bilješke, 20 bibliografskih jedinica, 5 arhivska izvora, 19 ilustracija, sažetak na engleskom jeziku). Rad se referira u bazi Arts&Humanities Citation Index i Web of Science pdf
 • SMJERNICE I KRITERIJI ZA ARHITEKTONSKU VRSNOĆU GRAĐENJA, autori: Butijer, Stjepo; Magaš, Boris; Domijan, Miljenko; Knifić-Schaps, Helena; Obad Šćitaroci, Mladen; Pegan, Srečko; Rogić, Ivan; Vulin, Ante; Paunović, Antun – Savjet prostornog uređenja Republike Hrvatske, 2011., Zagreb: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, ISBN 978-953-6793-51-8 pdf

2010.

 • INTERREG PROJECT “VILLAS” CASTLES AND VILLAS – CULTURAL HERITAGE AS A DRIVER OF ECONOMIC DEVELOPMENT / Interreg projekt “Villas” Dvorci I ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja, autori: Mladen Obad Šćitaroci, Damir Krajnik, Vedran Ivanković, Nikša Božić, 2010., u: zbornik radova – međunarodno savjetovanje o konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti – ICOR, str. 395-404, Zagreb: Hrvatski restauratorski zavod, ISBN 978-953-7389-09-3.
 • KRITERIJI I SMJERNICE ZA PLANIRANJE GOLFSKIH IGRALIŠTA, autori: Butijer, Stjepo; Magaš, Boris; Domijan, Miljenko; Knifić-Schaps, Helena; Obad Šćitaroci, Mladen; Pegan, Srečko; Rogić, Ivan; Vulin, Ante; Paunović, Antun – Savjet prostornog uređenja Republike Hrvatske, 2010., Zagreb: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, ISBN 978-953-6793-49-5. pdf
 • NASTAVNI RAD AKADEMIKA RIKE ROSMANA, autor: Mladen Obad Šćitaroci, u: Spomenica preminulim akademicima – Riko Rosman 1927.-2008., str. 55-63, 2010., Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, ISBN 978-953-154-924-0.

2009.

 • KRITERIJI ZA PLANIRANJE TURISTIČKIH PREDJELA OBALNOG PODRUČJA MORA, autori: Butijer, Stjepo; Magaš, Boris; Domijan, Miljenko; Knifić-Schaps, Helena; Obad Šćitaroci, Mladen; Pegan, Srečko; Rogić, Ivan; Vulin, Ante; Paunović, Antun – Savjet prostornog uređenja Republike Hrvatske, 2009., Zagreb: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, ISBN 978-953-6793-48-8. pdf
 • BAROKNA PERIVOJNA ARHITEKTURA U HRVATSKOJ, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Sic ars deprenditur arte” – zbornik u čast Vladimira Markovića (Zagreb, ISBN 978-953-6106-81-3), 2009., str. 385-405, 54 bilješke, 10 ilustracija, sažetak na engleskom. pdf
 • EUROPSKE VRIJEDNOSTI HRVATSKOGA PERIVOJNOG NASLIJEĐA, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Histria Antiqua” (Pula, ISNN 1331-4270, UDK 902/904), god. 2009., sv./vol. 18/2, str. 455-467, UDK 712.253(497.5) (091) (13 bilješki, 32 bibliografske jedinice, 8 ilustracija, sažetak na engleskom. pdf
 • PERIVOJI, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije”, sv. 2, str. 453-459 (5 ilustracija), katalog-monografija izložbe održane u Klovićevim dvorima u Zagrebu, 27.04.-02.08.2009., nakladnici Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2009., glavni i odgovorni urednik Božo Biškupić, urednice Vesna Kusin i Branka Šulc, ISBN 978-953-271-027-4. pdf
 • STUBIČKI GOLUBOVEC, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Osam stoljeća Stubice”, 2009., str. 96-105 (10 ilustracija), monografija povodom 800 godina spominjanja naselja Donja i Gornja Stubica, nakladnici Grad Donja Stubica i Muzeji Hrvatskoga zagorja/Muzej seljačkih buna Gornja Stubica, glavna urednica Goranka Horjan, ISBN 978-953-265-037-2.
 • PROF.EMERIT.DR.SC. BRUNO MILIĆ (1917.-2009.), autor: Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), vol. 17, god. 2009., br. 2(38), str. 431.

2008.

