Kolegiji poslijediplomskih studija

Kolegiji poslijediplomskih studija

KOLEGIJI POSLIJEDIPLOMSKOGA DOKTORSKOG STUDIJA
ARHITEKTURE I URBANIZMA

– MODUL PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I PEJSAŽNA ARHITEKTURA
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, novi nastavni plan od akad.god. 2010./2011., arhitekt.hr

  • DOKTORSKA RADIONICA 3 (obvezni kolegij)
  • POVIJEST PERIVOJNE ARHITEKTURE (izborni kolegij)
  • ZAŠTITA I OBNOVA POVIJESNIH PERIVOJA (izborni kolegij)

KOLEGIJI POSLIJEDIPLOMSKOGA DOKTORSKOG STUDIJA

Nastavni plan do akad.god. 2006./2007., arhitekt.hr

  • POVIJEST LIKOVNIH UMJETNOSTI I PEJSAŽNOG OBLIKOVANJA (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata, akad.god. 1989./90.-2004./05.)
  • POVIJEST I TEORIJA URBANISTIČKOG PLANIRANJA (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura, akad.god. 1997./98.-2005./06.)
  • POVIJEST I TEORIJA VRTNE UMJETNOSTI (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura, akad.god. 1997./98.-2005./06.)
  • ZAŠTITA PARKOVNOG NASLIJEĐA (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Prostorno planiranje, urbanizam i parkovna arhitektura, akad.god. 1997./98.-2006./07.)
  • URBANISTIČKI ASPEKTI OČUVANJA GRADITELJSKE I PRIRODNE BAŠTINE (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski studij Graditeljsko naslijeđe, akad.god. 1997./98.-2006./07.)