Supra Shoes Nike Free 4.0 Flyknit MBT Shoes Adidas NZ Adidas Originals ZX 500 Adidas Neo Shoes Adidas Tubular Shoes Nike Sock Dart Nike Classic Cortez Kids Adidas Originals Stan Smith Adidas Stan Smith Foot Locker Nike Sock Dart Men Nike Air Huarache Nike Internationalist Men Nike Classic Cortez Men Nike Blazer Low Nike Air Max 1 Adidas Superstar Shoes Adidas Crazy Explosive Men Nike Air Force 1 07 High

početna hrvatski

english
kontakti  kontakti knjige  knjige   istraživanja   članci   projekti   prof. bojanić   prof. ščitaroci   razno


Mladen Obad šćitaroci Prof.dr.sc. MLADEN OBAD ŠĆITAROCI (rođen 1955.), diplomirani je inženjer arhitekture, doktor tehničkih znanosti, znanstveni savjetnik, redoviti je profesor na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu (kolegiji: povijesni razvoj gradova, urbanističko planiranje, pejsažna arhitektura, obnova dvoraca i povijesnih perivoja). Osim na Arhitektonskom predaje i na Šumarskom fakultetu, a mentor je na doktorskom studiju Povijesti umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavao je na poslijediplomskim studijima na Arhitektonskom, Šumarskom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski znanstveni studij "Oblikovanje parkovnih i prirodnih rekreacijskih objekata" završio je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu (magistrirao je 1986.), a doktorsku disertaciju "Metodologija obnove povijesnih perivoja" obranio je 1989. na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
Autor je (s Bojanom Bojanić Obad Šćitaroci) sedam knjiga od kojih su dvije prevedene na engleski i njemački jezik: Perivoji i dvorci Hrvatskoga zagorja, Dvorci i perivoji Hrvatskoga zagorja (prevedena na engleski i njemački jezik), Dvorci i perivoji u Slavoniji (prevedena na engleski i njemački jezik, njemačko izdanje izdao je austrijski nakladnik), Hrvatska parkovna baština - zaštita i obnova, Vrbanićev perivoj u Karlovcu, Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću i Dvorac Golubovec u Donjoj Stubici. Jedan je od sedam autora knjige Stadtparks in der Österreichischen Monarchie 1765-1918 – Studien zur Bürgerlichen Entwicklung des urbanen Grüns in Österreich, Ungarn, Kroatien, Slowenien und Krakau aus europäischer Perspective (Wien-Köln-Weimar, 2007.).
U svojim istraživanjima, publiciranim i stručnim radovima primjenjuje interdisciplinarni pristup što je dijelom i rezultat interdisciplinarne izobrazbe. U njegovim radovima i akademskom djelovanju isprepleću se urbanizam, prostorno planiranje, pejsažna arhitektura, arhitektura, povijest umjetnosti i zaštita kulturnoga naslijeđa. U sveučilišnoj nastavi uveo je nekoliko novih kolegija u diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Arhitektonskom i Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Objavio je oko 200 radova, od toga stotinjak znanstvenih radova i tridesetak radova u inozemstvu. Povodom njegovih knjiga i radova objavljeno je približno 270 prikaza u časopisima, tisku, na radiju i televiziji, od toga pedesetak u inozemstvu. Autor ili koautor je oko 200 stručnih projekata - prostornih i urbanističkih planova, studija i projekata pejsažne arhitekture. Brojni su projekti bili usko povezani s temama kulturnoga naslijeđa - urbanističkoga, graditeljskoga i pejsažnoga. U brojnim medijskim nastupima (tiskovine, radio i televizija) promicao je očuvanje, obnovu i revitalizaciju kulturno-povijesnog naslijeđa te održivo prostorno i urbanističko planiranje.
Voditelj je i recenzent znanstvenoistraživačkih projekata, recenzent brojnih znanstvenih članaka i knjiga. Kao istraživač sudjeluje u znanstvenoistraživačkim projektima od 1986. godine. Bio je glavni voditelj (glavni istraživač) tri hrvatska znanstvena projekta: 1. Prostorno uređenje i zaštita okoliša Hrvatske (2000.-2002.), 2. Urbanističko i perivojno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulture (2002.-2005.) i 3. Urbanističko i pejsažno naslijeđe Hrvatske kao dio europske kulure (2007.-2013.). Od 2014. godine voditelj je znanstvenog projekta "Heritage Urbanism – Urban and Spatial Models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage / Urbanizam naslijeđa – urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa" (HERU, HRZZ-2032). Projekt se provodi na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odobrila ga je i financira Hrvatska zaklada za znanost.
Aktivno je sudjelovao u međunarodnim znanstvenim istraživanjima i projektima: 1. UNESCO: Les espaces du baroque - projekt interrégional (Atlas svjetskog baroka - međuregionalni projekt), 1992.-93. (koordinator za Hrvatsku); 2. Stadtparkanlagen in den Ländern der ehemaligen k.u.k. Monarchie (Gradski perivoji bivše k.u.k. Monarhije), 1996.-1998. (voditelj za Hrvatsku i Sloveniju); 3. Villas, Stately Homes and Castles – compatible use, valorisation and creative management (Dvorci, kurije i burgovi – prihvatljiva suvremena namjena, vrjednovanje i kreativno upravljanje), interreg iiib cadses program (voditelj hrvatskog dijela projekta).
Glavni je urednik znanstvenog časopisa "Prostor" za arhitekturu i urbanizam od 2001. do listopada 2013. Časopis izlazi od 1993. godine i postigao je međunarodnu prepoznatljivost – godine 2007. uvršten je u Web of Science (WoS) znanstvenu bazu Arts and Humanities Citation Index. Bio je urednik knjiga i zbornika znanstveno-stručnih skupova.
Mentor je doktorandima, magistrantima, znanstvenim novacima, diplomantima i stranim stipendistima. Mentor je 10 obranjenih doktorskih disertacija i 6 obranjenih magistarskih radova. U tijeku je mentor 4 doktorske disertacije. Mentor je 10 znanstvenih novaka. Bio je član ili predsjednik povjerenstava za ocjenu i obranu doktorskih disertacija i magistarskih radova.
Kao gost-predavač držao je predavanja u Italiji i Španjolskoj na diplomskim i poslijediplomskim studijima, a kao stipendist Talijanske vlade proveo je 1986. godine znanstveno i stručno usavršavanje u Rimu. Bio je polaznik arhitektonskog seminara "Andrea Palladio" u Vicenzi (Italija). Aktivno je surađivao u nastavi Arhitektonskoga fakulteta Politehnike u Bariju (bio je komentor sedmorici diplomanata iz Barija, mentor dvojici talijanskih stipendista nakon diplomiranja), a surađivao je i s drugim fakultetima u Italiji. Surađivao je s brojnim nastavnicima raznih sveučilišta u Europi i svijetu.
Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (od 2014.) i redoviti član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (od 2005.). Ovlašteni je arhitekt-urbanist i ovlašteni krajobrazni arhitekt. Odlukom Vlade Republike Hrvatske bio je član Savjeta prostornog uređenja Države od 2004. do 2012. godine.
Dobitnik je državne nagrade za znanost u 1998. godini za popularizaciju i promičbu znanosti te nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2004. u području likovnih umjetnosti za knjigu Gradski perivoji Hrvatske u 19. stoljeću (zajedno s B. Bojanić Obad Šćitaroci).

e-mail: yahoo.com, gmail.com, arhitekt.hr
adresa: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

biografija pri HAZU
životopisna kronologija