 • PREOBRAZBA BASTIONSKIH UTVRĐENJA GRADA OSIJEKA, autori: Damir Krajnik i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), vol. 16, god. 2008., br. 2(36), str. 169-179 (32 bilješke, 16 bibliografskih jedinica, 4 arhivska izvora, 20 ilustracija, sažetak na engleskom jeziku). pdf
 • HRVATSKA – ZEMLJA TISUĆU DVORACA, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: “Epoha” (Zagreb, ISSN 1334-952X), god. 8, 2008., br. 91, str. 20-25.
 • PREOBRAZBA GRADSKIH UTVRDA U JAVNE PROSTORE URBANE DRUŠTVENOSTI, autori: Damir Krajnik, Mladen Obad Šćitaroci i Krunoslav Šmit, u: “Društvena istraživanja” (Zagreb, ISSN 1330-0288), god. 17, br. 3, 2008., str. 463-482 (19 bilješki, 9 bibliografskih jedinica, 5 ilustracija, sažetak na engleskom i njemačkom jeziku). Radovi objavljeni u časopisu referiraju se u sljedećim bazama: Current Contents/Social&Behavioral Sciences (CC/S&BS), Social SciSearch (Online database), Research Alert (Current awareness service) i dr.
 • REVITALIZACIJA DVORCA GOLUBOVEC U DONJOJ STUBICI, u: “Hrvatsko zagorje” – časopis za kulturu (Krapina), god. 13, 2007., br. 3-4, str. 111-124, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci
 • DVORAC GOLUBOVEC I VILINSKE POLJANE, u: “Epoha” (Zagreb, ISSN 1334-952X), god. 8, 2008., ISSN 1334-952X, br. 85, str. 30-34, autori: Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci.
 • NOT OUT OF THE WOODS, autori: Bojana i Mladen Šćitaroci, u: “European Gardens” (London, ISSN 1461-0191), br. 20, 2008., str. 46.

2007.

 • PREOBRAZBA BASTIONSKIH UTVRĐENJA GRADA VARAŽDINA, autori: Damir Krajnik i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 15, br. 2(34), 2007., str. 180-193 (42 bilješki, 14 bibliografskih jedinica, arhivski izvori, 18 ilustracija, sažetak na engleskom) pdf
 • KULTURNI KRAJOLICI U HRVATSKOJ – IDENTIFIKACIJA I STANJE ZAŠTITE, autori: Biserka Dumbović Bilušić i Mladen Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb), god. 15, br. 2(34), 2007., str. 260-271 (39 bilješki, 30 bibliografskih jedinica, 8 ilustracija, sažetak na engleskom) pdf
 • DVORCI I PERIVOJI KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, poglavlje u knjizi, str. 86-101, autori: M. Obad Šćitaroci i B. Bojanić Obad Šćitaroci, u: Povijest, baština i kultura krapinsko-zagorske županije (monografija), Krapina: Krapinsko-zagorska županija, 2007.; veličina: 25×34 cm, 343 stranica. pdf
 • OSNOVE URBANISTIČKOG I GRADITELJSKOG ZAKONODAVSTVA S TUMAČEM STRUČNIH POJMOVA – SREČKO PEGAN (prikaz knjige), autor: M. Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb), vol. 15, br. 1(33), 2007., str. 147.
 • GRADSKI PERIVOJI U HRVATSKOJ KAO DIO EUROPSKE PERIVOJNE KULTURE, u: “Epoha” (Zagreb), god. 7, 2007., br. 76, str. 48-50, autori: M. Obad Šćitaroci i B. Bojanić Obad Šćitaroci.
 • DVORCI I LJETNIKOVCI – KULTURNO NASLIJEĐE KAO POKRETAČ GOSPODARSKOG RAZVOJA, autor: M. Obad Šćitaroci, u: “Tehničke znanosti – glasnik akademije tehničkih znanosti Hrvatske” (Zagreb), vol. 14(1), 2007., str. 9-10.

2006.

 • KRITERIJI VRJEDNOVANJA DVORACA – PRILOG ZA ODABIR NAJVRJEDNIJIH HRVATSKIH DVORACA / CRITERIA FOR VALORIZATION OF MANORS – ADDENDUM FOR SELECTION OF THE MOST VALUABLE CROATIAN MANORS, autori: M. Obad Šćitaroci, B. Bojanić Obad Šćitaroci; u: Dvorci i ljetnikovci – kulturno naslijeđe kao pokretač gospodarskog razvoja / Manors and gardens – cultural heritage as a generator of economic development, Zagreb, 2006., str. 143-158 (zbornik radova), međunarodni project “Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management” implemented within the European program Interreg IIIB Cadses; skup održan u Varaždinu, 13.-14. listopada 2006.; organizatori skupa: Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, Varaždinska županija i Dvor Trakošćan te partneri u međunarodnom projektu iz Hrvatske (Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske; Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-kriđevačka i Požeško-slavonska županija); glavni urednik: Mladen Obad Šćitaroci; ISBN 953-6229-49-8. pdf
 • PERIVOJNA OSTVARENJA BISKUPA MAKSIMILIJANA VRHOVCA U KONTEKSTU EUROPSKOGA PERIVOJNOGA STVARALAŠTVA KRAJA 18. I POČETKA 19. STOLJEĆA, autori: M. Obad Šćitaroci i B. Bojanić Obad Šćitaroci, str. 155-170, u: Biskup Maksimilijan Vrhovac i njegovo djelo, Donja Stubica – Zagreb: Kajkaviana, 2006., Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Biskup Maksimilijan Vrhovac u svome vremenu” u organizaciji društva Kajkaviane održanog 28. studenoga 2003. u dvorcu Stubički Golubovec u Donjoj Stubici, urednik: dr.sc. Alojz Jembrih, ISBN 953-6040-28-X.
 • PERIVOJI (str. 165-166), autori: M. Obad Šćitaroci i B. Bojanić Obad Šćitaroci, u: Zagrebački leksikon, sv. 2 (m-ž), Zagreb: Leksikografski zavod “Miroslav Krleža” i Masmedia, 2006., glavni urednici: Josip Bilić i Hrvoje Ivanković, ISBN 953-157-485-5.
 • SLIKOVIT PEJSAŽNI PERIVOJ U LAXENBURGU POKRAJ BEČA – GÉSA HAJÓS, ELENA HOLZHAUSEN, LIESELOTTE HANZL-WACHTER, ANNEDORE BROCK, EDIT BÓDI, MICHAELA C. SCHOBER (prikaz knjige), autor: M. Obad Šćitaroci, u: “Prostor” (Zagreb), vol. 14, br. 1(31), 2006., ISSN 1330-0652, str. 136-137.
 • ZABORAVLJENI HRVATSKI DVORCI I LJETNIKOVCI – KULTURNO NASLJEĐE KOJEGA SMO SE ODREKLI, autori: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Nikša Božić, Damir Krajnik, Vedran Ivanković, Lea Petrović; u: “Epoha” (Zagreb), god. 6, 2006., br. 67, str. 48-53.

2005.

 • DVA TISUĆLJEĆA TRADICIJE DVORACA, VILA I ZAMKOVA NA TLU HRVATSKE / THE TWO MILLENIA-LONG TRADITION OF MANORS, VILLAS AND CASTLES IN CROATIA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Suvremeno korištenje i kreativno upravljanje dvorcima, kurijama i ljetnikovcima / Contemporary use and creative management of manors, castles and villas, Zagreb, 2005., str. 17-38 (zbornik radova), str. 17 (zbornik sažetaka), međunarodni projekt “Villas, stately homes and castles: compatible use, valorisation and creative management” _ Interreg IIIB Cadses; Zagrebu, 10.11.2005.; Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet, urednik: Mladen Obad Šćitaroci. pdf
 • URBANISTIČKA NAOBRAZBA STUDENATA ARHITEKTURE U ZAGREBU, Mladen Obad Šćitaroci, u: Čovjek i prostor (Zagreb), god. 52, 2005., br. 1-2, str. 36-38.
 • SUVREMENA PEJZAŽNA ARHITEKTURA, Mladen Obad Šćitaroci, u: GO-21 (Zagreb; časopis za graditeljstvo, instalacije, opremu i energiju 21. stoljeća), god. 5, 2005., br. 5 (35), str. 56-61 pdf
 • SPORTSKA ARHITEKTURA U ZAGREBU – GENEZA SPORTSKIH LOKACIJA I PROSTORA – ARIJANA ŠTULHOFER, Mladen Obad Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 13, 2005., br. 1(29), str. 127
 • BOGATO KULTURNO NASLIJEĐE – JAVNA PERIVOJNA ARHITEKTURA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Epoha (Zagreb), god. 5, 2005., br. 48, str. 20-26.
 • OPATIJA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Epoha (Zagreb), god. 5, 2005., br. 49, str. 56-57.
 • DVORCI I PERIVOJI U SLAVONIJI – OD ZAGREBA DO ILOKA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Epoha, god. 5, 2005., br. 50, str. 26-27.
 • ČOVJEK MORA OSTATI U SREDIŠTU POZORNOSTI (intervju o globalizaciji), Mladen Obad Šćitaroci, u: Epoha (Zagreb), god. 5, 2005., br. 57, str. 32-36.
 • DVORCI, KURIJE I LJETNIKOVCI, Mladen Obad Šćitaroci, Nikša Božić i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, u: Epoha (Zagreb), god. 5, 2005., br. 56, str. 26-29.

2004.

 • URBANA AFIRMACIJA OBALNIH I OTOČNIH NASELJA/URBAN
  RECOGNITION OF COASTAL AND INSULAR SETTLEMENTS
  ,
  Ljetna škola urbanizma u Orebiću 2003, Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet – Katedra za urbanizam, Zagreb, 2004.; Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU – NASTANAK I RAZVOJ, str. 6; Sonja Jurković, Mladen Obad Šćitaroci, KATEDRA ZA URBANIZAM, str. 6; ISBN 953-6229-31-5.
 • AKTUALNA URBANISTIČKA PROMIŠLJANJA, “Zagreb Exit East – Nova Andautonija” – Urbanistički plan uređenja dijela grada – studentski radovi 2003./2004., Sveučilište u Zagrebu – Arhitektonski fakultet – Katedra za urbanizam, Zagreb, 2004., str. 4; ISBN 953-6229-32-3.
 • PARK OSTVARENJE SNA – TEORIJA VRTNE UMJETNOSTI
  – SONJA JURKOVIĆ
  , Mladen Obad Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 12, 2004., br. 1(27), str. 126
 • ISLAMSKI VRTOVI I DVOROVI – SENA SEKULIĆ GVOZDANOVIĆ,
  Mladen Obad Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 12, 2004., br. 1(27), str. 125

2003.

 • PERIVOJNA OSTVARENJA BISKUPA MAKSIMILIJANA VRHOVCA U KONTEKSTU EUROPSKOGA PERIVOJNOGA STVARALAŠTVA KRAJA 18. I POČETKA 19. STOLJEĆA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Život i djelo biskupa Maksimilijana Vrhovca i Vrhovčeva kulturna baština u Hrvatskom zagorju, Donja Stubica, Dvorac Golubovec, 28.11.2003., “Kajkaviana” – društvo za prikupljanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine.
 • DVORCI I PERIVOJI U OKOLICI ZAGREBA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Zagrebački kulturni vodič – interaktivni multimedijski vodič na CD-ROM-u, 2003., Zagreb: Gradski ured za kulturu Grada Zagreba, Studio AIM/Omnimedia, urednik: Feđa Vukić.

2002.

 • PERIVOJNO NASLIJEĐE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE U FUNKCIJI TURISTIČKOG I KULTURNOG RAZVOJA, Bojana & Mladen Šćitaroci, Nikša Božić, Damir Krajnik; u: Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske / Creative potential in function of socially-economical and cultural development of north-western Croatia, Zagreb-Varaždin, 2002., str. 55-70; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb – Zavod za znanstveni rad Varaždin, Varaždinska županija, Poglavarstvo Grada Varaždina.
 • RAZVOJ GRADA KROZ STOLJEĆA III – BRUNO MILIĆ, Mladen Obad Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 10, 2002., br. 1(23), str. 98

2001.

 • PERIVOJ JELAČIĆEVI NOVI DVORI, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Kaj (Zagreb), god. 34, br. 6, 2001., str. 89-100.
 • DVORCI I PERIVOJI – TUŽNI I ZAPUŠTENI DVORAC U RASINJI,
  Bojana & Mladen Šćitaroci, U: Građevinar (Zagreb), god. 53, 2001., br. 1, str. 35-38.
 • DVORCI I PERIVOJI – DVORAC I PERIVOJ PLEMIĆKE OBITELJI
  JANKOVIĆ U SUHOPOLJU
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 53, 2001., br. 2, str. 113-116.
 • DVORCI I PERIVOJI – VELIČANSTVENI SKLOP DVORCA I UTVRDE
  U VALPOVU
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 53, 2001., br. 3, str. 167-172.
 • DVORCI I PERIVOJI – REPREZENTATIVNI DVORAC U VIROVITICI
  NA MJESTU NEKADAŠNJE TVRĐAVE
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 53, 2001., br. 5, str. 335-341.
 • DVORCI I PERIVOJI – DVORAC GROFOVA ELTZ U VUKOVARU,
  Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 53, 2001., br. 6, str. 413-420.
 • PROSTORNO PLANIRANJE – ANTE MARINOVIĆ UZELAC,
  Mladen Obad Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 9, 2001., br. 1(21), str. 92

2000.

 • DVORCI SLAVONIJE U 18. I 19. STOLJEĆU / XVIII. ÉS XIX. SZÁZADI SZLAVÓNIAI KASTÉLYOK, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Hrvatska-Mađarska-Europa – stoljetne likovno-umjetničke veze / Horvátország-Magyarország-Európa – évszázados képzomuvészeti kapcsolatok, Zagreb: Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj, 2000., str. 147-159, 454-466; urednica: Jadranka Damjanov.
 • OČUVANJE PEJZAŽNO-GRADITELJSKE PREPOZNATLJIVOSTI KROZ PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE U UVJETIMA TRŽIŠNE DEMOKRACIJE U HRVATSKOJ, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Tržišna demokracija u Hrvatskoj – stanje i perspektive / Market democracy in Croatia – situation and prospects, Zagreb-Varaždin, 2000., str. 425-434, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb – Znanstveno vijeće za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo, Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin, Poglavarstvo Grada Varaždina – Vijeće za znanost, CROMAR – Zajednica udruga za marketing Hrvatske – Zagreb.
 • KURIJE I PERIVOJI U ZELINSKOM KRAJU, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Sveti Ivan Zelina i zelinski kraj u prošlosti, Sv. Ivan Zelina, 15.12.2000., str. 279-294; HAZU – Razred za društvene znanosti, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti i Grad Sveti Ivan Zelina.
 • DVORCI I PERIVOJI – NAJZAPADNIJA UTVRDA I NAJMAGIČNIJI
  DVORAC HRVATSKOG ZAGORJA – VELIKI TABOR
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 52, 2000., br. 1, str. 45-48.
 • DVORCI I PERIVOJI – DVA ŽIVOPISNA DVORCA IZ 18. STOLJEĆA –
  SVETI KRIŽ ZAČRETJE I ZAJEZDA
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 52, 2000., br. 2, str. 115-119.
 • DVORCI I PERIVOJI – DVORAC IVANEC KOJEG VIŠE NEMA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), vol. 52, 2000., br. 3, str. 187-189.
 • DVORCI I PERIVOJI – DVORAC PRINCA EUGENA SAVOJSKOG U
  BILJU
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 52, 2000., br. 4, str. 247-250.
 • DVORCI I PERIVOJI – ŽIVOPISNI DVORCI DARUVARA I OKOLICE,
  Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 52, 2000., br. 6, str. 187-189.
 • DVORCI I PERIVOJI – BAJKOVITI DVORCI DONJEG MIHOLJCA,
  Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 52, 2000., br. 7, str. 407-411.
 • DVORCI I PERIVOJI – DVORAC I KURIJA U ILOKU,
  Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 52, 2000., br. 8, str. 491-496.
 • DVORCI I PERIVOJI – VELIKI I MALI DVORAC PEJAČEVIĆ U
  NAŠICAMA
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 52, 2000., br. 9, str. 537-543.
 • DVORCI I PERIVOJI – NUŠTARSKI VLASTELINSKI SKLOP S VELIKIM
  PERIVOJEM
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 52, 2000., br. 10, str. 611-616.
 • IDEJNO RJEŠENJE TRGA I PERIVOJA U GORNJOJ STUBICI,
  Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Gupčeva lipa (Gornja Stubica), god. 3, 2000., br. 5, str. 26.
 • KURIJA DOMJANIĆ – U POVODU 125 GODINA OD ROĐENJA
  DRAGUTINA DOMJANIĆA
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Glas Zeline (Sveti Ivan Zelina), god. 1, 2000., str. 32.
 • DVORCI I PERIVOJI – DVORCI U POPOVAČI – SJEDIŠTE
  NEGDAŠNJEG POSJEDA MOSLAVINA
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 52, 2000., br. 12, str. 751-756.

1999.

 • DVORCI I PLEMSTVO U SLAVONIJI, Bojana & Mladen Šćitaroci,
  feljton (15 nastavaka), u: Glas Slavonije (Osijek),
  25.01.-12.02.1999.
 • NEPROLAZNI ŠARM SLAVONSKIH OTMJENIH VREMENA,
  Mladen Obad Šćitaroci, u: Glas Slavonije (Osijek), god. 80, br. 24972 (06.03.1999.).
 • DVORCI I PERIVOJI – PRIKAZ DVORACA I KURIJA S PERIVOJIMA U
  SJEVERNOJ HRVATSKOJ
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 51, 1999., br. 3, str. 239-245.
 • DVORCI I PERIVOJI – REPREZENTATIVNI BAROKNI DVORAC U
  GORNJOJ BISTRI
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 51, 1999., br. 4, str. 315-319.
 • DVORCI I PERIVOJI – RASKOŠNI I REPREZENTATIVNI DVORCI U
  STUBIČKOM KRAJU
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 51, 1999., br. 5, str. 375-381.
 • DVORCI I PERIVOJI – DVORCI IZ 19. STOLJEĆA ZAPADNO OD
  ZAPREŠIĆA
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 51, 1999., br. 6, str.431-436.
 • DVORCI I PERIVOJI – KLENOVNIK, NAJVEĆI DVORAC U
  HRVATSKOJ
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 51, 1999., br. 7, str. 487-491.
 • DVORCI I PERIVOJI – DVORAC U LUDBREGU I NJEGOV BAROKNO
  – KLASICISTIČKI KOMPLEKS
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 51, 1999., br. 8, str. 563-566.
 • DVORCI I PERIVOJI – DVORAC BROJNIH PREUREĐENJA I NEOBIČNE
  SUDBINE – MARUŠEVEC
  , Bojana & Mladen Šćitaroci,
  u: Građevinar (Zagreb), god. 51, 1999., br. 9, str. 623-626.
 • DVORCI I PERIVOJI – NAJPOZNATIJI I NAJPOSJEĆENIJI DVORAC
  HRVATSKOGA ZAGORJA – TRAKOŠĆAN
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 51, 1999., br. 10, str. 679-685.
 • DVORCI I PERIVOJI – UTVRDA I DVORAC SA SKLADOM RAZLIČITIH
  STILOVA – STARI GRAD VARAŽDIN
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 51, 1999., br. 11, str. 765-767.
 • DVORCI I PERIVOJI – NAJISTOČNIJI DVORAC HRVATSKOGA
  ZAGORJA – VELIKI BUKOVEC
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Građevinar (Zagreb), god. 51, 1999., br. 12, str. 823-826.
 • SLAVONSKI DVORCI / CASTLES IN SLAVONIJA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Croatia Airlines, zima/winter 1999./2000., str. 58-64.

1998.

 • POVIJESNA PERIVOJNA ARHITEKTURA U SLICI JADRANSKIH
  GRADOVA
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Povijesni vrtovi, perivoji i parkovi primorske Hrvatske, Split, 22.04.1998., str. 12-21; “Parkovi i nasadi” Split, Poglavarstvo Grada Splita.

1997.

 • PERIVOJI SLAVONSKIH DVORACA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Drugi hrvatski seminar perivojne kulture, Osijek, 7.-11.10.1997., str. 28-42; Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Osječko-baranjska županija, Sisačko-moslavačka županija, Horting Siscia.
 • NAKLADNIČKA DJELATNOST ARHITEKTONSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (1994.-1997.), Mladen Obad Šćitaroci, u: Katalog 32. Zagrebačkog salona – Arhitektura-Urbanizam-Interijer (09.05.-08.06.1997.), Zagreb, Muzejsko-galerijski centar Klovićevi dvori, 1997., str. 204-205.
 • HRVATSKI LEKSIKON, vol. 2, Zagreb, Naklada Leksikon & Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 1997. – OPEKA (str. 204), PERIVOJ (str. 249), ROTKVIĆ Angela (str. 381), SEISSEL Silvana (str. 412), ŠIŠIĆ Bruno (str. 522), TRAKOŠĆAN (str. 579), TRSTENO (str. 588), VRTNA UMJETNOST (str. 673); autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, urednik Antun Vujić, ISBN 953-96728-0-5.
 • TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA, vol. 13, Zagreb, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 1997. – VRTOVI, PERIVOJI I PARKOVI, str. 566-577, Bojana & Mladen Šćitaroci, urednik Duško Štefanović, ISBN 953-6036-50-9.

1996.

 • GRADSKI PARK U VIROVITICI, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 4, br. 2(12), 1996., str. 157-174. pdf
 • PARKOVNA ARHITEKTURA KAO ELEMENT SLIKE GRADA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 4, br. 1(11), 1996., str. 79-94. pdf
 • HRVATSKI LEKSIKON, sv. 1, Zagreb, Naklada Leksikon & Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 1996. – ARBORETUM (str. 27), BOTANIČKI VRT (str. 141), DUBROVAČKI RENESANSNI VRT (str. 302), GRAD (str. 403-404), GROBLJA (str. 417), JEGLIČ Ciril (str. 538), KANI Zvonimir (str. 566), KLAIĆ Smiljan (str. 596); autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, urednik Antun Vujić, ISBN 953-96728-0-5, ISBN 953-96728-1-3.
 • ENCIKLOPEDIJA HRVATSKE UMJETNOSTI, vol. 2, Zagreb, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 1996. – VRTNA UMJETNOST (VRTNA ARHITEKTURA), str. 452-458; autori: Bojana & Mladen Šćitaroci, urednik Žarko Domljan, ISBN 953-6036-48-7.

1995.

 • PRILOG ISTRAŽIVANJU MEĐUSOBNOG ISPREPLETANJA KULTURA ISTOKA I ZAPADA U VRTNOJ UMJETNOSTI, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 3, br. 2(10), 1995., str. 261-274 pdf
 • PERIVOJ UZ BISKUPSKI DVOR U ĐAKOVU, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Diacovensia (Đakovo), vol. 3, br. 1, 1995., str. 211-228. pdf
 • GRADOTVORNO ZELENILO – UZ KNJIGU IGORA GOSTLA ZAGREBAČKI PERIVOJI I PROMENADE, Mladen Obad Šćitaroci, u: Hrvatsko slovo (Zagreb), 23.06.1995., god. 1, br. 9, str. 20.
 • HRVATSKO ZAGORJE I MEĐIMURJE, Zagreb, Laurana & Trsat, 1995.; 4 jezične inačice: hrvatski, engleski, njemački, talijanski; poglavlja u knjizi: PRIRODNA OBILJEŽJA HRVATSKOGA ZAGORJA (str. 29-30), DVORCI I PERIVOJI HRVATSKOGA ZAGORJA (str. 39-43), O HRVATSKOM ZAGORJU (str. 117-124); autori poglavlja: Bojana & Mladen Šćitaroci.

1994.

 • PERIVOJ TRAKOŠĆAN, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Kaj (Zagreb), god. 27, br. 2-3, 1994., str. 75-83.
 • ČAKOVEČKO VRTNO I PARKOVNO NASLJEĐE, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Hortikultura (Zagreb), br. 1-4, 1994., str. 33-38.

1993.

 • DVORAC BELEC U SELNICI – POVIJESNO-PROSTORNA ANALIZA PERIVOJA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Kaj (Zagreb), god. 26, br. 1, 1993., str. 73-82.
 • NOVI DVORI ZAPREŠIĆKI – POVIJESNO-PROSTORNA ANALIZA PERIVOJA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Hortikultura (Zagreb), god. 60, br. 1-4, 1993., str. 3-8.
 • MODALITETI ZAŠTITE I OBNOVE LJEČILIŠNOG PERIVOJA U LIPIKU, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 1, br. 2-4, 1993., str. 213-222 pdf
 • HRVATSKOJ S LJUBAVLJU, Mladen Obad Šćitaroci, u: Epoha (Zagreb), br. 1, 1993., str. 30-33
 • OBNOVA VRTNE I PARKOVNE BAŠTINE HRVATSKE, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Zbornik radova V. simpozija Organizacija i menagement u graditeljstvu, Zagreb, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut građevinarstva Hrvatske i Društvo za organizaciju građenja Hrvatske, 1993., str. 55-62.
 • RAZMIŠLJANJA U POVODU ZAKONA O PROSTORIMA ZELENILA, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Prostor (Zagreb), vol. 1, 1993., br. 1, str. 151-155

1992.

 • HRVATSKA PARKOVNA ARHITEKTURA – PRILOG VREDNOVANJU HRVATSKE POVIJESNE PARKOVNE ARHITEKTURE U KONTEKSTU EUROPSKE VRTNE UMJETNOSTI, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Encyclopedia moderna (Zagreb), vol. 13, br. 2(38), 1992., str. 273-279.
 • PERIVOJ DVORCA STUBIČKI GOLUBOVEC, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Kaj (Zagreb), god. 25, 1992., br. 4, str. 63-76.
 • DVORCI I PERIVOJI HRVATSKOGA ZAGORJA, Mladen Obad Šćitaroci – intervju s Marijom Dubravkom Uzelac, u: Modra Lasta (Zagreb, Školska knjiga), br. 14, 15.03.1992., str. 8-9.

1991.

 • PRIMARNA I SEKUNDARNA NASELJA – TRADICIONALNA RURALNA ARHITEKTURA OTOKA HVARA, Bojana Šćitaroci, u: Zbornik radova simpozija “Etnologija i arhitektura” (12. međunarodni skup atropoloških i etnoloških znanosti, Zagreb, 24.-31. srpnja 1988.), Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb, 1991., knjiga LI, str. 34-40.
 • NOVI DVORI ZAPREŠIĆKI – POVIJESNO-PROSTORNA ANALIZA
  PERIVOJA
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Kaj (Zagreb), god. 24, 1991., br. 2-3, str. 115-126.
 • PRILOG ISTRAŽIVANJU PERIVOJA UZ DVORAC U NOVOM MAROFU, Mladen Obad Šćitaroci, Amalija Denich; u: Hortikultura (Zagreb), god. 58-59, br. 3-4/1991.-1-4/1992., str. 3-6.
 • POVIJESNO-PROSTORNA ANALIZA PERIVOJA DVORCA BELEC U SELNICI, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske (Zagreb), 1991., br. 17, str. 65-74.

1990.

 • PERIVOJ STUBIČKI GOLUBOVEC – POVIJESNO-PROSTORNA
  ANALIZA
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Hortikultura (Zagreb), god. 57, 1990., br. 1-2, str. 3-8, 21.
 • PERIVOJ UZ DVORAC TRAKOŠĆAN, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Hortikultura (Zagreb), god. 57, 1990., br. 3-4, str. 11-20.
 • PERIVOJ DVORCA U VALPOVU, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske (Zagreb), 1990., br. 16, str. 75-87.
 • KARLOVAC – RENESANSNI GRAD IZ 1579. GODINE – POSTANAK I
  RAZVOJ
  , Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Svjetlo (Karlovac), 1990., br. 11, str. 50-52.
 • OBILJEŽJA PERIVOJA UZ DVORCE HRVATSKOGA ZAGORJA, Mladen Obad Šćitaroci, u: Vrtna umjetnost na tlu Jugoslavije – povijesno nasljeđe, Zagreb: Društvo za kulturu pejzaža SITH-e i Centar za povijesne vrtove i razvoj krajine Fakulteta poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 1990., str. 66-78.
 • ZAŠTITA I OBNOVA PARKOVNE ARHITEKTURE, Mladen Obad Šćitaroci, u: Zelenilo grada Zagreba, Zagreb, JAZU, 1990., str. 36-41.

1989.

 • VALORIZACIJA I ZAŠTITA PERIVOJA UZ DVORCE HRVATSKOGA ZAGORJA, Mladen Obad Šćitaroci, u: Anali Galerije Antuna Augustinčića (Klanjec), 1989., br. 8, str. 27-40.
 • PERIVOJI UZ DVORCE U KLANJEČKOM KRAJU, Mladen Obad Šćitaroci, u: Anali Galerije Antuna Augustinčića (Klanjec), 1989., br. 8, str. 41-64.
 • PRILOG DEFINIRANJU POVIJESNIH PERIVOJA, Mladen Obad Šćitaroci, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske (Zagreb), 1988.-1989., br. 14-15, str. 51-57.
 • PARKOVNO UREĐENJE TRGA SLOBODE U BELOM MANASTIRU, Bojana & Mladen Šćitaroci, u: Hortikultura (Zagreb), god. 56, 1989., br. 1-4, str. 80.
 • STUDIJA UREĐENJA OKOLIŠA DEPANDANSE DOMA BORACA U NEMETOVOJ ULICI U ZAGREBU, Mladen Obad Šćitaroci, Tihomir Jukić; u: Hortikultura (Zagreb), god. 56, 1989., br. 1-4, str. 49-50, 56.
 • PIONIRI KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE, Mladen Obad Šćitaroci, u: Katalog 24. Zagrebačkog salona (primjenjena umjetnost i dizajn), Zagreb, USIZ kulture grada Zagreba, 1989., str. 140-142.

1988.

 • VRTOVI I PERIVOJI UZ DVORCE HRVATSKOGA ZAGORJA, Mladen Obad Šćitaroci, u: JEZIČNI I UMJETNIČKI IZRAZ NA KAJKAVSKOM TLU, Kaj (Zagreb), god. 11, 1988., br. 1-2, str. 113-123.
 • PRILOG ISTRAŽIVANJU PERIVOJA U GORNJOJ BISTRI, Mladen Obad Šćitaroci, u: Hortikultura (Zagreb), god. 55, 1988., br. 1-2, str. 3-5.
 • PERIVOJ BISTRAC, Mladen Obad Šćitaroci, Tihomir Jukić, Amalija Denich; u: Hortikultura (Zagreb), god. 55, 1988., br. 3-4, str. 3-6, 12.
 • PERIVOJ LIPIK – POVIJESNI PREGLED, VALORIZACIJA I OBNOVA, Mladen Obad Šćitaroci, u: Šumarski list (Zagreb), god. 112, 1988., br. 1-2, str. 37-50.
 • GROBLJE U KLANJCU, Mladen Obad Šćitaroci, u: Hortikultura (Zagreb), god. 55, 1988., br. 1-2, str. 39-40.
 • UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE PEŠĆENICA U ZAGREBU, Mladen Obad Šćitaroci, Tihomir Jukić; u: Hortikultura (Zagreb), god. 55, 1988., br. 3-4, str. 26-27.
 • POVIJESNI PERIVOJI – NADAHNUĆE ZA SUVREMENE PARKOVNE PROSTORE, Mladen Obad Šćitaroci, u: Čovjek i prostor (Zagreb), 1988., br. 12 (428), str. 8-9.

1987.

 • STUDIJA OBNOVE PERIVOJA UZ DVORAC VELIKI BUKOVEC, Mladen Obad Šćitaroci, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske (Zagreb), 1987., br. 13, str. 71-90.
 • VRTOVI I PERIVOJI UZ DVORCE HRVATSKOGA ZAGORJA, Mladen Obad Šćitaroci, u: Hortikultura (Zagreb), god. 54, 1987., br. 3-4, str. 13-22.
 • VALORIZACIJA I ZAŠTITA PERIVOJA UZ DVORCE HRVATSKOGA ZAGORJA, Mladen Obad Šćitaroci, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske (Zagreb), 1987., br. 13, str. 61-70.
 • PERIVOJ UZ DVORAC U VELIKOJ HORVATSKOJ, Mladen Obad Šćitaroci, u: Kaj (Zagreb), god. 20, 1987., br. 3, str. 83-87.
 • IZVORI ZA PROUČAVANJE POVIJESNIH PERIVOJA, Mladen Obad Šćitaroci, u: Hortikultura (Zagreb), god. 54, 1987., br. 1-2, str. 25-29.
 • PRILOG ISTRAŽIVANJU POVIJESNIH PERIVOJA UZ ZAPREŠIĆKE DVORCE, Mladen Obad Šćitaroci, u: Hortikultura (Zagreb), god. 54, 1987., br. 1-2, str. 31-35.
 • PERIVOJ U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA, Mladen Obad Šćitaroci, Tihomir Jukić, Amalija Denich; u: Hortikultura (Zagreb), god. 54, 1987., br. 3-4, str. 23-28.

1984.

 • VILE I VRTOVI RIVIJERE BRENTA, Mladen Obad Šćitaroci, Tihomir Jukić; u: Hortikultura (Zagreb), god. 51, 1984., br. 3-4, str. 33-34.

1982.

 • ŠĆITARJEVO, Mladen Obad Šćitaroci, u: Arhitektura (Zagreb), 1982., br. 180+1, str. 67-70.

1980.

 • MOGUĆNOSTI ŠĆITARJEVA, Mladen Obad Šćitaroci, u: Čovjek i prostor (Zagreb), 1980., br. 1 (322), str. 23.